ترجمه مقاله مطالعه تفضیلی همی سلولز از شلتوک برنج توسط تیمار های قلیایی و پروکسید هیدروژن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه تفضیلی همی سلولز از شلتوک برنج توسط تیمار های قلیایی و پروکسید هیدروژن - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه تفضیلی همی سلولز از شلتوک برنج توسط تیمار های قلیایی و پروکسید هیدروژن
عنوان انگلیسی
Comparative study of hemicelluloses from rice straw by alkali and hydrogen peroxide treatments
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2000
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
245
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی، میکروبیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی
مجله
پلیمرهای کربوهیدرات - Carbohydrate Polymers
دانشگاه
مرکز بیوکامپوزیت، دانشگاه ویلز، بنگور، انگلستان
کلمات کلیدی
کاه برنج، همی سلولز، آب اکسیژنه، شکر ها، لیگنین
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-آزمایش
2-1 مواد
2-2 تیمار پروکسید قلیایی
2-3تعیین خاکستر و سیلیس در شلتوک و بقایا
2-4 تعیین خصوصیات همی سلولز های محلول
3-نتایج و بحث
3-1عملکرد(تولید) همی سلولز ها
3-2تجزیه قند و محتوی اسید های ارونیک
3-3مقدار لیگنین در نمونه های همی سلولزی ایزوله شده و ترکیب فنولیک آن
3-4 توزیع وزن مولکولی
3-5 طیف های FT-IR
3.6 طیف C NMR
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

First extraction of the dewaxed rice straw with 1% NaOH at 558C for 2 h and then following treatment with 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 and 5.0% hydrogen peroxide at 458C for 12 h at pH 11.5 solubilized 67.2, 77.2, 78.7, 83.7, 85.5, 87.3 and 88.5% of the original hemicelluloses, and 2.5, 9.8, 11.8, 12.1, 15.6, 16.4 and 17.8% of the original cellulose, respectively. Meanwhile, the two-stage treatment together resulted in a dissolution of 68.3, 85.4, 89.4, 92.7, 92.7, 94.3 and 95.1% of the original lignin under the conditions given, respectively. Comparison of these hemicellulosic preparations indicated that alkali treatment in the absence of H2O2 favoured solubilization of the small molecular size of hemicelluloses, which are rich in glucose, probably originating from a-glucan, while the second stage treatment by alkaline peroxide enhanced dissolution of larger molecular size hemicelluloses, which are rich in xylose, principally resulting from l-arabino-(4-O-methyld-glucurono)-d-xylan. The treatment by alkaline peroxide under the conditions used did not affect the overall structure of macromolecular hemicelluloses except for a noticeable degradation of cellulose and hemicelluloses during the treatment with more than 1.0% H2O2. q 2000 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اولین عصاره گیری از کاه و کلش حاصل از برنج با 1% NaOH در 55oC به مدت 2 ساعت انجام شد و تیمارهای زیر شامل 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 و 5.0% هیدروژن پراکسید در 45oC به مدت 12 ساعت با pH 11.5 به ترتیب در 67.2, 77.2, 78.7, 83.7, 85.5, 87.3 و 88.5% همی سلولز اولیه و 2.5, 9.8, 11.8, 12.1, 15.6, 16.4 و 17.8% سلولز اولیه حل شد. همچنین، تیمار دو مرحله ای به ترتیب موجب تجزیه 68.3, 85.4, 89.4, 92.7, 92.7, 94.3 و 95.1% از لیگنین اولیه تحت شرایط موجود شد. مقایسه این آماده سازی همی سلولوزی نشان می¬دهد که تیمار قلیایی در نبود H2O2 برای انحلال مولکولهای کوچک همی سلولز لازم است، که سرشار از گلوکز هستند و احتمالاً از آلفا گلوکان منشا گرفته¬اند، در حالیکه مرحله دوم تیمار توسط آلکالین پراکسید موجب افزایش تجزیه مولکولهای همی سلولز با اندازه بزرگتر می¬شود که غنیاز زایلوز هستند، که عمدتاً منشا آنها از l-arabino-(4-O-methyld-glucurono)-d-xylan است. تیمار با آلکالین پراکسید تحت شرایط مورد استفاده بر ساختار نهایی درشت مولکولهای سلولز تاثیر نمی¬گذارد به جز در صورت تجزیه قابل توجه سلولز و همی سلولز طی تیمار با بیش از 1.0% H2O2.

بدون دیدگاه