ترجمه مقاله تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر عملکرد ایمنی و فشار روانی کارگران ساختمانی: مطالعه موردی صنعت ساخت و ساز اونتاریو
عنوان انگلیسی
Impact of individual resilience and safety climate on safety performance and psychological stress of construction workers: A case study of the Ontario construction industry
صفحات مقاله فارسی
25
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
8617
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
ایمنی صنعتی
مجله
مجله تحقیقات ایمنی - Journal of Safety Research
دانشگاه
گروه مدیریت و مهندسی ساخت و ساز، گروه مهندسی عمران، دانشگاه تورنتو، کانادا
کلمات کلیدی
جو ایمنی، حالات روانی مثبت، صنعت ساخت و ساز کانادایی، آسیب ها و تصادفات، سلامت روانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
ابعاد جو ایمنی
جو ایمنی و پیامدهای امنیت فیزیکی
انعطاف پذیری فردی، پیامدهای ایمنی فیزیکی، و استرس روانی
صدمات و استرس روانی
روش
روندهای جمع آوری داده ها
ابزار نظرسنجی
جمع آوری داده ها
جمعیت شناسی پاسخ دهندگان
حوادث
اندازه گیری ها
انعطاف پذیری فردی
جو ایمنی
تحلیل داده ها
غربال داده ها
روند تحلیل
شاخص های تناسب مدل
نتایج
مدل اندازه گیری
همبستگی ها در میان متغیرها
مدل ساختاری
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Introduction: The construction industry has hit a plateau in terms of safety performance. Safety climate is regarded as a leading indicator of safety performance; however, relatively little safety climate research has been done in the Canadian construction industry. Safety climate may be geographically sensitive, thus it is necessary to examine how the construct of safety climate is defined and used to improve safety performance in different regions. On the other hand, more and more attention has been paid to job related stress in the construction industry. Previous research proposed that individual resilience may be associated with a better safety performance and may help employees manage stress. Unfortunately, few empirical research studies have examined this hypothesis. This paper aims to examine the role of safety climate and individual resilience in safety performance and job stress in the Canadian construction industry. Method: The research was based on 837 surveys collected in Ontario between June 2015 and June 2016. Structural equation modeling (SEM) techniques were used to explore the impact of individual resilience and safety climate on physical safety outcomes and on psychological stress among construction workers. Results: The results show that safety climate not only affected construction workers' safety performance but also indirectly affected their psychological stress. In addition, it was found that individual resilience had a direct negative impact on psychological stress but had no impact on physical safety outcomes. Conclusions: These findings highlight the roles of both organizational and individual factors in individual safety performance and in psychological well-being. Practical applications: Construction organizations need to not only monitor employees' safety performance, but also to assess their employees' psychological well-being. Promoting a positive safety climate together with developing training programs focusing on improving employees' psychological health — especially post-trauma psychological health — can improve the safety performance of an organization.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه: صنعت ساخت و ساز از لحاظ عملکرد ایمنی پیشرفتی نداشته است. جو ایمنی به عنوان شاخص اصلی عملکرد ایمن در نظر گرفته می شود، با این وجود، تحقیقات نسبتا اندکی در خصوص جو ایمنی در صنعت ساخت و ساز کانادایی انجام شده است. ممکن است جو ایمنی از لحاظ جغرافیایی حساس باشد، بنابراین بررسی اینکه چگونه ساخت جو ایمنی تعریف شده است و برای بهبود عملکرد ایمنی در مناطق متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است، ضروری و مهم می باشد. از سوی دیگر، توجهات بیشتر و بیشتری به فشار و استرس مرتبط به کار در صنعت ساخت و ساز معطوف شده است. تحقیقات پیشین پیشنهاد می کند که انعطاف پذیری افراد ممکن است با عملکرد ایمنی بهتر مرتبط باشد و ممکن است به کارمندان کمک کند تا استرس را مدیریت کنند. متاسفانه، مطالعات تجربی اندکی این فرضیه را بررسی کرده است. هدف این مقاله بررسی نقش جو ایمنی و انعطاف پذیری فردی در عملکرد ایمن و فشار کاری در صنعت ساخت و ساز کانادایی می باشد. روش: این تحقیق بر مبنای 837 نظرسنجی جمع آوری شده در انتاریو در ژوئن 2015 الی ژوئن 2016 می باشد. تکنیک های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی تاثیر انعطاف پذیری فردی و جو ایمنی بر پیامدهای ایمنی فیزیکی و بر استرس روانی در میان گارگران ساخت و ساز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: نتایج حاکی از آن است که جو ایمنی نه تنها عملکرد ایمنی کارگران ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه به صورت غیر مستقیم بر استرس روانی شان نیز سایه می افکند. بعلاوه، مشخص شد که انعطاف پذیری فردی تاثیر منفی مستقیم بر استرس روانی دارد اما تاثیری بر پیامدهای ایمنی فیزیکی ندارد. نتیجه گیری: این یافته ها نقش های عوامل سازمانی و فردی در عملکرد ایمنی فردی و سلامت روانی را نشان می دهد. کاربردهای عملی: سازمان های ساخت و ساز نه تنها باید عملکرد ایمنی کارکنان را نظارت کنند بلکه سلامت روانی کارکنانشان را نیز باید ارزیابی کنند. ارتقای جو ایمن مثبت به همراه توسعه ی برنامه های آموزشی متمرکز بر سلامت روانی کارکنان بویژه سلامت روانی بعد از ضربه روحی می تواند عملکرد ایمنی سازمان را بهبود بخشد.

بدون دیدگاه