تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ریسک پایین دستی پرتفوی پروژه – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ریسک پایین دستی پرتفوی پروژه: اثر پروژه های پایین دستی و ارزش کارایی پروژه و برنامه های مدیریت ریسک پروژه
عنوان انگلیسی: The downside risk of project portfolios: The impact of capital investment projects and the value of project efficiency and project risk management programmes
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6041 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.54Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت پروژه، مدیریت اجرایی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و مهندسی مالی و ریسک
مجله: مجله بین المللی مدیریت پروژه
دانشگاه: گروه علوم اداری، دانشگاه کبک Outaouais، کانادا
کلمات کلیدی: ریسک پروژه، پروژه ریسک عملیاتی، پایین سمت خطر، احتمال از دست دادن، از دست دادن انتظار شرطی، پروژه های ناهمبسته و متقابل ارتباط، پروژه برنامه مدیریت بهره وری، پروژه برنامه مدیریت ریسک
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش انجام کار و فرضیه های مدل اصلی

3. سوددهی و ریسک عملیاتی مورد انتظار برای پروژه

3.1 تعریف ریسک پروژه

3.2 تعریف ریسک عملیاتی پروژه

3.3 مدل احتمالی NPV پروژه

4. پیاده سازی برنامه های PEM و PRM در طی فاز PM از پروژه R

4.1 اثر برنامه های PEM و PRM بر CEL پروژه

4.2 اثر برنامه های PEM و PRM بر CEL شرکت

5. کاربرد عددی

5.1 ریسک عملیاتی پروژه کاندید شده R

5.2. اثر پروژه کاندید شده R بر ریسک عملیاتی شرکت

5.3 اثر برنامه های PEM و PRM بر ریسک عملیاتی شرکت مادر

5.4 اثربخشی برنامه PRM زمانی که پروژه کاندید شده R همبستگی متقاطع منفی با شرکت دارد

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This article deals with the economic conditions required from a candidate capital investment project for its admittance within a firm's project portfolio. A stationary stochastic model is used to assess a project's NPV~ and its impact on a firm's expected profitability and down-side operational risk when measured by its probability of loss and conditional expected loss. In order to lower the firm's operational risk the PMO can devise, assess and implement project efficiency management (PEM) and project risk management programmes (PRM) during the PM phase of the candidate capital investment project; their economic value determines their maximum admissible implementation budgets. When the correlation coefficient between the economic activities of the candidate project and the firm takes a negative value exceeding a threshold value, its addition to the firm's project portfolio will reduce the firm's operational risk while rendering counter-productive the implementation of any effective PRM programme

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به شرایط اقتصادی مورد نیاز از یک پروژه پایین دستی برای پذیرش آن درون پرتفوی پروژه یک شرکت می پردازد. مدل تصادفی ثابت برای ارزیابی NPV پروژه و اثر آن بر سوددهی مورد انتظار شرکت و همچنین ریسک عملیاتی پایین دستی استفاده می شود زمانی که توسط احتمال ضرر آن و ضرر مشروط مورد انتظار اندازه گیری می گردد. به منظور کاهش ریسک عملیاتی شرکت، PMO می تواند مدیریت کارایی پروژه (PEM) و برنامه های مدیریت ریسک پروژه (PRM) را در طی فاز PM از پروژه پایین دستی کاندید شده طراحی، ارزیابی و پیاده سازی کند. ارزش اقتصادی آنها مشخص کننده حداکثر بودجه مورد پذیرش است. زمانی که ضریب همبستگی بین فعالیت های اقتصادی ی پروژه کاندیده شده و شرکت مقدار منفی به خود می گیرد که از مقدار آستانه بیشتر است، افزودن آن به پرتفوی پروژه شرکت ریسک عملیاتی شرکت را کاهش داده و در عین حال منجر می شود به اثر سوء در پیاده سازی هر برنامه کارآمد PRM.