ترجمه مقاله تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا - SciencePG

ترجمه مقاله تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا - SciencePG
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار بر بازده سهام در بورس سهام داکا: شواهدی از سهام انتخاب شده در بخش تولید
عنوان انگلیسی
The impact of financial leverage and market size on stock returns on the Dhaka stock exchange: Evidence from selected stocks in the manufacturing sector
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
نشریه
SciencePG (Sciencepublishinggroup)
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7526
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت مالی، اقتصاد مالی، اقتصاد پولی و مهندسی مالی و ریسک
مجله
مجله بین المللی اقتصاد، علوم دارایی و مدیریت
دانشگاه
دانشکده تجارت، دانشگاه چیتاگونگ، بنگلادش
کلمات کلیدی
اهرم،‌ بازده، ریسک مالی، سرمایه‌گذار
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مرور مقالات
2.1. مفهوم حقوق صاحبان سهام
2.2. بازده سرمایه گذاری
2.3. ریسک
2.4. رابطه ریسک و بازدهی
2.5. معیارهای اندازه گیری اهرم
2.6. نسبت بدهی به سهام (DER)
3. روش شناسی تجربی
3.1. منابع و نوع داده ها
3.2. مشخصات مدل تجربی
3.2.1. برآورد پارامترهای مدل
4. تجزیه و تحلیل و بحث نتایج
4.1. آماره های توصیفی
4.2. تاثیر اندازه و اهرم بر بازده سهام
4.3. رابطه بین بازده سهام و اهرم
4.4. رابطه بین بازده سهام و سرمایه
5. نتیجه گیری
تقدیر و تشکر
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper examines the impact of financial leverage and market size of selected stocks on stock returns. Ordinary Least Square (OLS) regression models were used to examine the relationship between the dependent and independent variables. The leverage of the selected firms was estimated from the annual financial reports covering a period of five years from 2008 to 2012 of five corporations operating in the manufacturing sector. Furthermore, average monthly stock prices of the selected stocks between 2008-2012 for Fu-Wang Ceramic, Fine Foods Limited, Olympic Industries, Metro Spinning and Rahim Textiles. The study established a significantly negative relationship between leverage and stock return when the overall industrial data is used. However at the individual firm level the relationship was not stable. Four out of the five selected companies (i.e. Fu-Wang Ceramic, Fine Foods Limited, Olympic Industries and Metro Spinning) all had negative leverage coefficients. Rahim Textile however, had a positive leverage coefficient. The paper also found the relationship between size and stock returns to be significantly positive. However, the size effect within the manufacturing sector was limited.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله به بررسی تاثیر اهرم مالی و اندازه بازار سهام انتخاب شده بر بازده سهام می پردازد. مدل های رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده قرار گرفتند. اهرم شرکت های انتخاب شده بر اساس گزارش های مالی سالانه ای برآورد شده بود که یک دوره پنج ساله از 2008 تا 2012 میلادی را از پنج شرکت فعال در بخش تولید پوشش می دادند. افزون بر این، متوسط قیمت ماهانـــــه سهام برای سهام انتخاب شده در بین سال های 2008 میلادی لغایت 2012 میلادی برای سرامیک فو - وانگ (Fu-Wang Ceramic)، محصولات غذایی فاخر با مسئولیت محدود (Fine Foods Limited)، صنایع المپیک (Olympic Industries)، (ریسندگی مترو) Metro Spinning و منسوجات رحیم (Rahim Textiles) به دست آمد. این مطالعه رابطه منفی قابل معنی داری را بین اهرم و بازده سهام در زمانی تایید نمود که کل داده های صنعتی به کار گرفته شدند. با این حال در سطح هر یک از شرکت ها رابطه پایداری وجود نداشت.
در چهار شرکت از پنج شرکت انتخابی (یعنی سرامیک فو - وانگ، محصولات غذایی فاخر با مسئولیت محدود، صنایع المپیک و ریسندگی مترو) کلیه ضرایب اهرم منفی بودند. با این حال، منسوجات رحیم دارای ضریب اهرم مثبتی بود. هم چنین این مقاله رابطه بین اندازه و بازده سهام را به صورت معنی داری مثبت نشان داد. با این حال، اثر اندازه در بخش تولید محدود بود.

بدون دیدگاه