ترجمه مقاله زمین شناسی ذخایر معدنی مس پورفیری در دره زرشک و علی آباد - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله زمین شناسی ذخایر معدنی مس پورفیری در دره زرشک و علی آباد - نشریه تیلور و فرانسیس
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
زمین شناسی ذخایر معدنی مس پورفیری در دره زرشک و علی آباد، مرکز ایران
عنوان انگلیسی
Geology of the Darreh-Zerreshk and Ali-Abad Porphyry Copper Deposits, Central Iran
صفحات مقاله فارسی
34
صفحات مقاله انگلیسی
27
سال انتشار
2005
نشریه
تیلور و فرانسیس - Taylor & Francis
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5395
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
سنگ شناسی، رسوب شناسی و چینه و فسیل شناسی
مجله
بررسی بین المللی زمین شناسی
دانشگاه
گروه علوم زمین، دانشگاه شیراز، ایران
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
خاستگاه زمین شناسی منطقه
قوس ماگمایی CIVPB
سیماهای ساختاری بزرگ
روش شناسی
زمین شناسی ناحیه های دره زرشک و علی آباد
دگرسانی
کانی زایی
ساختار
سنگ شناسی آذرین
ژئوشیمی
عناصر عمده
عناصر ناچیز
بحث
نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper describes the petrology, mineralogy, alteration, structural characteristics, and geological evolution of the Darreh-Zerreshk and Ali-Abad copper deposits within the central Iranian volcano-plutonic belt, Yazd Province, central Iran. Intrusions in this area, a result of subduction magmatism, range in composition from quartzmonzodiorite to granite, yet copper-molybdenum porphyry–type mineralization is restricted to quartzmonzodioritic to granodioritic plutons. The mineralizing intrusions cut Cretaceous and Eocene strata, and have been dated as Oligocene–Miocene. Strong negative anomalies for Nb, Ta, P, and Ti and enrichment in the LREE, LILE, Ba, Rb, Sr, and Pb for the mineralizing igneous rocks suggest they are of I type and have magmatic arc affinity. REE patterns, major-, and trace-element data suggest that these rocks were derived from partial melting of enriched upper mantle, modified by variable crustal contamination. Hornblende fractionation was an important control on the evolution of copper-bearing plutonic rocks. Structural observations suggest that these deposits were emplaced in tensional pull-apart domains formed between two secondary dextral strike-slip faults of the regional Dehshir-Baft shear system. Rapid exhumation of the porphyry copper systems allowed for the development of only minor supergene enrichment.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
این مقاله پترولوژی، مینرالوژی، هوازدگی و خصوصیات ساختاری و تغییرات زمین شناسی ذخایرمس دره زرشک و علی اباد در کمربند ولکانو- پلوتونیک ایران مرکزی در استان یزد را شرح میدهد. نفوذ در این ناحیه به دلیل ماگماتیسم در اثر فرورانش است که توسط ترکیباتی از کوارتزمونزودیوریت تا گرانیت احاطه شده است. کانی زایی نوع مس مولیبدن پورفیری توسط پلوتون های کوارتز مونزودیوریت تا گرانودیوریت محدود شده است. نفوذی های کانی زایی ، لایه های کرتاسه و ائوسن را قطع کرده و سن الیگوسن- میوسن را گرفته است. آنومالی منفی قوی برای Nb;Ta;P;Ti و غنی شدن در LREE;LILE;Ba;Rb;Sr;Pb برای کانی زایی سنگ های آذرین پیشنهاد میشود. این سنگها تیپ I هستندوتمایل به ماگمای قوسی دارند. الگوی داده های REE ،عناصر عمده و عناصر ناچیز اشاره میکند به این که این سنگها از ذوب بخشی گوشته غنی شده بالایی مشتتق شده و توسط الودگی های مختلف پوسته ای تغییر یافته است. خرد شدگی هورنبلند کنترل مهمی بر روی تحول رفتار مس سنگهای پلوتونیک دارد . مشاهدات ساختاری نشان میدهد که این ذخایر در حوزه های تنشی کششی شکل گرفته بین دو گسل امتداد لغز راستگرد ثانویه سیستم های شکستگی ناحیه دهشیر – بافت ، در محل قرار گرفته است. بیرون زدگی سریع سیستم مس پورفیری توسعه غنی سازی سوپر ژن کوچکی را اجازه داده است.

بدون دیدگاه