دانلود ترجمه مقاله ارزیابی اثر شرایط موروفولژیکی و ساختاری بر روی وفور زمین لغزه - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی اثر شرایط موروفولژیکی و ساختاری بر روی وفور زمین لغزه - مجله تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی اثر شرایط موروفولژیکی و ساختاری بر روی وفور زمین لغزه ها
عنوان انگلیسی
Assessing the influence of morpho-structural setting on landslide abundance
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2015
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4477
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
چینه و فسیل شناسی، ژئومورفولوژی و زمین شناسی ساختمانی
مجله
Georisk
دانشگاه
پژوهشکده هیدرولوژیکی di Ricerca per la Protezione، پروجا، ایتالیا
کلمات کلیدی
حوزه لایه بندی، ساختار، زمین لغزه، اعتبار سنجی
فهرست مطالب
۱ مقدمه
۳ روش
۲ منطقه مورد مطالعه
۴ نتایج
۵ نتیجه گیری

 

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Knowing the factors that influence landslide abundance and distribution is important to evaluate landslide susceptibility and hazard. Visual interpretation of aerial photographs (API) can be used to collect spatially distributed information on bedding attitude (BA), in an area. Where a map of the location of bedding traces (BTs), i.e. lines showing the intersection of bedding planes with the local topography, is available, the map can be used to obtain BA point data and to prepare maps showing morpho-structural domains. The possibility of using BA maps to investigate the influence of morpho-structural settings on landslide abundance is hampered by the lack of understanding of the influence of the length of the BTs, and of the parameters used to interpolate the BA data on the structural zonation. To investigate the problem, we used information on 207 BTs obtained through API in the Collazzone area, Central Italy, and we prepared 150 maps showing BA information. This was accomplished using 15 different values for the segmentation length of the BTs (S), and 10 different values for the tension parameter (T) used for the interpolation. We compare the results against previous results obtained for the same area adopting a heuristic approach to the segmentation of the same set of BTs. Next, we compare the geographical distribution of old deep-seated, deep-seated and shallow landslides in five morpho-structural domains in the study area, and we analyse the influence of the structural settings on the abundance of the different types of landslides.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
آگاهی از عواملی که بر وفور و توزیع زمین لغزه اثر می گذارند برای ارزیابی حساسیت و ریسک زمین لغزه   اهمیت دارد. تفسیر چشمی عکس های هوایی را می توان برای جمع آوری اطلاعات توزیع مکانی در خصوص ارتفاع لایه بندی BA، در یک منطقه استفاده کرد. وقتی که نقشه موقعیت  و محل لایه بندی BT وجود داشته باشد، یعنی خطوطی که  تقاطع و مماس بودن صفحه های لایه بندی را با توپوگرافی محلی نشان می دهند، نقشه را می توان برای بدست آوردن  داده های نقطه BA و تهیه نقشه هایی که حوزه های مورفولوژیکی و ساختاری نشان می دهند استفاده کرد. امکان استفاده از نقشه های BA برای بررسی اثر شرایط مورفولوژیکی و ساختاری در وفور زمین لغزه ممکن است با ناآگاهی از اثر طول BT و پارامتر های مورد استفاده برای درون یابی داده های BA در  پهنه بندی ساختاری کاهش می یابد. به منظور بررسی مسئله، ما از اطلاعات 207 BT بدست آمده از طریق API در منطقه کلوزونا مرکز ایتالیا استفاده کردیم و  150 نقشه اطلاعات BA تهیه شدند. این کار با 15 مقدار مختلف برای  طول قطعه بندی BT و 10 مقدار متفاوت برای  پارامتر کششی برای درون یابی  انجام شد. ما اقدام به مقایسه  نتایج با مطالعات قبلی  در یک مساحت مشخحص با استفاده از روش اکتشافی برای تقسیم بندی مجموعه یکسانی از BT ها کردیم. سپس توزیع جغرافیایی زمین لغزه های سطحی،عمیق و قدیمی در 5 حوزه ساختاری در منطقه مورد مطالعه مقایسه شده و اثر شرایط ساختاری بر روی وفور انواع مختلف زمین لغزه ها تحلیل شد.

بدون دیدگاه