ترجمه مقاله پاسخ دینامیکی سازه روسازی بتنی با لایه عایق آسفالتی تحت بارهای متحرک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پاسخ دینامیکی سازه روسازی بتنی با لایه عایق آسفالتی تحت بارهای متحرک - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
پاسخ دینامیکی سازه روسازی بتنی با لایه عایق آسفالتی تحت بارهای متحرک
عنوان انگلیسی
Dynamic response of concrete pavement structure with asphalt isolating layer under moving loads
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6014
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، مهندسی راه و ترابری و مدیریت ساخت
مجله
مجله ترافیک و مهندسی حمل و نقل
دانشگاه
گروه فنی مهندسی کاربردی، دانشگاه ایالتی مورهد، کنتاکی، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
روسازی بتنی، لایه عایق آسفالتی، بارهای متحرک، المان محدود سه بعدی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. ساخت مدل سه بعدی
2.1 پارامترهای محاسبه
2.2 شرایط قید و مش سازی
2.3 صحت سنجی مدل
3. خصوصیات بارهای متحرک
4. تحلیل المان محدود پاسخ دینامیکی بارهای متحرک
4.1 تحلیل پاسخ دینامیکی در ازای ضخامت‌های متفاوت لایه عایق آسفالتی
4.2 تحلیل پاسخ دینامیکی در ازای ترکیب لایه عایق آسفالتی و دال بتنی
4.3 تحلیل پاسخ دینامیکی در ازای مدول های متفاوت لایه عایق آسفالتی
5. پیشنهادی برای ضخامت و مصالح
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A three-dimensional finite element model (3D FEM) is built using ABAQUS to analyze the dynamic response of a concrete pavement structure with an asphalt isolating layer under moving loads. The 3D model is prepared and validated in the state of no asphalt isolating layer, Stress and deflection at the critical load position are calculated by changing thickness , modulus of isolating layer and the combination between the isolating layer and concrete slab. Analysis result shows that the stress and deflection of the concrete slab increase with the increase of thickness. The stress and deflection of the concrete slab decrease with the increase of combination between the isolating layer and concrete slab. The influence of changing the isolating layer modulus to the stress and deflection of the concrete slab is not significant. From the results , asphalt isolating layer design is suggested in concrete pavement.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
با کمک نرم افزار ABAQUS یک مدل المان محدود سه بعدی (3D FEM) ساخته شده است تا پاسخ دینامیکی سازه روسازی بتنی دارای یک لایه عایق آسفالتی تحت بارهای متحرک تحلیل شود. مدل سه بعدی در وضعیت بدون لایه عایق آسفالتی آماده سازی و صحت سنجی شده است. تنش و تغییرمکان خمشی در محل بار بحرانی با تغییر ضخامت، مدول لایه عایق و ترکیب لایه عایق و دال بتنی محاسبه شد. نتایج تحلیل نشان می‌دهند که تنش و تغییرمکان خمشی دال بتنی با افزایش ضخامت فزونی می‌یابد. تنش و تغییرمکان خمشی دال بتنی با افزایش ترکیب لایه عایق و دال بتنی کاهش می‌یابد و تأثیر تغییر مدول لایه عایق بر تنش و تغییرمکان خمشی دال بتنی ناچیز است. براساس نتایج، طراحی لایه عایق آسفالتی در روسازی بتنی پیشنهاد می‌شود.

بدون دیدگاه