ترجمه مقاله توصیف واریانس ژنتیکی موجود در درون یا میان جمعیت های آماری Sperara seenghola - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توصیف واریانس ژنتیکی موجود در درون یا میان جمعیت های آماری Sperara seenghola - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
توصیف واریانس ژنتیکی موجود در درون یا میان جمعیت های آماری Sperara seenghola که از طریق علائم مشخصه DNA چندوجهی تقویت شده تصادفی صورت می گیرد.
عنوان انگلیسی
Characterization of genetic variance within and among five populations of Sperata seenghala (Skyes, 1839) revealed by random amplified polymorphic DNA markers
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1293
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
مجله
مجله مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی - Journal of Genetic Engineering and Biotechnology
دانشگاه
مرکز عالی در بیوتکنولوژی، شورای .M.P علم و فناوری، هند
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2013.11.001
فهرست مطالب
خلاصه
1-مقدمه
2-متدها و مواد (ابزارها)
1-2-نمونه برداری موقعیت های جغرافیایی (مناطق جغرافیایی)
2-2 استخراج DNA ژنومی
3-2 توصیف و عیارگیری DNA ژنومی استخراج شده
4-2-تقویت (توسعه )PCR
5-2 قابل رویت شدن الگوی DNA
6-2 بررسی های آماری
6-2 بررسی ژنتیکی و ایجاد اطلاعات
3-نتایج و مباحثات
1-3 خواص و ویژگی های مشهود RAPD-PCR و چند وجهی بودن آنها
2-3 تنوع ژنتیکی موجود در درون یا در میان جمعیت های آماری
3-3 تنوع ژنی و فهرست اطلاعاتی Shannon
4-3 اختلاف نسبی (Gst) و فراوانی ژنی (Nm) در میان مکانهای جغرافیایی
5-3 بررسی فیلوژنتیکی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The genetic diversity among five populations (Bhadbada reservoir, Mohinisagar reservoir, Bansagar reservoir, Bargi reservoir and Gandhisagar reservoir) was revealed using random amplified polymorphic DNA markers. 10 random primers screened, 5 primers revealed various banding patterns and yielded 71 total loci as an average of which 39.60 (55.77%) were polymorphic between the population and 86.84% within the population of Sperata seenghala. Population wise the highest genetic polymorphism was obtained in Bhadbada reservoir as 67.61% whereas the lowest was in Gandhisagar reservoir as 49.30%. However, Analysis of Molecular Variance indicated low genetic diversity (Hpop = 0.0921 ± 0.1249; I = 0.1584 ± 0.1942) in Bansagar reservoir. Relative genetic differentiation (GST = 0.3993) and restricted gene flow (Nm = 0.7523) as an average indicated low gene diversity among the fish populations. The un-weighted pair group method with averages (UPGMA) dendrogram showed 05 major clusters, each cluster representing a population. Fish population of Mohinisagar reservoir showed high genetic distance (0.3981) with respective Bargi reservoir population and highest genetic identity (0.8846) reflected between Bansagar and Gandhisagar reservoir. Highest genetic distance between Mohinisagar and Bargi reservoir fish populations shows no significant correlation between genetic and geographical distance of the genotypes collected from different lentic and geographical isolated water bodies. This investigation indicated that lowest genetic diversity existed in different geographic populations of S. seenghala. All the five populations were found to be low in genetic variation, which is useful information for future conservation measures of S. seenghala confined in natural water bodies of Madhya Pradesh.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
تنوع ژنتیکی در بین 5 جمعیت آماری با استفاده از علائم مشخصه DNA چندوجهی تقویت شده، به نمایش درآمد. 10 پرایمر(Primer) تصادفی مورد تفکیک قرار گرفتند واز میان آنها 5 پرایمر، الگوهای گروهی مختلفی را نشان دادند و loci-71 کلی را به عنوان میانگینی که 39.60 درصد آن چندوجهی بوده در میان جمعیت آماری و 86.84 درصد نیز درون جمعیت Seprata seenghola تشکیل دادند.
بالاترین جمعیت چندوجهی ژنتیکی در آب انبار Bhadbada به میزان 67.61 درصد دیده شد. در حالی که پایین ترین آنها به مقدار 49.30 درصد در آب انبار Gandhisagar یافت شد. اما بررسی واریانس مولکولی، تنوع (اختلاف) ژنتیکی پایینی را در آب انبار Bansagar نشان می دهد. اختلاف ژنتیکی نسبی و فراوانی ژنی محدود (N_m=0.7523) به عنوان میانگینی، تنوع (اختلاف) ژنی کمی را در جمعیت ماهی ها نشان می دهد. روش دوتایی بی وزن با نمودار درختی (UPGMA) میانگین ها، نشاندهنده 5 کلاستر (Cluster) اصلی می باشد که هر کدام از آنها نماینده یک جمعیت می باشد. جمعیت ماهی های موجود در آب انبار Mohinisagar ، فواصل ژنتیکی بسیاری را نسبت به جمعیت موجود در آب انبار خصوصی Bargi از خود نشان دادند و هویت ژنتیکی بالایی بین آب انبارهای Bansagar و Gandhisagar ایجاد شد.
بیشترین فاصله ژنتیکی موجود در میان جمعیت های آماری آب انبارهای Bargi و Mohinisagar ، نشاندهنده عدم وجود هر گونه ارتباط قابل ملاحظه ای بین فاصله جغرافیایی و ژنتیک ژنوتایپ های جمع آوری شده سواحل آبی تفکیک شده از مناطق جغرافیایی و آبی مختلف می باشد. این بررسی، نشاندهنده وجود کمترین تنوع ژنتیکی موجود در بین جمعیت های مختلف جغرافیایی S. seenghala می باشد.
5 جمعیت آماری موجود، همگی دارای تنوع ژنتیکی پایینی هستند که منجر به ایجاد اطلاعات مفیدی در جهت نگهداری (بقا) بیشتر مقیاس های تعریف شده موجود در اجساد آبهای طبیعی Madhya Pradesh می شود.

بدون دیدگاه