ترجمه مقاله یک مدل MCDM ترکیبی جدید برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و فناوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل MCDM ترکیبی جدید برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و فناوری - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک مدل MCDM ترکیبی جدید برای ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهش و فناوری بر اساس رویکرد BSC
عنوان انگلیسی
A novel hybrid MCDM model for performance evaluation of research and technology organizations based on BSC approach
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
16
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
1.447 در سال 2018
شاخص H_index مجله
54 در سال 2019
شاخص SJR مجله
0.483 در سال 2019
شناسه ISSN مجله
0149-7189
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q2 در سال 2018
کد محصول
9623
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس
است ✓
مدل مفهومی
دارد ✓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، مدیریت عملکرد و مدیریت استراتژیک
مجله
ارزیابی و طرح ریزی برنامه - Evaluation and Program Planning
دانشگاه
گروه برنامه ریزی، موسسه تحقیقات صنعت نفت (RIPI)، تهران، ایران
کلمات کلیدی
ارزیابی عملکرد، کارت امتیاز متوازن (BSC)، تصمیم گیری چند معیاری (MCDM)، بازه سودمندی
کلمات کلیدی انگلیسی
Performance evaluation - Balanced Scorecard (BSC) - Multi-criteria decision making (MCDM) - Utility interval
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.06.005
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه و پیشینه پژوهش
مدل پیشنهادی
مطالعه موردی
شرح مشکل
اطلاعات پس زمینه و کارشناسان
تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد
تجزیه و تحلیل علت و معلولی دیدگاه های BSC با DEMATEL
تجزیه و تحلیل ANP برای شناسایی وزن شاخص ها
تعیین ترتیب اولویت گزینه های RTO
ادغام روش MCDM
نتیجه گیری و مطالعات آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Balanced Scorecard (BSC) is a strategic evaluation tool using both financial and non-financial indicators to determine the business performance of organizations or companies. In this paper, a new integrated approach based on the Balanced Scorecard (BSC) and multi-criteria decision making (MCDM) methods are proposed to evaluate the performance of research centers of research and technology organization (RTO) in Iran. Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) are employed to reflect the interdependencies among BSC perspectives. Then, Analytic Network Process (ANP) is utilized to weight the indices influencing the considered problem. In the next step, we apply four MCDM methods including Additive Ratio Assessment (ARAS), Complex Proportional Assessment (COPRAS), Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA), and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) for ranking of alternatives. Finally, the utility interval technique is applied to combine the ranking results of MCDM methods. Weighted utility intervals are computed by constructing a correlation matrix between the ranking methods. A real case is presented to show the efficacy of the proposed approach.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
کارت امتیاز متوازن (BSC) یک ابزار ارزیابی استراتژیک با استفاده از شاخص های مالی و غیر مالی برای تعیین عملکرد کسب و کار سازمان ها یا شرکت ها است. در این مطالعه یک رویکرد یکپارچه جدید مبتنی بر روش های کارت امتیاز متوازن (BSC) و تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) برای ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق سازمان پژوهش و فناوری (RTO) در ایران مطرح شده است. آزمایش تصمیم گیری و آزمایشگاه ارزیابی (DEMATEL) برای نشان دادن وابستگی های متقابل در میان دیدگاه های BSC به کار رفته اند. سپس، فرآیند شبکه تحلیلی (ANP) برای افزایش وزن شاخص هایی مورد استفاده قرار گرفته است که مشکل مورد نظر را تحت تاثیر قرار می دهند. در مرحله بعد، چهار روش MCDM، شامل ارزیابی نسبت افزایشی (ARAS)، ارزیابی متناسب پیچیده (COPRAS)، بهینه سازی چند هدفی با تجزیه و تحلیل نسبت (MOORA) و تکنیک اولویت سفارش بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) برای رتبه بندی گزینه ها مورد استفاده قرار می گیرند. در نهایت، تکنیک بازه سودمندی برای ادغام نتایج رتبه بندی روش های MCDM به کار می رود. بازه های سودمندی وزن دار با ایجاد یک ماتریس همبستگی بین روش های رتبه بندی محاسبه می شوند. برای نشان دادن اثربخشی رویکرد مطرح شده، یک مورد واقعی ارائه شده است.

بدون دیدگاه