تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی امنیت هیدرولوژیکی سد Mae Sruai در تایلند – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ارزیابی امنیت هیدرولوژیکی سد Mae Sruai در تایلند
عنوان انگلیسی: Assessment of hydrological safety of Mae Sruai Dam, Thailand
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6489 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.96Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: آب و سازه های هیدرولیکی، مهندسی هیدرولیک و سازه
مجله: Procedia Engineering
دانشگاه: برنامه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشکده علوم و فناوری، دانشگاه Rajabhat ناخون پاتوم، تایلند
کلمات کلیدی: ایمنی سد، سد Sruai مای، ارزیابی ایمنی آب شناسی، حداکثر بارش محتمل، حداکثر احتمال سیل
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش تحلیل

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری و پیشنهادات

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Mae Sruai Dam was completed in 2003; it was built across Mae Sruai river in Chaing Rai province, Thailand. This study is done to assess the hydrological safety aspect of the dam for spillway adequacy of the dam to accommodate probable maximum flood inflow (PMF). The hydrological assessment was done by estimating the probable maximum precipitation (PMP) over Mae Sruai River Basin. The two approaches of PMP estimates namely (1) statistical approach and (2) storm maximization and transposition approach were adopted to calculate the 1-day, 2- day and 3-day PMPs. The 1-day PMP of the two approaches were compared with the regional 1-day PMP of Mekong River Basin estimated by U.S. Weather Bureau and U.S. Corps of Engineers in 1970. From the comparison, the storm maximization and transposition approach was finally selected and the 1-day, 2-day and 3-day PMPs were transformed to the continuous 4-day PMP by a regional approach. The HEC-HMS model was applied to transform PMP to PMF and to route the PMF through the reservoir to check if dam-crest had flow overtopping. The continuous 4-day PMP was transformed to PMF with peak reservoir inflow discharge of 1,013 m3 /s and corresponding peak outflow of 886 m3 /s. This outflow was less than the design spillway capacity of 1,160 m3 /s. Thus, the dam safety in hydrological aspect was assured. Furthermore, flood routing study in the flood plain downstream of the dam indicated that flooding in Mae Sruai District floodplain especially in urbanized area would occur due to PMF inflow and hence flood control measures should be adopted.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سد Mae Sruai در سال 2003 تکمیل شد این سد بر روی رودخانه Mae Sruai در استان Chaing Rai تایلند ساخته شد. این مطالعه جهت ارزیابی جنبه امنیت هیدرولوژیکی سد برای مناسب بودن سرریز سد جهت تطبیق با حداکثر سیل محتمل (PMF) انجام شد. ارزیابی هیدرولوژیکی با تخمین زدن بیشینه بارش محتمل (PMP) بر روی حوزه رودخانه Mae Sruai انجام شد. دو شیوه‌ برای تخمین مقدار (PMP 1) شیوه‌ آماری و (2) شیوه‌ بیشینه سازی رگبار و جابجایی برای محاسبه PMPهای 1 روزه, 2 روزه و 3 روزه بودند. مقدار PMP یک روزه از دو شیوه‌, با PMP یک روزه حوزه رودخانه Mekong که توسط U.S. Weather Bureau و U.S. Corps of Engineers در سال 1970 تخمین زده شده بود مقایسه شد. از این مقایسه سرانجام شیوه‌ بیشینه سازی رگبار و جابجایی انتخاب شد و PMPهای 1 روزه, 2 روزه و 3 روزه توسط شیوه‌ منطقه‌ای به PMP پیوسته 4 روزه تبدیل شد. مدل HEC-HMS برای تبدیل PMP به PMF و تعیین مسیر PMF از میان مخزن جهت بررسی اینکه آیا تاج سد دارای سیلاب از روی سد دارد یا نه استفاده شد. PMP پیوسته 4 روزه توسط تخلیه جریان ورودی نقطه اوج مخزن از 1013 m3/s و نقطه اوج خروجی متناظر 866 m3/s به PMF تبدیل شد. این جریان خروجی کمتر از ظرفیت سرریز طرح 1160 m3/s بود. بنابراین از امنیت سد از نظر هیدرولوژیکی اطمینان حاصل شد. علاوه ‌براین مطالعه مسیر جریان سیلاب در پایاب دشت سیلابی سد نشان داد که سیلاب در دشت سیلابی ناحیه Mae Sruai مخصوصاً در ناحیه مسکونی به دلیل جریان ورودی PMF رخ داده و بنابراین باید از وسایل کنترل سیلاب استفاده شود.