ترجمه مقاله استقرار محیط های کشت سوسپانسیون سلول جنینی سیر (Allium sativum) - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله استقرار محیط های کشت سوسپانسیون سلول جنینی سیر (Allium sativum) - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
استقرار محیط های کشت سوسپانسیون سلول جنینی سیر (Allium sativum)، تولید مثل گیاهی و تجزیه و تحلیل های بیوشیمیایی
عنوان انگلیسی
Establishment of embryogenic cell suspension cultures of garlic (Allium sativum L.), plant regeneration and biochemical analyses
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2005
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f304
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی
مجله
گزارشات سلول گیاهی - Plant Cell Reports
دانشگاه
دانشکده علوم و فن آوری، فرانسه
کلمات کلیدی
تشکیل جنین سوماتیک، بافت شناسی، ترکیبات گوگردی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
شرایط کشت
بارگذاری کشت های سوسپانسیون سلولی
تثبیت محیط کشت سوسپانسیون سلول
ثبت داده ها
تیمارهای آزمایشی
مطالعه بافت شناسی
نتایج و بحث
تاثیر تراکم اولیه سلول
تاثیر تیمارهای دوره ای تجدید محیط
تاثیره دوره تکثیر مجدد
تاثیر غلظت های 2-4-D در محیط های SM
تاثیر سن کشت بافت از زمان تثبیت
تکثیر سوسپانسیون سلولی و تبدیل جنین به گیاهچه
مقایسه پیازهای میکرو با توجه به ترکیبات گوگرد
مطالعه بافت شناسی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Embryogenic cell suspension cultures of garlic (Allium sativum L.) were initiated in liquid medium from friable embryogenic tissue. The optimal parameters for culture maintenance were: (1) an initial cell density of 1–4% (v/v); (2) medium renewal every 14 days and subculturing every 28 days; (3) a low 2,4-dichlorophenoxyacetic acid concentration (0.1–0.3 mg/l). Cultures regenerated during a 14-month period. The cell suspension cultures differentiated embryos following transfer to a semi-solid embryo induction medium, with histological studies confirming and characterising the embryogenic nature of the process. Forty percent of these embryos converted into plantlets, which produced micro bulbs in vitro. The composition of the sulphur compounds of the micro bulbs obtained from cell suspension embryo-derived plantlets differed slightly from those produced by in vitro shoot proliferation-derived plantlets, but after two cycles of multiplication in the field these differences had disappeared.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
محیط های کشت سوسپانسیون سلول جنینی سیر(Allium sativum) در یک محیط مایع از بافت جنینی قابل تکثیر قرار گرفتند. پارامترهای بهینه برای حفظ کشت بافت شامل موارد ذیل بودند:1- تراکم اولیه سلول 1-4%(v/v)،2-تعویض محیط کشت هر 14 روز یکبار و استفاده از محیط های کشت کوچکتر در هر 28 روز یک بار 30 غلظت اسید 2-4 دی کلرو فنوکسی استیک(0.1 تا 0.3 میلی گرم بر لیتر). طی یک دوره چهارده ماهه ، کشت ها تحت تکثیر قرار گرفتند.بعد از انتقال به محیط القای جنین نیمه جامد، محیط های کشت سوسپانسیون سلول تمایز شدند که در این بین مطالعات بافت شناسی، ماهیت جنینی فرایند را تایید کرد.چهل درصد این جنین ها به گیاهچه تبدیل شدند که تولید پیازچه های آزمایشگاهی(درون شیشه ای) میکرو کردند. ترکیبات گوگرد پیازچه های در مقیاس میکرو حاصل از گیاهچه های رشد یافته از جنین سوسپانسیون سلول از ترکیبات تولید شده توسط گیاهچه های تولید شده از تکثیر ساقه ای درون شیشه ای اختلاف اندکی نشان داد با این حال بعد از دو دوره تکثیر در محیط، این اختلاف ناپدید شد.

بدون دیدگاه