ترجمه مقاله شیوه ها و فرایند مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیوه ها و فرایند مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز: شیوه ها و فرایند
عنوان انگلیسی
Innovative Crisis Management in Construction: Approaches and the Process
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4975
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت، مهندسی عمران و مهندسی معماری
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت پروژه وساخت، مدیریت بحران، مدیریت ساخت و مدیریت تکنولوژی
مجله
کنفرانس جهانی فناوری، نوآوری و کارآفرینی
دانشگاه
دانشگاه آکدنیز، آنتالیا، ترکیه
کلمات کلیدی
ساخت و ساز، بحران، مدیریت بحران، مدیریت نوآورانه
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مرور ادبیات
3. مدیریت بحران
4. شیوه های مدیریت بحران
1. 4 شیوه فرار
2. 4 شیوه حل
3. 4 شیوه پویا
4. 4 شیوه واکنشی
5. 4 شیوه محاوره ای
5. فرایند مدیریت بحران
1. 5 پیش بینی
2. 5 پیشگیری و آمادگی
3. 5 کنترل
4. 5 بازیابی
5. 5 یادگیری و ارزیابی
6. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Crisis management is a process that includes catching and evaluating crisis signals and needs to take and implement necessary precautions in order to overcome a crisis with a minimal damage. Detecting the early warning signals of a crisis contributes firms to hinder the occurrence of the crisis and to survive without huge financial losses. Other factors that contribute construction firms to survive with zero defect can be listed as follows: (i) catching indirect signals before a crisis, (ii) developing proactive methods to defend themselves against the crisis by means of these signals, (iii) taking the crisis under control, (iv) taking required measures after the crisis for the recovery of the firm, and lastly (v) recording the lessons learned from the crisis. Construction firms that can successfully manage a crisis can quit it with a minimum loss and can expand their market shares after the crisis. In other words, firms that can escape from a crisis with zero or minimum damage may strategically have competitive advantages over existing rivals. Considering all these issues, this study describes the concept of crisis management in terms of the construction industry and introduces related objectives and characteristics. In addition, both innovative crisis management approaches and the corresponding process were discussed in detail from the perspective of construction companies. In fact, this is a virgin area in the construction management literature and thus can contribute to the creative and innovative management of companies under potential crises in micro and macro levels. Consequently, this study attempts to reveal how construction firms can manage crises better and turn to their former positions in the short term through innovation-based means.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مدیریت بحران فرایندی است که شامل درک و ارزیابی سیگنال ها و نیازهای بحران برای انجام اقدامات ضروری جهت غلبه بر بحران با حداقل آسیب می شود. تشخیص سیگنال های اخطار اولیه بحران، به شرکت ها در بازداری و ممانعت از رخداد بحران و بقا بدون ضرر و زیان های مالی عظیم کمک می کند. سایر عوامل تاثیرگذار بر شرکت های ساخت و ساز جهت بقا بدون عیب را می توان به صورت زیر بیان نمود: (1) دریافت سیگنال های غیر مستقیم قبل از بحران، (2) توسعه روشهای پویا برای دفاع از خود در برابر بحران به وسیله این سیگنال ها، (3) کنترل بحران، (4) اتخاذ معیارهای مورد نیاز پس از بحران برای بازیابی شرکت، و بالاخره (5) ثبت دروس فراگرفته شده از بحران. شرکت های ساخت و سازی که قادر به مدیریت موفق بحران هستند می توانند آن را باحداقل ضرر و زیان ترک کرده و سهام بازارشان را پس از بحران توسعه دهند. به عبارت دیگر، شرکت هایی که می توانند از زیر بار بحران با حداقل آسیب (خسارت) یا بدون آسیب فرار کنند، از لحاظ استراتژیکی بر رقبای موجود برتری رقابتی دارند. با در نظر گرفتن کلیه این مسائل، این مطالعه مفهوم مدیریت بحران را از نظر صنعت ساخت و ساز شرح داده و اهداف و ویژگیهای مرتبط را معرفی می کند. به علاوه، راجع به شیوه های مدیریت بحران نوآورانه وفرایند متناظر از دیدگاه شرکت های ساخت و ساز بحث شده است. در حقیقت، این یک حوزه دست نخورده و استفاده نشده در پژوهش مدیریت ساخت و ساز می باشد و از اینرو می تواند به مدیریت خلاقانه و نوآورانه شرکت های تحت بحران درسطوح خرد و کلان کمک کند. در نتیجه، این مطالعه تلاش می کند نحوه مدیریت بهتر بحران شرکت ها و برگشتن نوآورانه آنها به موقعیت های سابق در کوتاه مدت را نشان دهد.

بدون دیدگاه