ترجمه مقاله تنظیم شروع بیان 5xbT در اندام حرکتی جلویی با ژن های xoH

ترجمه مقاله تنظیم شروع بیان 5xbT در اندام حرکتی جلویی با ژن های xoH
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ژن های xoH شروع بیان 5xbT را در اندام حرکتی جلویی تنظیم می کنند
عنوان انگلیسی
Hox genes regulate the onset of Tbx5 expression in the forelimb
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2012
نشریه
biologists
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8681
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک
مجله
توسعه - Development
دانشگاه
گروه زیست شناسی، دانشگاه واشنگتن، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
Hox ، تکامل اندام، Tbx5
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
مواد و روش ها
سازه های DNA و تجزیه و تحلیل بخش های تنظیمی
تولید رده های تراریخت
جنین ها
جنین های موش با توجه به روش کافمن تولید شدند (Kaufman, 2001)
الکتروپوریشن جوجه
هیبریداسیون کامل درجا (In situ) و هیستوشیمی
روش تغییر حرکت Electrophoretic
نتایج
آنالیز ناحیه تنظیمی ژن Tbx5 موش
ترکیبی از ژن‌های Hox4 و Hox5 در LPM منقاری از جنین‌های اولیه موش بیان شده‌است
ژن‌های PG4 و PG5 Hox می‌توانند بیان lacZ را در روش کو- الکتروپوریشن جوجه فعال کنند
جایگاه های اتصال Hox برای بیان TbX5 محدود به اندام حرکتی جلویی در in vivo
پروتئین های Hox می توانند به طور مستقیم به این جایگاه های کاندید متصل شونده به Hox در in vitro متصل شوند
بحث
ژن های Hox بیان اندام حرکتی جلویی ژن Tbx5 موش را تنظیم می کند
حفظ عنصر تنظیمی Tbx5 اندام حرکتی جلویی
نقش جدید ژن های Hox در تکوین اندام
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
SUMMARY

Tbx4 and Tbx5 are two closely related T-box genes that encode transcription factors expressed in the prospective hindlimb and forelimb territories, respectively, of all jawed vertebrates. Despite their striking limb type-restricted expression pattern, we have shown that these genes do not participate in the acquisition of limb type-specific morphologies. Instead, Tbx4 and Tbx5 play similar roles in the initiation of hindlimb and forelimb outgrowth, respectively. We hypothesized that different combinations of Hox proteins expressed in different rostral and caudal domains of the lateral plate mesoderm, where limb induction occurs, might be involved in regulating the limb type-restricted expression of Tbx4 and Tbx5 and in the later determination of limb type-specific morphologies. Here, we identify the minimal regulatory element sufficient for the earliest forelimb-restricted expression of the mouse Tbx5 gene and show that this sequence is Hox responsive. Our results support a mechanism in which Hox genes act upstream of Tbx5 to control the axial position of forelimb formation.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
Tbx4 و5 xbTدو ژن مرتبط با هم از ژن های جعبه Tهستند که به ترتیب عوامل رونویسی بیان شده در محدوده اندام حرکتی عقبی و اندام حرکتی جلویی در مهره داران آرواره دار را کد می‌کنند. علی رغم الگوی بیان منحصر به فرد آن‌ها در اندام، ما نشان داده‌ایم که این ژن‌ها در کسب موروفولوژی اندامی خاص شرکت ندارند. در عوض، 4 xbTو 5xbT نقش‌های مشابهی را در شروع شکل‌گیری اندام حرکتی جلویی و عقبی به ترتیب ایفا می‌کنند. ما فرض کردیم که ترکیب‌های مختلفی از پروتئین‌های xoh در نواحی منقاری و وابسته به دم از مزودم صفحه جانبی که در آن القا اندام رخ می‌دهد، بیان می‌شوند و ممکن است در تنظیم بیان منحصر به نوع اندام ژن‌های Tbx4 و Tbx5 و در تعیین مورفولوژی ویژه اندام دخیل باشد. در اینجا، ما حداقل عنصر تنظیمی که برای بیان منحصر به اولین اندام حرکتی جلویی موش ژن Tbx5 کافی است، تشخیص دادیم و نشان دادیم که این توالی xoh پاسخگو است. نتایج ما از یک مکانیسمی که در آن ژن‌های xoh در پایین‌دست‌5 xbT برای کنترل موقعیت محوری تشکیل عضو جلویی فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند.