ترجمه مقاله ارتباط ارزش کاربرد حسابداری تلفیق نسبی برای سرمایه گذاری های مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط ارزش کاربرد حسابداری تلفیق نسبی برای سرمایه گذاری های مشترک - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۶,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک مطالعه تجربی پیرامون ارتباط ارزش کاربرد حسابداری تلفیق نسبی برای سرمایه گذاری های مشترک
عنوان انگلیسی
An empirical study of the value-relevance of using proportionate consolidation accounting for investments in joint ventures
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2005
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4856
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری، علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، اقتصاد مالی و مدیریت مالی
مجله
انجمن حسابداری
دانشگاه
دانشگاه Eastern Mennonite، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
ارتباط ارزش، حسابداری تلفیق نسبی، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مشترک
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. پیشینه
1. 2 حسابداری سرمایه گذاری مشترک
2. 2 صرف ریسک اوراق قرضه
3. 2 تجزیه و تحلیل ادعاهای احتمالی
3. فرضیات
1. 3 بدهی تضمین شده
4. روشها
1. 4 توسعه مدل
2. 4 متغیر وابسته
3. 4 متغیرهای نکول
4. 4 متغیرهای ویژگی یا شاخصه صدور
5. 4 متغیرهای اقتصادکلان
6. 4 مدل تجربی
5. نتایج
1. 5 داده های توصیفی و نسبت های سرمایه گذاری مشترک
2. 5 مقایسه حسابداری ارزش ویژه و تلفیق نسبی
3. 5 آماره های توصیفی
4. 5 تخمین مدل صرف ریسک
5. 5 نتایج بدست آمده با نمونه های تقسیم شده توسط سرمایه گذاران ریسک پذیر که بدهی سرمایه گذاری مشترک را تضمین می کنند
6. بحث و نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This research examines bond risk premiums to determine whether creditors of companies with investments in joint ventures reflect legal or implicit measures of the debts of joint ventures. The legal view suggests that the amount of potential loss from an investment in a joint venture is limited to the investment. The implicit view suggests that the operations of the joint venture and the venturer are interdependent. Equity method accounting reflects the legal view and proportionate consolidation reflects the implicit view. The study examines whether bond risk premiums are more highly associated with accounting numbers from proportionate consolidation than equity method accounting. The study uses data from 10Ks, the Wall Street Journal, and Moody’s Bond Record from May 1, 1995 through April 30, 1998. These 4 years are used because US interest rates were fairly stable during this period, which is an important factor when examining bond risk premiums. Additionally, the companies in the study needed to remain stable across the window of study – no mergers, acquisitions, buy-outs, or liquidations – in order to maintain a comparative sample over the entire time period. The risk premium model uses measures of default that change between equity method accounting and proportionate consolidation. Differences in the explanatory power of the model determine how creditors view the joint venture debts. The study shows that approximately half of equity investments represent investments in joint ventures. Furthermore, the average joint venture uses debt to finance about two-thirds of the assets. The results show that proportionate consolidation fails to improve the explanatory power of the model when examining the entire set of companies that invest in joint ventures. However, the data reject the null hypothesis of no improvement with proportionate consolidation when examining companies who guarantee the debt of their joint venture. The policy implication of this study indicates that a change to proportionate consolidation would provide more value-relevant information to creditors when companies guarantee the debt of the joint venture.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
تحقیق حاضر برای تعیین این مسئله که آیا بستانکاران شرکت هایی با سرمایه گذاریهای مشترک بازتابی از معیارهای قانونی یا ضمنی بدهی های سرمایه گذاریهای مشترک هستند یا خیر، صرف ریسک اوراق قرضه را مورد بررسی قرارمی دهد. ایده و نظر قانونی نشان می دهد مبلغ ضرر و زیان بالقوه ناشی از یک سرمایه گذاری مشترک(مشارکت خاص)، به سرمایه گذاری محدود می شود. نظر و ایده ضمنی نشان می دهد عملیات های سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذار ریسک پذیر وابسته به هم می باشند. حسابداری حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه) بازتابی از نظر قانونی و تلفیق و ادغام نسبی بازتابی از نظر ضمنی می باشد.
مطالعه حاضر به بررسی این مسئله می پردازد که آیا صرف ریسک اوراق قرضه با اعداد و ارقام حسابداری حاصل تلفیق نسبی بیشتر از حسابداری حقوق صاحبان حساب ارتباط دارد یا خیر.این مطالعه از داده های 10K، و Wall Street Journal, and Moody’s Bond Record و از 1 مه 1995 تا 30 آوریل 1998 استفاده می کند. از این چهار سال به این دلیل استفاده گردید که نرخ بهره آمریکا که عامل مهمی در هنگام بررسی صرف ریسک اوراق قرضه به شمار می رود، در طول این دوره نسبتاً ثابت بود. به علاوه، شرکتهای حاضر در مطالعه می بایست در چارچوب مطالعه به صورت ثابت و پایدار باقی می ماندند- عدم ادغام، خرید، خرید سهم یا تصفیه- تا بدین طریق بتوانند نمونه تطبیقی را در کل دوره زمانی حفظ کنند. مدل صرف ریسک از معیارهای پیش فرض استفاده می کند که بین حسابداری روش حقوق صاحبان سهام و تلفیق و ادغام نسبی تغییر می کنند. اختلافات موجود در قدرت توضیحی مدل، تعیین کننده نگرش بستانکاران در مورد بدهی های سرمایه گذاری های مشترک می باشد.
مطالعه حاضر نشان می دهد تقریباً نیمی از سرمایه گذاری در سهام سرمایه معرف سرمایه گذاری در مشارکت های خاص می باشند. به علاوه، سرمایه گذاری مشترک متوسط از بدهی برای تامین مالی در حدود دوم سوم از دارایی ها استفاده می کند. نتایج بدست آمده نشان می دهد ادغام و تلفیق نسبی در هنگام بررسی کل مجموعه شرکت های سرمایه گذاری کننده در مشارکت های خاص، قادر به بهبود قدرت توضیحی مدل نمی باشد. اما داده های موجود فرضیه صفر عدم بهبود با تلفیق نسبی در هنگام بررسی شرکت های تنظیم و کنترل کننده بدهی مشارکت های خاص و سرمایه گذاریهای مشترک رارد می کنند. مبانی سیاست این مطالعه نشان می دهد تغییردر تلفیق نسبی اطلاعات مرتبط با ارزش بیشتری برای بستانکاران فراهم می نماید زمانی که شرکت ها بدهی سرمایه گذاریهای مشترک را تضمین می کنند.

بدون دیدگاه