دانلود ترجمه مقاله برآورد تابش و انرژی خورشیدی جهانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله برآورد تابش و انرژی خورشیدی جهانی - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
کاربرد مدلهای تجربی برای برآورد تابش های خورشیدی جهانی پیشینه و مطالعه موردی
عنوان انگلیسی
Empirical models for estimating global solar radiation A review and case study
صفحات مقاله فارسی
79
صفحات مقاله انگلیسی
24
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3168
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت تصویر درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
جغرافیا، کشاورزی و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله
انرژی های تجدید پذیر و برنه ریزی شهری
مجله
مجله انرژی های تجدیدپذیر و پایدار
دانشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، ایران
کلمات کلیدی
انرژی خورشیدی، مدل تابش خورشیدی جهانی، پارامترهای هواشناسی، ضریب رگرسیون، یزد
فهرست مطالب
چکیده

۱ مقدمه

۲ مدلسازی تابش خورشیدی جهانی (در سطح جهانی)

۱ ۲ مدلهای بر مبنای تابش آفتاب
۲ ۲ مدلهای بر مبنای ابر
۳ ۲ مدلهای بر مبنای دمتا
۴ ۲ سایر مدلهای بر مبنای پارامترهای هواشناسی

۳ مطالعه موردی

۱ ۳ داده های آزمایشی
۲ ۳ ارزیابی آماری

۴ ملاحظات پایانی

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Solar radiation is a primary driver for many physical, chemical, and biological processes on the earth’s surface. Solar energy engineers, architects, agriculturists, hydrologists, etc. often require a reasonably accurate knowledge of the availability of the solar resource for their relevant applications at their local. In solar applications, one of the most important parameters needed is the long-term average daily global irradiation. For regions where no actual measured values are available, a common practice is to estimate average daily global solar radiation using appropriate empirical correlations based on the measured relevant data at those locations. These correlations estimate the values of global solar radiation for a region of interest from more readily available meteorological, climatological, and geographical parameters. The main objective of this study is to chronologically collect and review the extensive global solar radiation models available in the literature and to classify them into four categories, i.e., sunshine-based, cloud-based, temperature-based, and other meteorological parameter-based models, based on the employed meteorological parameters as model input. Furthermore, in order to evaluate the accuracy and applicability of the models reported in this paper for computing the monthly average daily global solar radiation on a horizontal surface, the geographical and meteorological data of Yazd city, Iran was used. The developed models were then evaluated and compared on the basis of statistical error indices and the most accurate model was chosen in each category. Results revealed that all the proposed correlations have a good estimation of the monthly average daily global solar radiation on a horizontal surface in Yazd city, however, the El-Metwally sunshine-based model predicts the monthly averaged global solar radiation with a higher accuracy.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
محرک اصلی برای تعداد زیادی از فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برروی سطح زمین، تابش خورشیدی می باشد. مهندسین انرژی خورشیدی، معماران، کشاورزان، هیدرولوژیست ها و ... اغلب نیازمند دانش درست و مطلوبی در مورد دسترس پذیری منابع انرژی خورشیدی برای کاربردهای وابسته در سطح محلی می باشند. در کاربردهای خورشیدی، یکی از مهمترین پارامترهای مورد نیاز، میانگین تابش جهانی روزانه بلند مدت می باشد. برای مناطقی که مقادیر اندازه گیری شده حقیقی موجود نمی باشد، شیوه عمومی، برآورد میانگین تابش خورشیدی جهانی روزانه با استفاده از همبستگی های تجربی مناسب براساس داده های وابسته اندازه گیری شده در آن مکان ها می باشد. این همبستگی ها مقادیر تابش خورشیدی در سطح جهانی برای منطقه مربوطه را بر طبق پارامترهای هواشناسی، اقلیم شناسی و جغرافیایی برآورد می کنند. هدف اصلی مطالعه حاضر، جمع آوری و بررسی مدلهای تابش خورشیدی گسترده موجود در پژوهش و رده بندی آنها به چهار طبقه می باشد: به عبارتی بر مبنای تابش آفتاب، بر مبنای ابر، بر مبنای دما و سایر مدلهای هواشناسی براساس پارامترهای هواشناسی بکارگرفته شده به عنوان ورودی مدل.
به علاوه، به منظور ارزیابی صحت و قابلیت کاربرد مدلهای گزارش شده در این مقاله برای محاسبه میانگین تابش خورشیدی جهانی روزانه برروی سطح افق، از داده های هواشناسی و جغرافیایی شهر یزد، ایران استفاده گردید. سپس مدلهای توسعه یافته، ارزیابی و بر مبنای شاخص های خطای آماری باهم مقایسه شدند، در نهایت درست ترین مدل در هر طبقه انتخاب گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که همبستگی های پیشنهاد شده میانگین ماهانه تابش خورشیدی جهانی روزانه برروی سطح افق در شهر یزد را به خوبی برآورد می کنند، اما مدل بر مبنای تابش آفتاب میانگین ماهانه تابش جهانی خورشید را با صحت بالاتری پیش بینی می کند.

بدون دیدگاه