ترجمه مقاله تنظیم فرکانس در سامانه های قدرتی هیبریدی با طراحی کنترلر قدرتمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم فرکانس در سامانه های قدرتی هیبریدی با طراحی کنترلر قدرتمند - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تنظیم فرکانس در سامانه های قدرتی هیبریدی با استفاده از طراحی کنترلر قدرتمند مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و نامساوی های ماتریسی خطی
عنوان انگلیسی
Frequency regulation in hybrid power systems using particle swarm optimization and linear matrix inequalities based robust controller design
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6655
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فناوری های انرژی، مهندسی مکانیک، مکاترونیک، تولید، انتقال و توزیع، انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های قدرت
مجله
قدرت برق و سیستم های انرژی - Electrical Power and Energy Systems
دانشگاه
موسسه فناوری ملی Motilal Nehru، هند
کلمات کلیدی
تولید پراکنده، کنترل فرکانس بار، کنترل مقاوم، تثبیت تاخیر زمانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
الگوریتم های طراحی الگوریتم
طرح کنترل برای سامانه های تأخیر زمانی
طراحی کنترل با استفاده از رهیافت GALMI
طراحی کنترل با استفاده از رهیافت PSOLMI
مورد مطالعاتی 1: سامانه قدرتی هیبریدی
توربین قدرتی بادی
الکترولیز آب برای تولید هیدروژن
تولید انرژی در پیل سوختی (FC)
سامانه ذخیره انرژی در باتری (BESS)
مورد مطالعاتی 2: سامانه قدرتی دو ناحیهی با DG
بحث و نتایج پیرامون مورد مطالعاتی 1
• تغییر شدت باد ورودی
• تغییرات پارامترها
نتایج و بحث پیرامون مورد مطالعاتی 2
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

It is often necessary to investigate the output power against load demand in a system having distributed generation (DG) resources connected to the existing conventional power system. In this paper, the load frequency control (LFC) problem is presented using different optimization algorithms for two types of power system configurations: (i) hybrid configuration of thermal power system (TPS) integrated with DG, comprising wind turbine generators (WTGs), diesel engine generators (DEGs), fuel cells (FCs), aqua-electrolyzer (AE) and battery energy storage system (BESS); (ii) two area interconnected power system with DG connected in area-1. The inclusion of wind energy system in DG, having high variability in its output power, results into a challenging task for the realization of an effective controller design. This difficulty is further enhanced with random variation of load demand. The control scheme proposed in this paper is based on linear matrix inequalities (LMI) with its parameters tuned by particle swarm optimization (PSO), as a new contribution to earlier studies. The robustness of this controller is thoroughly demonstrated in the above hybrid power systems with different conditions of load disturbances, wind power and parameter variations.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اغلب اوقات، بررسی توان خروجی در مقابل تقاضای بار در سامانه ای که منابع تولید توزیع شده (DG) دارد و به سامانه قدرتی سنتی متصل هستند ، امری ضروری است. در این مقاله، مسأله کنترل فرکانس بار (LFC) با استفاده از الگوریتم های مختلف برای دو پیکربندی سامانه قدرتی مختلف ارائه شده است. (i) پیکربندی هیبریدی از سامانه قدرتی گرمایی (TPS) در کنار DG که ترکیبی از مولدهای توربین بادی (WTG)، مولد موتور دیزلی (DEG)، پیل های سوختی (FC)، الکترولیزکننده آب (AE) و سامانه ذخیره انرژی باتری (BESS) است؛ (ii) دو ناحیه با سامانه قدرتی متصل به هم با DG متصل به ناحیه-1. وجود سامانه انرژی بادی در DG، با داشتن تغییر پذیری در توان خروجی آن منتج به یک چالش برای طراحی یک کنترلر کارا می شود. این اشکال با تغییر تصادفی تقاضای بار نیز بزرگتر می شود. طرحواره کنترل پیشنهادی در این مقاله به عنوان یک رویه جدید نسبت به پژوهش های قیلی، بر اساس نامساوی های ماتریس خطی (LMI) است که پارامترهای آن با بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) تنظیم می شود. قدرت این کنترلر در سامانه های هیبریدی بالا با شرایط مختلف اختلال بار، شدت باد و تغییر پارامترها آشکار شده است.

بدون دیدگاه