ترجمه مقاله ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی بازده انرژی برای خطوط هوایی: کاربرد روش VFB-DEA
عنوان انگلیسی
Evaluating energy efficiency for airlines: An application of VFB-DEA
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
149
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد انرژی، اقتصاد مالی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
مجله
مجله مدیریت حمل و نقل هوایی - Journal of Air Transport Management
دانشگاه
دانشکده مدیریت حمل و نقل، دانشگاه دریایی دالیان، چین
کلمات کلیدی
بازده انرژی، خطوط هوایی، VFB-DEA
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- روش ها
2.1- انتخاب ورودی ها و خروجی ها
2.2 تحلیل پوشش داده های سنتی (DEA)
2.3- بهبود محدودیت اولیه
2.4- بهبود محدودیت ثانویه
2.5- مدل بازده تقاطع DEA بنولنت مرز مجازی (VFB-DEA)
3- نتایج
3.1- داده
3.2- نتایج مدل DEA سنتی
3.3- نتایج مدل DEA بنولنت
3.4- نتایج مدل DEA مرز مجازی
3.5- نتایج مدل VFB-DEA
4- بحث
4.1- بحث درمورد نتایج
4.2- تایید مدل جدید:
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this paper, the energy efficiency of airlines has been studied with number of employees, capital stock and tons of aviation kerosene as the inputs and Revenue Ton Kilometers, Revenue Passenger Kilometers, total business income and CO2 emissions decrease index as the outputs. A new model, Virtual Frontier Benevolent DEA Cross Efficiency model (VFB-DEA), is proposed to calculate the energy efficiencies of 11 airlines from 2008 to 2012. Spearman correlation coefficient is applied to validate the applicability of the new model. The results indicate that capital efficiency is an important factor in driving energy efficiency, and the American financial crisis had a significant influence on the change in energy efficiency during this period.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

در این مقاله بازده انرژی خطوط هوایی با توجه به تعداد کارمندان، سهام سرمایه و میزان مصرف نفت سفید در واحد تن به صورت ورودی ها و شاخص های درآمد به ازای هر تن در هزار متر، درآمد مسافر در هر هزار متر، کل حقوق تجارت و کاهش CO2 انتشار داده شده به صورت خروجی ها در نظر گرفته شده است. یک مدل جدید که مدل بازده تقاطع DEA مرز مجازی نامیده می شود، جهت محاسبه بازده های انرژی در 11 خط هوایی از سال 2008 تا 2012 پیشنهاد شده است. ضرایب همبستگی اسپیرمن جهت تایید کاربردی بودن مدل جدید اعمال شده است. نتایج نشان می دهد که بازده سرمایه یک فاکتور مهم در ره اندازی بازده انرژی بوده و بحران مالی آمریکا دارای تاثیر قابل توجهی بر تغییرات در بازده انرژی در مدت این دوره دارد.


بدون دیدگاه