دانلود رایگان سوالات کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای با پاسخنامه

دانلود رایگان سوالات کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای با پاسخنامه
قیمت خرید این محصول
۶۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان سوالات
پاسخنامه
دارد
فرمت
پی دی اف - PDF
قابلیت پرینت
دارد
نوع سوالات
ادوار گذشته
تعداد کل سوالات
2090 سوال
کد استاندارد
732120530150001
کد محصول
FH114
تعداد صفحات
206
جزئیات محصول

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته کاربر اتوماسیون اداری با کد استاندارد 732120530150001 در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل 2090 نمونه سوال برای آمادگی در امتحان کاربر اتوماسیون اداری با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

محتویات بسته

1- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 40 سوال بدون پاسخنامه

2- اصل سوالات آزمون کتبی کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 263 سوال بدون پاسخنامه با کد استاندارد 3/42/24/1/4

3- اصل سوالات آزمون کتبی کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 477 سوال بدون پاسخنامه 732120530150001

4- اصل سوالات آزمون کتبی کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 40 سوال بدون پاسخنامه 3/42/24/1/4 و برگزار شده در تاریخ 1395/8/28

5- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 40 سوال با پاسخنامه

6- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 40 سوال با پاسخنامه

7- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 40 سوال با پاسخنامه

8- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 636 سوال بدون پاسخنامه

9- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 98 سوال بدون پاسخنامه

10- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 100 سوال بدون پاسخنامه

11- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 100 سوال بدون پاسخنامه

12- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 96 سوال بدون پاسخنامه

13- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 25 سوال بدون پاسخنامه

14- نمونه سوالات طراحی شده کاربر اتوماسیون اداری فنی و حرفه ای به تعداد 95 سوال بدون پاسخنامه

فایل های رایگان

- دانلود رایگان سوالات کاربر اتوماسیون اداری:

سوالات کاربر اتوماسیون اداری

 - دانلود رایگان جزوه استاندارد آموزش کاربر اتوماسیون اداری:

استاندارد آموزش کاربر اتوماسیون اداری

 - راهنمای شرکت در آزمون الکترونیکی کتبی سازمان فنی و حرفه ای:

راهنمای آزمون فنی و حرفه ای

 - دانلود رایگان دفترچه راهنمای ثبت نام الکترونیکی آزمون های داوطلبان آزاد (ادواری): از طریق این دکمه می توایید آخرین دفترچه راهنمای منتشر شده سازمان فنی و حرفه ای را دانلود کرده و مطالعه نمایید.

دفترچه راهنمای فنی و حرفه ای

آشنایی با رشته کاربر اتوماسیون اداری

شرح استاندارد آموزش شغل: کاربر اتوماسیون از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات می باشد. این شغل دارای شایستگی های کار با نرم افزار Word، کار با نرم افزار PowerPoint، کار با نرم افزار Excel، کار با نرم افزار Access، کار با نرم افزار note One می باشد. این شغل با کلیه مشاغل اداری و اتوماسیون های اداری در ارتباط می باشد.

تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی): نرم افزارهای اداری بخشی از نرم افزارهای کاربردی هستند که به اتوماسیون فراینـدهای یـک سـازمان در حـوزه خدمات اداری میپردازند. سیستم های اطلاعـات اداری (OIS=System Information Office) از امـور اداری ازطریق فناوری اطلاعـات حمایـت مـی کنـد. سیسـتم هـای اطلاعـات مـدرن از جملـه اجـزا سیسـتم اطلاعـاتی مدیریت (MIS) است که ابزارهایی را برای ارتباطات و هماهنگی مابین کارگران دانشی، به وسیله ایجاد مـدیریت اثر بخش اسناد و پیامها و جلسات الکترونیک فراهم میکند. کارایی افزایش یافته ناشی از تکامل تبادل اطلاعـات، در داخل دفتر و بین دفاتر و محیط آنها بوده و در نتیجه با ارائه اطلاعات بهتر برای تصمیم گیری میتواند بـه مـدیر سود برساند. بسیاری از نرم افزارهای اداری در واقع سیستم های اطلاعات اداری (MIS) یا از زیر گروه آن ERP برنامه ریزی منابع سازمانی هستند. تعیین مرزهای دقیق و تفاوتهای این نرم افزارها با دیگر سیستم هـای مـدیریت اطلاعات امکان پذیر نیست و عنوان نرم افزارهای اداری باید اندکی با تأمل استفاده شود.

اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی): Toffice Automation User


بدون دیدگاه