ترجمه مقاله متابولیت‌های ثانویه از Streptomyces aureofaciens CMUAc130 اندوفیت و فعالیت ضد قارچی آن ها

ترجمه مقاله متابولیت‌های ثانویه از Streptomyces aureofaciens CMUAc130 اندوفیت و فعالیت ضد قارچی آن ها
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
متابولیت‌های ثانویه از Streptomyces aureofaciens CMUAc130 اندوفیت (درون رست) و فعالیت ضد قارچی آن ها
عنوان انگلیسی
Secondary metabolites from endophytic Streptomyces aureofaciens CMUAc130 and their antifungal activity
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2005
نشریه
MicrobiologyResearch
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8694
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و علوم گیاهی
مجله
میکروبیولوژی - Microbiology
دانشگاه
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیلاپارنگ، تایلند
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
روش‌ها
نتایج
شرح ساختار ترکیب i
شرح ساختار ترکیب ii
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Streptomyces aureofaciens CMUAc130 was isolated from the root tissue of Zingiber officinale Rosc. (Zingiberaceae). It was an antagonist of Colletotrichum musae and Fusarium oxysporum, the causative agents of anthracnose of banana and wilt of wheat, respectively. Evidence for the in vitro antibiosis of S. aureofaciens CMUAc130 was demonstrated by the zone of fungal-growth inhibition. Microscopic observations showed thickness and bulbous structures at the edges of the inhibited fungal hyphae. The culture filtrate and crude extract from this strain were all inhibitory to tested phytopathogenic fungi. The major active ingredients from the culture filtrate of S. aureofaciens CMUAc130 were purified by silica gel-column chromatography and identified to be (i) 5,7-dimethoxy-4-p-methoxylphenylcoumarin and (ii) 5,7-dimethoxy-4-phenylcoumarin by NMR and mass-spectral data, respectively. Bioassay studies showed that compounds (i) and (ii) had antifungal activities against tested fungi, and their MICs were found to be 120 and 150 mg ml”1 , respectively. This is the first report of compounds (i) and (ii) from micro-organisms as active ingredients for the control of phytopathogenic fungi.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
Streptomyces aureofaciens CMUAc130 از بافت ریشه Rosc. (Zingiberaceae)   Zingiber officinale جداسازی شد. آن آنتاگونیستی از Colletotrichum musae و Fusarium oxysporum است که به ترتیب عوامل بیماری‌های آنتراکنوز موز و پژمردگی گندم هستند. مدارک و شواهد آزمایشگاهی از  S. aureofaciens CMUAc130 توسط ناحیه ممانعت از رشد قارچی نشان داده شد. محیط کشت فیلتر شده و عصاره خام از این سویه همگی بازدارنده‌های تست قارچ‌های فیتوپاتوژنیک هستند. اجزا تشکیل دهنده فعال اصلی از محیط کشت فیلتر شده  S. aureofaciens CMUAc130 توسط کروماتوگرافی ستونی سیلیکا ژل جداسازی گردیدند و به ترتیب توسط NMR و طیف سنجی جرمی مشخص شدند: (i) ۵، ۷ – دی متوکسی-۴- p- متوکسیل فنیل کومارین و (ii) ۵، ۷- دی متوکسی-۴- فنیل کومارین. مطالعات سنجش زیستی نشان داد که ترکیبات i و ii فعالیت ضد قارچی در مقابل قارچ‌های مورد آزمایش دارند و   MICs آن‌ها به ترتیب ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی گرم در میلی لیتر است. این اولین گزارش از ترکیبات i و ii میکرو ارگانیسم‌ها به عنوان عوامل تشکیل‌دهنده فعال برای کنترل عوامل قارچی فیتوپاتوژنیک است.

بدون دیدگاه