ترجمه مقاله ایجاد ارتباط شفاهی مثبت در تجربه سرویس - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ایجاد ارتباط شفاهی مثبت در تجربه سرویس - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ایجاد ارتباط شفاهی مثبت در تجربه سرویس
عنوان انگلیسی
Generating positive word-of-mouth in the service experience
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
19
سال انتشار
2011
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7112
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
بازاریابی، مدیریت بازرگانی و مدیریت کیفیت و بهره وری
مجله
مدیریت کیفیت خدمات - Managing Service Quality
دانشگاه
دانشکده رسانه و ارتباطات، دانشگاه مؤسسه فناوری سلطنتی ملبورن، استرالیا
کلمات کلیدی
بازاریابی رابطه ای، کیفیت سرویس های مشتری، ارتباطات بین فردی، ارائه سرویس
فهرست مطالب
چکیده
مزایای ارتباط و کیفیت وظیفه ای
مزایای ارتباطی و کیفیت فنی
مزایای ارتباط و کیفیت ارتباطی
کیفیت فنی، وظیفه ای و ارتباطی و زبان شفاهی
روش تحقیق
راه کارهای آماری
نتایج
بحث و نتیجه گیری ها
محدودیتها و تحقیقات آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose – This paper seeks to investigate the effects of relationship benefits on relationship quality and aspects of service quality, namely technical and functional quality, and the subsequent influence on word-of-mouth behavior. Design/methodology/approach – The paper reports results from a structural equation model that utilizes data from 591 consumers across a range of services. Findings – The findings highlight the important role of relationship benefits in driving customer perceptions of technical, functional and relationship quality. While confidence, social and special treatment benefits drive technical and functional quality, it is only confidence benefits that drive relationship quality. Furthermore, it is found that functional and relationship quality drive word-of-mouth behavior. Research limitations/implications – The findings of this study contribute to the literature by showing the differential impact that relationship benefits have on quality – technical, functional, and relationship – and subsequently the effect that functional and relationship quality have on word-of-mouth behavior. Practical implications – The paper provides firms with the knowledge needed to more effectively implement relationship-marketing activities. As the service economy continues to grow, competition intensifies, and to ensure service excellence, firms need to establish strong relationships with their customers as the quality of the customer-provider relationship can increase word-of-mouth behavior. Originality/value – The paper empirically investigates the role of relationship benefits in enhancing perceptions of quality while also providing an analysis of the differential role of functional, technical, and relationship quality in enhancing customers’ word-of-mouth intentions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- این مقاله در صدد بررسی اثرات فواید ارتباط بر روی کیفیت ارتباط و ابعاد کیفیت سرویس می باشد، بویژه کیفیت فنی و وظیفه ای و اثر متعاقبش بر رفتار شفاهی .
طراحی/ متدولوژی/دستاورد- این مقاله نتایج حاصل از مدل معادله ی ساختاری را گزارش میدهد که از داده های 591 مشتری طیفی از استفاده کنندگان سرویس ها گرفته شده است.-
یافته ها- این یافته ها، نقش فواید ارتباطی را در هدایت ادراک مشتری نسبت به کیفیت فنی، وظیفه ای و ارتباطی ،را مورد تاکید قرار میدهند.در حالیکه اعتماد،مزایای اجتماعی و ویژه رفتاری، کیفیت فنی و وظیفه ای را هدایت مینماید، این فقط مزایای اعتماد است که کیفیت ارتباط را کنترل میکند.به علاوه، دریافت میشود کیفیت وظیفه و ارتباطی ،رفتار شفاهی را کنترل میکند.
محدودیت ها و مضامین تحقیقات- یافته های این بررسی در آثار نقش دارند، با نشان دادن اثر افتراقی که مزایای ارتباطی بر کیفیت –فنی،وظیفه ای و ارتباطی دارد- و متعاقبا اثری که کیفیت وظیفه و ارتباطی بر رفتار شفاهی دارد.
مضامین کاربردی- این مقاله دانش لازم برای اجرای موثرتر فعالیت های بازاریابی- ارتباطی را به موسسات بازرگانی ارائه میدهد. همانطور که اقتصاد سرویس به رشد خود ادامه میدهد، رقابت تشدید میشود و تعالی خدمت تضمین میگردد، موسسات بازرگانی نیاز به ایجاد ارتباطات قوی با مشتریان خود دارند، همانطور که کیفیت ارتباط مهیا کننده – مشتری میتواند رفتار شفاهی را افزایش دهد.
اصل/ ارزش- این مقاله به طور تجربی ،نقش مزایای ارتباطی را در ارتقاء کیفیت بررسی میکند، در حالیکه هم چنین تحلیلی از نقش تشخیصی کیفیت وظیفه ای، فنی و ارتباطی را در ارتقاء مقاصد شفاهی مشتریان ارائه میدهد.

بدون دیدگاه