تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مطالعه موردی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری

عنوان فارسی: تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری: یک مطالعه موردی از دانشجویان مقطع کارشناسی در یک دانشگاه خصوصی، ایالت اویو، نیجریه
عنوان انگلیسی: IMPACT OF RELATIONSHIP MARKETING ON CUSTOMER SATISFACTION: A CASE STUDY OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS IN A PRIVATE UNIVERSITY, OYO STATE, NIGERIA
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2016 نشریه : ijecm
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4845 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 667.31Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی و مدیریت بازاریابی
مجله: مجله بین المللی اقتصاد، تجارت و مدیریت
دانشگاه: دپارتمان مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت، دانشگاه Ajayi Crowther، اویو، نیجریه
کلمات کلیدی: بازاریابی رابطه ای، رضایت مشتری، سازمان ها، رفتار مصرف کننده
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اهداف این مطالعه

فرضیه های مطالعه

روش شناسی تحقیق

طرح تحقیق

روش نمونه برداری/ اندازه ی نمونه

منابع داده ها

ابزارهای جمع اوری داده ها

روش های تحلیل داده ها

فرضیه های مطالعه

تحلیل ها و یافته ها

آزمون فرضیه ها

بحث در مورد یافته ها

نتیجه گیری

توصیه ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This study examines the impact of relationship marketing on customer satisfaction, using undergraduate students in a private university, Oyo State Nigeria as a case study. The objectives are: to determine the impact of relationship marketing on customer satisfaction, to examine the rate at which trust affect customer satisfaction, and to investigate the effect of competence and long term relationship on customer satisfaction. Primary and secondary sources were used. The use of questionnaire was employed to gather necessary and relevant data from the respondents. Data was analyzed using inferential and descriptive statistics. Hypotheses were tested using pearson correlation and multiple regression analysis. The result of the findings shows that a 1% shift in relationship marketing will result in 81.1% shift in customer satisfaction. More so, a 1% shift in trust will result in 72.2% shift in customer satisfaction, and lastly, the R2 value of 0.604 reveals that competence and long term relationship jointly account for 60.4% of the variation in customer satisfaction. The study therefore concludes that relationship marketing has positive relationship with customer satisfaction, and therefore influences customer satisfaction to a great extent.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مطالعه، تاثیر بازاریابی رابطه ای بررضایت مشتری، با استفاده از دانشجویان کارشناسی در یک دانشگاه خصوصی، ایالت اویو نیجریه بعنوان بررسی موردی، را آزمایش می کند. اهداف به این شرح می باشند: تعیین تاثیر بازاریابی رابطه ای بر رضایت مشتری، بررسی میزانی که در ان اطمینان بر، رضایت مشتری تاثیر می گذارد. و بررسی تاثیر شایستگی و رابطه ی طولانی مدت بر رضایت مشتری. منابع اولیه و ثانویه مورد استفاده قرار گرفتند. پرسشنامه برای جمع اوری داده های مرتبط و ضروری از پاسخ دهندگان بکار رفت. داده ها با استفاده از آمارهای استنباطی و توصیفی، تجزیه و تحلیل شدند. فرضیه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تست شدند. نتایج یافته ها نشان داد که 1 درصد تغییر در بازاریابی رابطهای باعث 1/81 درصد تغییر در رضایت مشتری می شود. بیش از 1 درصد تغییر در اعتماد منجر به تغییر 2/72 درصدی در رضایت مشتری می شود و سرانجام مقدار R2، 0.604 ،آشکار می کند که رابطه ی دراز مدت و شایستگی بطور مشترک بر روی 60.4 درصد از تغییرات در رضایت مشتری حساب می کنند. بنابراین مطالعه نتیجه می گیرد که بازاریابی رابطه ای رابطه ای مثبت با رضایت مشتری دارد و بنابراین بر رضایت مشتری تا حد زیادی تاثیر می گذارد.