ترجمه مقاله تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی

ترجمه مقاله تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی ( مطالعه موردی: سریلانکا)
عنوان انگلیسی
Effects of Glass Ceiling on Women Career Development in Private Sector Organizations – Case of Sri Lanka
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2013
نشریه
Cjournal
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5283
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مدیریت کسب و کار و مدیریت دولتی
مجله
مجله رقابت
کلمات کلیدی
سقف شیشه ای، توسعه شغلی زنان، عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، تمرکز شغلی، حمایت خانواده، نگرش نسبت به سازمان
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مروری بر ادبیات موضوعی
سقف شیشه ای یک موضوع خود ساخته و افسانه ای است.
1.1 بیان مسئله
1.2 اهداف مطالعه
1.3 اهمیت مطالعه
2. روش
2.1 چارچوب مفهومی
2.2 متغیرهای مطالعه
متغیر وابسته
2.3 منطق توسعه فرضیه ها
2.4 طرح مطالعه
2.5 انتخاب روش
2.6 جامعه، نمونه و روش انتخاب نمونه
2.7 ابزار جمع آموری داده ها
3. تجزیه و تحلیل داده ها و بحث
3.1 آمار توصیفی
3.2 ارتباط سقف شیشه ای و توسعه شغلی زنان
3.3 اندازه گیری اثر GC روی WCD کارمندان زن سطح اجرایی
3.4 آزمون فرضیا ت
3.5 تاثیر دولت اصولی روی WCD
3.6 GC روی موقعیت های مختلف مدیریتی اثر گذار است
4. افزایش علم و عمل
5. نتیجه مطالعه
5.1 پیشنهادات مطالعه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The study was entirely designed by centering the focal problem of the effect of Glass Ceiling on Women Career Development. The overall study was structure based on the conceptual framework built up using the information of literature survey. The study was conducted with the aim of obtaining the following objective. That is “To find out the Effect of Glass Ceiling on Women Career Development with regard to female executive level employees who are working in private sector organizations.” At the same time, hypotheses are developed to find out whether there is a significant effect of Individual Factors, Family Factors, Organizational Factors and Cultural Factors on Women Career development. Merely this study has been completed with an empirical survey which was thoroughly conducted using a self-administered questionnaire and the sample consisted of 150 women executives. For presenting and analyzing the data both descriptive and inferential statistics were used. The findings reveal that the Glass Ceiling and Women Career Development have a moderate negative relationship, and also show that Individual Factors, Organizational Factors and Cultural Factors have a significant effect on Women Career Development whereas Family Factor has effects on the Glass Ceiling. Following the study results, a conclusion was eventually made that there are significant effects of the Glass Ceiling on Women Career Development of Executive level female employees working in private sector organizations in Sri Lanka. By taking all these facts into consideration, better recommendations have been made in this study. Finally, the most valuable suggestions for further studies and limitations of the study have been outlined.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه به طور کامل به وسیله محور قرار دادن مشکلات مرکزی اثر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان طراحی شده است.به طور کلی ، ساختار مطالعه مبتنی بر چارچوب مفهومی است که با استفاده از بررسی اطلاعات ایجاد شده است.این مطالعه به منظور رسیدن به هدف زیر انجام شد و آن این است" پی بردن به اثر سقف شیشه ای روی توسعه شغلی زنان با توجه به مونث بودن کارمندان سطح اجرایی که در سازمان های بخش خصوصی مشغول به کار هستند.
در همان زمان،فرضیات برای پی بردن به اینکه آیا عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی اثر قابل توجهی بر روی توسعه شغلی زنان دارند یا نه،گسترش پیدا کرد. صرفاً این مطالعه با بررسی تجربی که به طور کامل با استفاده ازیک پرسشنامه انجام شد ، تکمیل گردید و نمونه پژوهش شامل 150 زن مدیر شد.برای ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها از هر دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.یافته ها نشان می دهد که سقف شیشه ای و توسعه شغلی زنان ، رابطه منفی متوسط دارند و همچنین نشان می دهد که عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی اثر قابل توجهی بر توسعه شغلی زنان دارند در حالیکه عامل خانواده بر روی سقف شیشه ای اثر گذار است.در نهایت به این نتیجه رسیدند که سقف شیشه ای بر روی توسعه شغلی زنان از کارمندان سطح اجرایی که مشغول به کار در بخش خصوصی سازمان ها در سریلانکا هستند، تاثیر مهمی دارد.با در نظر گرفتن تمام این فاکتورها،توصیه های بهتری در این مطالعه بیان گردید. در نهایت، پیشنهادات ارزشمند تری برای مطالعات بیشتر و محدودیت های مطالعه مشخص شد.

بدون دیدگاه