ترجمه مقاله دیسترس تنفسی در بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره با تظاهرات حسی

ترجمه مقاله دیسترس تنفسی در بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره با تظاهرات حسی
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
دیسترس تنفسی در بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره با تظاهرات حسی
عنوان انگلیسی
Respiratory Distress In Patients Of Guillain-Barre Syndrome With Sensory Manifestations
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2017
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
8308
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مغز و اعصاب و ایمنی شناسی پزشکی
دانشگاه
موسسه علوم پزشکی پاکستان، اسلام آباد
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

INTRODUCTION: Guillain-Barré syndrome (GBS) is one of the most frequent disorder of peripheral nervous system associated with respiratory distress. One clinical parameter that was found significant in heralding the onset of respiratory failure in GBS weresensory manifestations. The aim of the study was to determine the frequency of respiratory distress in patients of GuillainBarresyndrome with or without sensory manifestations in the disease. MATERIALS AND METHODS: This was a descriptive case seriesthat was conducted from January 19, 2013 to July 18, 2013 in Department of Neurology, Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad. All patients who met the inclusion criteria were selected for the study. Sensory manifestations of GBS were determined clinically, and patients were divided into two groupsi.e patients with sensory manifestations and without sensory manifestations. These two groups were followed for a period of 10 days and monitored for the presence of respiratory distress. RESULTS: A total of 110 patients were included. The mean age of patients was 34.41 years with standard deviation of 17.12 years. 76 (69.09%) patients were male and 34 (30.91%) patients were female. 85 patients had sensory manifestations while 25 patients had no sensory manifestations. 33 patients of GBS with sensory manifestation had respiratory distress while 52 patients had no respiratory distress.CONCLUSION: In our study moderate to severe pain is a common and early symptom of Guillain-Barre Syndrome. Respiratory involvement is more common in patients with sensory manifestation. Early detection and aggressive treatment of sensory manifestations of GuillainBarresyndrome should be a part of initial management so as to minimize the risk of respiratory failure.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقدمه: سندرم گیلن باره(GBS) یک اختلال بسیار شایع سیستم اعصاب محیطی همراه با دیسترس تنفسی می باشد.یک پارامتر کلینیکی که به طورقابل توجه در پیشروی نارسایی تنفسی در GBS یافت می شود، تظاهرات حسی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی دیسترس تنفسی در بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره با یا بدون تظاهرات حسی در این بیماری می باشد.
مواد و روش ها: این یک مطالعه توصیفی از نوع مجموعه مورد می باشد که از19 ژانویه 2013 تا 18جولای 2013 در دپارتمان نورولوژی ، موسسه علوم پزشکی پاکستان در اسلام آباد صورت گرفته است. کلیه بیمارانی که معیارهای ورود را داشتند برای مطالعه انتخاب شدند. تظاهرات حسی GBS(سندرم گیلن باره) از نظر کلینیکی تعیین گردید و بیماران به دو گروه تقسیم شدند، بیمارانی با تظاهرات حسی و بدون تظاهرات حسی. این دو گروه برای یک دوره ده روزه مورد پیگیری قرار گرفتند و از نظر دیسترس تنفسی تحت نظارت قرار گرفتند.
نتایج: تعداد 110 بیمار وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 34.41 سال با انحراف معیار 17.12 بود. 76(69.09%) از بیماران مرد و 34 (30.91%) زن بودند.85 بیمار تظاهرات حسی داشتند در حالیکه 25 بیمار هیچگونه تظاهرات حسی نداشتند.33 بیمار مبتلا به سندم گیلن باره با تظاهرات حسی، دیسترس تنفسی داشتند در حالیکه 52 بیمار هیچگونه دیسترس تنفسی نداشتند.
نتیجه گیری: در مطالعه ما درد متوسط تا شدید یک نشانه شایع و زودرس ازسندرم گیلن باره بود. درگیری های تنفسی در بیمارانی با تظاهرات حسی شایعتر بود. تشخیص زودرس و درمان تهاجمی تظاهرات حسی سندرم گیلن باره باید یک قسمت از مدیریت ابتدایی باشد که خطر نارسایی تنفسی را کاهش می دهد.

بدون دیدگاه