تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان دهی محل کار و بهره وری نیروی کار – نشریه الزویر

عنوان فارسی: فناوری های اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی، سازمان دهی محل کار و بهره وری نیروی کار: یک مطالعه تطبیقی براساس داده های سطح شرکت برای یونان و سوئیس
عنوان انگلیسی: Information and communication technologies, human capital, workplace organization and labour productivity: A comparative study based on firm-level data for Greece and Switzerland
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 29
سال انتشار : 2009 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6058 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.86Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت عملکرد و مدیریت کسب و کار
مجله: اطلاعات اقتصاد و سیاست - Information Economics and Policy
دانشگاه: موسسه اقتصادی، زوریخ، سوئیس
کلمات کلیدی: اطلاعات و ارتباطات، فن آوری، سازمان، سرمایه انسانی، بهره وری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1 مقدمه

2 چهارچوب مفهومی

2.1 مدل جدید شرکت

2.2 نقش ICT

2.3 نقش روش های سازمانی جدید

2.4 نقش سرمایه انسانی

2.5 نقش مکمل ها

2.6 چهارچوب تابع تولید

3 خلاصه ی ادبیات تجربی مربوطه

4 داده ها

4.1 داده های سوئیس

4.2 داده های یونان

5 الگوهای استفاده: ICT، روش های سازمانی جدید و سرمایه ی انسانی در یونان و سوئیس

6 تصریح مدل و ساخت متغیر

6.1 مدل پایه ای

6.2 مدل فشرده

7 نتایج تجربی

7.1 مدل پایه ای

7.1.1 نتایج یونان

7.1.2 نتایج سوئیس

8 مدل فشرده

8.1 روش اقتصادسنجی

8.2 نتایج یونان

8.3 نتایج سوئیس

9 خلاصه و نتیجه گیری

9.1 شباهت ها

9.2 اختلافات

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper describes a comparative empirical study of the effect of information and communication technology (ICT) capital, human capital and new organizational practices on labour productivity in Greek and Swiss firms. We use firm-level data collected in 2005 through a common questionnaire administered to samples of similar composition (e.g. similar firm sizes, similar sectors), from which we construct econometric models with similar specifications for Greece and Switzerland. The analytical framework is based on a firmlevel production function. We find statistically significant positive effects for physical capital, ICT capital, human capital and ‘‘employee voice”-oriented organizational practices for both samples. We also identify considerable differences: Swiss firms are more mature and more efficient than Greek firms at creating, using and combining these ‘new’ production factors.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله یک مطالعه ی تجربی تطبیقی بر روی اثر سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، سرمایه انسانی و روش های سازمانی جدید بر بهره وری کارگر در شرکت های یونان و سوئیس را توضیح می دهد. ما از داده های سطح شرکت جمع آوری شده در سال 2005 توسط پرسشنامه استفاده کردیم که به نمونه هایی با ترکیب مشابه داده شده بودند (شرکت هایی با اندازه های مشابه و در یک بخش)، که از آن ما مدل های اقتصادسنجی را با تصریحات مشابه برای یونان و سوئیس ایجاد کردیم. چهارچوب تحلیلی براساس تابع تولید سطح شرکت است. ما اثرات مثبت آماری را برای سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی ICT، سرمایه انسانی و روش های سازمانی مبتنی بر «نظر کارمند» را برای هر دو نمونه مشاهده کردیم. ما همچنین اختلافات چشگیری را شناسایی کردیم: شرکت های سوئیسی از شرکت های یونانی در ایجاد، استفاده و ترکیب عوامل جدید تولید، بالغ تر و بازده تر هستند.