ترجمه مقاله زنجیره ارزش عمومی نوآورانه برای بهبود خدمات عمومی

ترجمه مقاله زنجیره ارزش عمومی نوآورانه برای بهبود خدمات عمومی
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
زنجیره ارزش عمومی نوآورانه برای بهبود خدمات عمومی
عنوان انگلیسی
An Innovative Public Value Chain to Improve Public Services Padula Alberto
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2013
نشریه
Managementjournal
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7811
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی، مدیریت صنعتی، مدیریت استراتژیک و نوآوری تکنولوژی
مجله
مجله بین المللی پیشرفت در مدیریت و اقتصاد - International Journal of Advances in Management and Economics
دانشگاه
گروه بازرگانی، مطالعات فلسفی، دانشگاه
کلمات کلیدی
رضایتمندی مشتری، خدمات عمومی، بهبود خدمات عمومی، بازاریابی خدمات، زنجیره ارزش، خلق ارزش
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
حاکمیت بر بخش خدمات عمومی
زنجیره ارزش عمومی
مفهوم و طراحی سرویس
تدارک منابع فیزیکی
انتخاب و مدیریت منابع انسانی
تولید و تحویل خدمت
مراقبت و ریکاوری مشتری
فعالیت های پشتیبانی در PVC
برنامه ریزی راهبردی
مدیریت مالی
مدیریت برند
توسعه ICT و نقش مرکزی شبکه های فعل و انفعالی
کنترل مدیریت و حسابداری
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The paper aims to give a contribution to the debate on the improvement of public services through the development of a model, the Public Value Chain (PVC), which will take into consideration the features typical of the public services sector and its constant evolution.PVC finds its essence and strategic importance within an active and dynamic vision fostering the culture of change, outlining value-creating activities and determining operating procedures and approaches that will spread within the organization structure.PVC is based on the belief that public services organizations must be able to offer services always in line with the expectations and needs of citizens and enterprises, according to logics of excellent performances and efficiency in the use of the resources, taking into account that public services represent a quality factor in the life of citizens and in the productivity of enterprises.It is therefore possible to refer to a real value chain, even though this is not enough to give a comprehensive definition of the model applied to the public services sector. PVC highlights the complexity of operational contributions of each activity and the need for a coordination and finalization towards the final result, which is the added value the same public services organizations must be able to give.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف مقاله این است  تا در بحث درباره  بهبود خدمات عمومی از طریق توسعه مدل  زنجیره ارزش عمومی ( PVC ) مشارکت داشته باشد که ویژگی های نوعی بخش خدمات عمومی و تکامل ثبت اش را به حساب خواهد آورد . زنجیره ارزش عمومی در واقع  جوهره و اهمیت راهبردی اش را درون دیدگاه فعال و دینامیکی قرار می دهد  که فرهنگ تغییر را تقویت نموده ، بر فعالیت های خلق ارزش تاکید داشته و رویه ها و رویکرد های عملیاتی را مشخص می کند که درون ساختار سازمان گسترش خواهد یافت . PVC بر اساس باوری می باشد که سازمان های خدمات عمومی بایستی قادر باشند تا همیشه خدماتی را در راستای انتظارات و نیاز های شهروندان و شرکت ها ارایه نمایند و مطابق با منطق  عملکرد ها و راندمان عالی در استفاده از منابع ، به حساب می آوریم که خدمات عمومی معرف  فاکتور کیفیت در زندگی شهروندان و در بهره وری شرکت ها می باشند . بنابراین ، این امکان وجود دارد تا به زنجیره ارزش واقعی رجوع نمود ولواین که این برای ارایه تعریف جامع از مدل اعمال شده به بخش خدمات عمومی کافی نمی باشد . PVC در واقع می تواند پیچیدگی مشارکت های عملیاتی هر فعالیت و نیاز برای هماهنگی و نهایی سازی به سمت نتیجه نهایی را برجسته سازد که ارزش افزوده ای می باشد که سازمان های خدمات عمومی بایستی قادر باشند تا ارایه نمایند .


بدون دیدگاه