ترجمه مقاله تاثیر هوش هیجانی، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر خلاقیت کارکنان در شرکت های بیمه بورس

ترجمه مقاله تاثیر هوش هیجانی، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر خلاقیت کارکنان در شرکت های بیمه بورس
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر هوش هیجانی، کیفیت سیستم و کیفیت سرویس بر خلاقیت کارکنان در شرکت های بیمه بورس تهران در سال 2011-2012
عنوان انگلیسی
Impact of Emotional Intelligence,System Quality and Service QualityonEmployee Creativityin Insurance Company of Tehran Stock in 2011-2012
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2013
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
4748
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت دولتی، توسعه منابع انسانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، کارآفرینی و مدیریت مالی
مجله
مجله علوم فیلیپین
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام
کلمات کلیدی
هوش هیجانی، خلاقیت، سیستم اطلاعاتی، کیفیت سیستم و کیفیت سرویس
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مرور منابع
3. نتایج
4.متدولوژی و مدل
1.سطح خلاقیت مدیران و کارکنان
2.رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت
3.رابطه بین قابلیت درون فردی و خلاقیت
4.رابطه بین قابلیت بین فردی و خلاقیت
5.رابطه بین قابلیت انطباق پذیری و خلاقیت
6.رابطه بین قابلیت مدیریت استرس و خلاقیت
7.رابطه بین خلق و خوی عمومی و خلاقیت
8.رابطه بین کیفیت سیستم و استفاده
9.رابطه بین کیفیت سیستم و کاربر
10.رابطه بین کیفیت اطلاعات و استفاده
11.رابطه بین کیفیت اطلاعات و کاربر
12.رابطه بین استفاده و خلاقیت
13.رابطه بین کاربر و خلاقیت
14.رابطه بین استفاده و کاربر
5. خلاصه و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Management of emotional intelligence by the team members will help in developing interpersonal skills like creativity of the team members so, the companies need to develop employee‘s and managers emotional intelligence skills to work effectively. This paper has been considered the relation between emotional intelligence, system quality and service quality and also creativity very first time. The target population in this paper includes managers and employees of insurance companies of Tehran stock, Iran. The sample size was calculated and the number of the population to be assessed and interview was 155 employees and managers. Out of this, 155 were selected through simple random sampling method. The manager and employee creativity was collected for one year that is 2011-2012. The creativity appraisal is in the format of 360 degree appraisal. The information system success model developed byDeLone and McLean and emotional intelligence model developed by Bar–On have been used in this paper. The managers show lower level of information system success and emotional intelligence in key areas of insurance requirement. Also, the employees show a lower level of information system success and emotional intelligence on the job, which would have greater impact on the creativity on job; the employees are to be enlightened about the importance of information system success and emotional intelligence for higher creativity on the job. In consequence, the managers and employees have to take higher level roles and responsibility in the insurance companies.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مدیریت هوش هیجانی از سوی اعضای تیم به پرورش مهارت های بین فردی مانند خلاقیت اعضای تیم کمک خواهد کرد بنابراین شرکت ها باید مهارت های هوش هیجانی کارکنان و مدیران خود را برای فعالیت اثربخش پرورش دهند. این مقاله برای اولین بار به بررسی رابطه بین هوش هیجانی، کیفیت سیستم و کیفیت سرویس و نیز خلاقیت پرداخته است. جامعه هدف این مقاله شامل مدیران و کارکنان شرکت های بیمه بورس تهران در ایران است. اندازه نمونه محاسبه شد و قرار شد تعداد 155 نفر از کارکنان و مدیران مورد ارزیابی و مصاحبه قرار بگیرند. به همین دلیل از طریق روش نمونه برداری تصادفی ساده 155 نفر انتخاب شدند. خلاقیت کارکنان و مدیران به مدت یک سال از 2011 تا 2012 اندازه گیری شد. ارزیابی خلاقیت در قالب ارزیابی 360 درجه انجام شد. در این مقاله از مدل موفقیت سیستم اطلاعاتی دیلون و مک لین و مدل هوش هیجانی بارون استفاده شده است. سطح موفقیت سیستم اطلاعاتی و هوش هیجانی مدیران در حوزه های کلیدی مورد نیاز بیمه پایین تر است. همچنین سطح موفقیت سیستم اطلاعاتی و هوش هیجانی کارکنان در شغل، پایین تر است که تأثیر بیشتری بر خلاقیت در شغل دارد؛ کارکنان باید درباره اهمیت موفقیت سیستم اطلاعاتی و هوش هیجانی برای خلاقیت بیشتر در شغل آگاهی پیدا کنند. در نتیجه، مدیران و کارکنان باید نقش ها و مسئولیت های سطح بالاتری را در شرکت های بیمه بپذیرند.

بدون دیدگاه