ترجمه مقاله برآورد مقاومت سنگ بستر از یک توده سنگی با استفاده از روش های ساده

ترجمه مقاله برآورد مقاومت سنگ بستر از یک توده سنگی با استفاده از روش های ساده
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
برآورد مقاومت سنگ بستر از یک توده سنگی با استفاده از روش های ساده
عنوان انگلیسی
Estimating The Intact Rock Strength Of A Rock Mass By Simple Means
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2002
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7326
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
سنگ شناسی و زمین شناسی مهندسی
مجله
نهمین کنگره انجمن بین المللی زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
دانشگاه
دوربان، آفریقای جنوبی
فهرست مطالب
چکیده
مقاومت سنگ بستر (IRS)
داده ها
آزمون مقاومت فشاری نامحدود (UCS)
روش های ضربتی
روش های ساده ارزیابی صحرایی مقاومت سنگ بستر
ارزیابی های صحرایی مقاومت سنگ بستر در مقابل آزمون های UCS
هوازدگی
اشتباهات در نمونه برداری آزمون
تاثیر درجه اشباع آب بر استحکام سنگ بستر
مقاومت ناهمگون
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The intact rock strength of a rock mass has been determined by several different means in the context of research for slope stability assessment. The intact rock strength was determined with unconfined compressive strength testing, Schmidt hammer, Equotip, and estimation by so-called ‘simple means’. Estimation by ‘simple means’ denotes estimating the intact rock strength by hammer blows, crumbling by hand, etc. Many different people to avoid observer bias have done hundreds of assessments of intact rock strength by different means on the same rock masses. The results show that in many cases an estimation of intact rock strength by ‘simple means’ is more representative for establishing the intact rock strength of a rock mass than establishing the intact rock strength by more elaborate testing.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقاومت سنگ بستر یک توده سنگی با استفاده از چندین روش متفاوت زمینه های پژوهشی به منظور ارزیابی پایداری شیب تعیین می شود. مقاومت سنگ بستر با آزمایش های مقاومت فشاری، چکش اسمیت، اکیوتیپ و برآورد با روش هایی به اصطلاح ساده تعیین می شود. برآورد به روش های ساده بیانگر ارزیابی مقاومت سنگ بستر با ضربات چکش، خرد شدن با دست و غیره است. بسیاری از مردم برای پرهیز از اشتباهات مشاهداتی در ارزیابی مقاومت سنگ بستر با روش های مختلفی بر روی توده های سنگی یکسان صدها آزمایش انجام می دهند. نتایج نشان می دهد که در بسیاری از موارد برآورد مقاومت سنگ بستر با روش های ساده برای تعیین مقاومت سنگ بستر از یک توده سنگ کارا تر است تا تعیین مقاومت سنگ بستر با روش های آزمایشی پیچیده.

بدون دیدگاه