تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت

عنوان فارسی: پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت: اثر شیوه های کنترل مدیریت
عنوان انگلیسی: Implementing Corporate Lean Programs: The Effect of Management Control Practices
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 45 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27
سال انتشار : 2015 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : f283
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.24Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری، مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابرسی، مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک، مدیریت صنعتی و تولید صنعتی
دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت نروژ
کلمات کلیدی: کنترل مدیریت، تولید کم سود، اجرای کم سود، عملکرد و کارایی کارخانه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت پایین انجام شده است و ترجمه بخش های پایانی آن موجود نیست.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2. بیان فرضیه

2.1 کنترل ورودی: تخصیص مسئولیت ها برای پیاده سازی دقیق

2.2 کنترل فرآیند: گزارش دهی عملکرد و ممیزی داخلی

2.3 کنترل خروجی: پاداش های مالی و غیرمالی کارمندان

2.4 نتایج پیاده سازی «دقیق» برای عملکرد عملیاتی در سطح کارخانه

3. محیط تحقیق و داده ها

3.1 داده های کارت امتیاز عملکرد مورد استفاده برای اندازه گیری پیاده سازی «دقیق» در سح کارخانه

3.2 داده های پیمایش مورد استفاده برای ارزیابی روش های کنترل مدیریتی

3.3 داده های پیمایش برای اندازه گیری عملکرد عملیاتی در سطح کارخانه

3.4 متغیرهای کنترل

4. تست ها و نتایج تجربی

4.1 روش های کنترل مدیریتی و پیاده سازی دقیق

4.2 تست های قدرتمندی

5. بحث

5.1 اثر مکانیسم های کنترل ورودی

5.2 اثر مکانیسم های کنترل فرآیند

5.3 اثر مکانیسم های کنترل خروجی

5.4 پیاده سازی دقیق و عملکرد عملیاتی سطح کارخانه

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

We examine how management control practices relate to the implementation of a corporate lean program at the factory level. Our empirical analysis uses data from a large manufacturing firm that is implementing a corporate lean program in its global plant network. We find that using dedicated teams to lead the lean program, developing and frequently reviewing lean-focused performance reports, and using nonfinancial rewards linked to lean implementation are favorably associated with more extensive implementation of lean practices in the factories. We do not find evidence that the use of managementinitiated internal audits and financial rewards tied to lean implementation are strongly associated with more extensive lean implementation. We also present evidence of a positive relation between lean implementation and improvements in operational performance in the factories. Overall, these findings suggest that when implementing a corporate lean program, the firm must pay careful attention to the type of management control practices it uses for controlling the input, process, and output aspects of the lean program.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ما بررسی کردیم که چطور مدیریت شیوه های اجرای برنامه ی دقیق و کم سود یک شرکت را در سطح کارخانه اجرا می کند. انالیز تجربی ما از داده های شرکت بزرگ تولیدی استفاده می کند که برنامه کم سود شرکت را در شبکه ی کارخانجات جهانی اجرا می کند. ما دریافتیم که با استفاده از تیم هایی که به رهبری برنامه های کم سود اختصاص داده شده اند، توسعه و تجدید نظر مکرر گزارشات عملکرد انجام می شود، و استفاده از پاداش های غیرمالی متصل به اجرای کم سود، به طور مطلوبی با اجرای گسترده تر روش های کم سود در کارخانجات همراه می شود. ما شواهد و مدارکی را پیدا نکیم دال بر اینکه استفاده از مدیریت شروع شده با حسابرسی داخلی و پاداش های مالی گره خورده به اجرای دقیق همراه با اجرای دقیق گسترده تر هستند. همچنین ما مدرکی را از ارتباط مثبت بین اجرای دقیق (کم سود) و بهبودها در کارایی عملی در کارخانجات ارایه می کنیم. در کلف این یافته ها پیشنهاد می کند که زمان اجرای یک برنامه ی کم سود شرکت، شرکت باید توجه زیاد و دقیقی را به نوع شیوه های کنترل مدیریت بپردازد که برای کنترل جنبه های ورودی ها، فرآیند، و خروجی برنامه ی کم سود استفاده می کند.