تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تحلیل عملکردهای تولیدی چال تهویه برای گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تحلیل عملکردهای تولیدی چال تهویه برای گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ جهت کنترل گاز چینه ها در استخراج معدن با جبهه کار بلند
عنوان انگلیسی: Analysis of gob gas venthole production performances for strata gas control in longwall mining
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 4.615 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 127 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 2.185 در سال 2019 شناسه ISSN مجله : 1365-1609
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018 کد محصول : F1328
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.14Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی معدن
گرایش های مرتبط با این مقاله: استخراج معدن و تونل و فضاهای زیر زمینی
مجله: مجله بین المللی علوم مکانیک و معدن - International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences
دانشگاه: پیتسبورگ، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: زغال سنگ Pratt، تشکیلات Pottsville بالایی، استخراج معدن با جبهه کار بلند، کنترل متان، چال تهویه برای گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ، گاز زغال سنگ، تعادل ماده
کلمات کلیدی انگلیسی: Pratt coal - Upper Pottsville Formation - Longwall mining - Methane control - Gob gas ventholes - Coal gas - Material balance
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2015.08.001
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اطلاعات زمینه ای درباره مکان ناحیه مطالعه، زمین شناسی آن، و فعالیت های کنترل متان

شرح مکان و تحلیل های انجام شده روی چال های گمانه زنی از نوع عمودی و افقی برای خروج گاز در ناحیه

کنترل گاز چینه ها و چال تهویه گاز حاصل از زائدات معدن یا GGV

تولیدات چاه تهویه گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ یا GGV

تحلیل ها، نتایج و بحث

تحلیل های مشخصات تولید صفحه E-1 در GGVها

تحلیل های تعادل ماده برای تولیدات GGV، گاز در محل و فشارهای زغال سنگ تشکیلات

خلاصه و نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Longwall mining of coal seams affects a large area of overburden by deforming it and creating stress-relief fractures, as well as bedding plane separations, as the mining face progresses. Stress-relief fractures and bedding plane separations are recognized as major pathways for gas migration from gas-bearing strata into sealed and active areas of the mines. In order for strata gas not to enter and inundate the ventilation system of a mine, gob gas ventholes (GGVs) can be used as a methane control measure. The aim of this paper is to analyze production performances of GGVs drilled over a longwall panel. These boreholes were drilled to control methane emissions from the Pratt group of coals due to stress-relief fracturing and bedding plane separations into a longwall mine operating in the Mary Lee/Blue Creek coal seam of the Upper Pottsville Formation in the Black Warrior Basin, Alabama. During the course of the study, Pratt coal's reservoir properties were integrated with production data of the GGVs. These data were analyzed by using material balance techniques to estimate radius of influence of GGVs, gas-in-place and coal pressures, as well as their variations during mining.

The results show that the GGVs drilled to extract gas from the stress-relief zone of the Pratt coal interval is highly effective in removing gas from the Upper Pottsville Formation. The radii of influence of the GGVs were in the order of 330–380 m, exceeding the widths of the panels, due to bedding plane separations and stress relieved by fracturing. Material balance analyses indicated that the initial pressure of the Pratt coals, which was around 648 KPa when longwall mining started, decreased to approximately 150 KPa as the result of strata fracturing and production of released gas. Approximately 70% of the initial gas-in-place within the area of influence of the GGVs was captured during a period of one year.

نمونه متن ترجمه

چکیده

استخراج معدن با جبهه کار بلند در چینه های زغال سنگ بر ناحیه بزرگی از روبار به وسیله بدشکلی آن و ایجاد شکستگی های برطرف کننده استرس و نیز شکستگی های صفحه بستر حین پیشرفت جبهه کار معدنکاری تاثیر بدی می گذارد. شکستگی های برطرف کننده استرس و شکستگی های صفحه بستر به عنوان مسیرهای اصلی برای مهاجرت گاز از چینه داری گاز به نواحی دربسته و فعال معدن شناخته شده است. برای اینکه گاز چینه ها نتواند وارد شود و اشباع هم نشود، سیستم تهویه یک معدن، یعنی چال تهویه برای گاز حاصل از زائدات معدن زغال سنگ یا GGV می تواند به عنوان اقدامی جهت کنترل متان بکار گرفته شود. هدف این مقاله تحلیل عملکردهای تولیدی GGVها می باشد که روی یک صفحه جبهه کار بلند حفاری شده اند. این چالهای گمانه زنی برای کنترل صدورات گاز متان از گروه زغال سنگ های Pratt حفاری شده اند که به دلیل شکستگی های برطرف سازی استرس و جداسازی های صفحه بستر به عملیات حفاری جبهه کار بلند در چینه زغال سنگ Mary Lee/Blue Creek در تشکیلات Pottsville بالایی واقع در حوضه Black Warrior آلاباما بوجود آمده است. طی روند مطالعه، خصوصیات مخزن زغال سنگ Pratt با داده های تولیدی حاصل از GGV ترکیب گردیدند. این داده ها با استفاده از تکنیک های تعادل ماده برای تخمین شعاع تاثیرگذاری GGV ها، فشار گاز در محل و فشارهای زغال سنگ، و نیز تغییراتشان طی استخراج معدن آنالیز گردیدند.

نتایج نشان می دهد که GGVهای حفاری شده برای استخراج گاز از منطقه برطرف سازی استرس در حدفاصل زغال سنگ Pratt کاملا در جابجایی گاز از تشکیلات بالایی Pottsville موثر بوده است. شعاع های تاثیرگذاری GGV به ترتیب 330 تا 380 متر بوده است و از عرض های صفحات به دلیل شکستگی ها در صفحه بستر و استرس برطرف شده در اثر شکستگی بیشتر می شود. تحلیل های تعادل ماده نشان می دهد که فشار اولیه زغال سنگ های Pratt که حدود 648 KPa می باشد هنگامی که استخراج معدن با جبهه کار بلند شروع می شود، به تقریبا 150 KPa در نتیجه شکست چینه ها و تولید گاز رها شده کاهش یافته است. تقریبا 70 درصد گاز اولیه در محل درون ناحیه تاثیرگذاری GGV طی دوره یک ساله کسب شده است.