ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای مالی و فساد سیاسی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای مالی و فساد سیاسی - نشریه امرالد
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای مالی و فساد سیاسی
عنوان انگلیسی
Foreign direct investment, financial markets, and political corruption
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2007
نشریه
امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5076
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت مالی، مدیریت کسب وکار، اقتصاد مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی بین الملل، مدیریت اجرایی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مدیریت دولتی و سیاست های تحقیق و توسعه
مجله
مجله مطالعات اقتصادی (Journal of Economic Studies)
دانشگاه
گروه مالی، دانشگاه پلی تکنیک ایالت کالیفرنیا، پومونا، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
سرمایه گذاری های بین المللی، بازارهای مالی، فساد
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. بررسی پیوند
3. داده ها
4. ارزیابی تجربی
5. نقش عوامل ریسک های سیاسی
ثبات دولت
قانون و نظم
سبک سرمایه گذاری
سطح بوروکراتیک
شرایط اجتماعی- اقتصادی
حضور نظامیان در سیاست
تنش های مذهبی
6. پایداری
7. خلاصه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract Purpose – The purpose of this paper is to investigate whether foreign direct investment (FDI) can stimulate financial development in countries with corrupt dominant e´lites. Financial markets have not been expanded in many developing countries despite their proven positive effect on economic growth. Although three voluminous and parallel lines of research investigate the impact of financial markets, FDI, and political corruption on economic growth, no research up to now has examined the combined effect of foreign investment and corruption on financial development. Design/methodology/approach – To investigate the causal links, a multivariate Error Correction Model (ECM) is applied on a sample of 22 developing countries, over the period of 1976-2003. Findings – Overall, the study provides some preliminary evidence that FDI may jump-start financial development in developing countries. Furthermore, the results indicate that most of the causal links are found in developing countries which experience a higher level of corruption in the form of excessive patronage, nepotism, job reservations, “favor-for-favors”, secret party funding, and suspiciously close ties between politics and business. Research limitations/implications – The study, however, does not provide any evidence that FDI can reduce political corruption. Much additional theoretical and empirical research is needed to explore whether FDI can influence political and economic traditions and stimulate financial markets. Originality/value – The study is the first empirical attempt to examine the causal link between FDI and financial markets in interaction with political corruption.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف- هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) می تواند توسعه مالی در کشورهایی با نخبگان حاکم فاسد را تشویق کند یا خیر. بازارهای مالی علیرغم تأثیر مثبت تأیید شده بر رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه گسترش نیافته است. اگرچه سه مسیر طولانی و موازی پژوهشی تأثیر بازارهای مالی، FDI و فساد سیاسی را بر رشد اقتصادی بررسی می کنند اما تا کنون هیچ پژوهشی تأثیر سرمایه گذاری خارجی و فساد را بر توسعه مالی بررسی نکرده است.
طراحی/ متدولوژی/ روش- برای بررسی روابط علی، یک مدل تصحیح خطا (ECM) بر روی یک نمونه 22 تایی از کشورهای در حال توسعه در طول دوره 1976- 2003 اعمال شده است.
یافته ها- در مجموع، این مطالعه مدارکی اولیه را ارائه می کند مبنی بر این که FDI می تواند توسعه مالی در کشورهای در حال توسعه را تشویق کند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که اکثر روابط علی در کشورهای در حال توسعه ای پیدا شده است که سطح بالاتری از فساد را به شکل حمایت بیش از حد، پارتی بازی، اختصاص دادن مشاغل،"منفعت در برابر منافع"، تأمین مالی گروه هایمخفی و ارتباطات نزدیک مشکوک بین سیاست و کسب و کار تجربه می کنند.
محدودیت های پژوهش/ نتایج- با این وجود، این مطالعه هیچ مدرکی را ارائه نمی کند مبنی بر این که FDI بتواند فساد اداری را کاهش دهد. پژوهش های نظری و تجربی اضافی بیشتری مورد نیاز است تا بررسی کند که آیا FDI می تواند بر روش های سیاسی و اقتصادی تأثیر بگذارد و بازارهای مالی را تشویق کند یا خیر.
اصالت/ ارزش- این مطالعه اولین تلاش تجربی در جهت بررسی رابطه علی بین FDI و بازارهای مالی در تعامل با فساد سیاسی است.

بدون دیدگاه