ترجمه مقاله ترکیب میکرواستخراج مایع-مایع پراکنشی و میکرواستخراج فاز جامد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیب میکرواستخراج مایع-مایع پراکنشی و میکرواستخراج فاز جامد - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ترکیب میکرواستخراج مایع-مایع پراکنشی و میکرواستخراج فاز جامد: یک روش آماده سازی نمونه جداشده کارآمد
عنوان انگلیسی
Combination of dispersive liquid–liquid microextraction and solid–phase microextraction: An efficient hyphenated sample preparation method
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2016
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
ایمپکت فاکتور(IF) مجله
3.813 در سال 2018
شاخص H_index مجله
210 در سال 2019
شاخص SJR مجله
1.188 در سال 2018
شناسه ISSN مجله
0021-9673
شاخص Q یا Quartile (چارک)
Q1 در سال 2018
کد محصول
F1503
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
جداول ترجمه شده است ✓ تصاویر ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رفرنس در ترجمه
در انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی، شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست
مجله
مجله کروماتوگرافی الف - Journal of Chromatography A
دانشگاه
گروه شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
کلمات کلیدی
میکرواستخراج مایع-مایع پراکنده، میکرواستخراج فاز جامد، کروماتوگرافی گازی-تحرک یونی، طیف سنجی، نانولوله های Halloysite-فیبر TiO2
کلمات کلیدی انگلیسی
Dispersive liquid–liquid microextraction - Solid–phase microextraction - Gas chromatography–ion mobility - spectrometry - Halloysite nanotubes–TiO2 fiber
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2016.09.015
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-آزمایشی
2-1-مواد شیمیایی و مواد
2-2-ابزارآلات و دستگاه ها
2-3-آماده سازی فیبر SPME
2-4-روش DLLME-SPME
2-5 نمونه های واقعی
3-نتایج و بحث
3-1-تبخیر کل
3-2- بهبود کارایی روش
3-3-بهینه سازی روش DLLME-SPME
3-4-مقایسه DLLME-SPME و DLLME و SPME به تنهایی
3-5-روایی روش
3-6-تحلیل نمونه واقعی
3-7-کنترل کیفیت و بیمه کیفیت
3-8-مقایسه روش DLLME-SPME با سایر روشها
4-نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Two well-known microextraction methods, dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) and solid–phase microextraction (SPME), were combined, resulting in as an encouraging method. The method, named DLLME–SPME, was performed based on total vaporization technique. For the DLLME step, 1,1,2,2-tetrachloroethane and acetonitrile were used as extraction and disperser solvents, respectively. Halloysite nanotubes–titanium dioxide was used as the fiber coating in the SPME step. The method was applied for the extraction of diazinon and parathion (as the test compounds) in environmental water samples and fruit juices, and gas chromatography–corona discharge ion mobility spectrometry was used as the determination apparatus. Desorption temperature and time, extraction temperature and time, and the volume of the extracting solvent in the DLLME step were optimized as the effective parameters on the extraction efficiency. The relative standard deviations (RSDs) of intra-day were found to be 4–7% and 6–8% for diazinon and parathion, respectively. Also, the RSDs of inter-day were 7–9% and 8–10% for diazinon and parathion, respectively. The limits of quantification and detection were obtained to be 0.015 and 0.005 μg L−1 for diazinon, and 0.020 and 0.007 μg L−1 for parathion. A good linearity range (r2 ˃ 0.993) was obtained in the range of 0.015–3.000 and 0.020–3.000 μg L−1 for diazinon and parathion, respectively. The high enrichment factors were obtained as 3150 and 2965 for diazinon and parathion, respectively. This method showed high sensitivity with good recovery values (between 87 and 99%) for the extraction of target analytes in the real samples. Overall, the results revealed that the developed DLLME–SPME method had better extraction efficiency than DLLME and SPME alone.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
دو روش میکرواستخراج مشهور به نام میکرواستخراج مایع-مایع پراکنشی DLLME و میکرواستخراج فاز جامد SPME با هم ترکیب گردید و به یک روش تشویق کننده منجر گردید. این روش به نام DLLME-SPME براساس تکنیک تبخیر کل اجرا گردید. برای مرحله DLLME ، 2،2،1،1-تتراکلرواتان و استونیتریل به ترتیب به عنوان حلالهای استخراج و حلال های پخش کننده استفاده گردید. نانولوله های Halloysite –دی اکسید تیتانیوم به عنوان پوشش دهنده فیبر در مرحله SPME استفاده گردید. این روش برای استخراج دیازینون و پاراتیون (به عنوان ترکیبات تست) در نمونه های آب محیط زیستی و آب میوه ها بکار رفت، و کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی قابلیت تحرک یون تخلیه قوس الکتریکی کورونا به عنوان دستگاه تعیین کننده استفاده گرددی. درجه حرارت و زمان واجذب، درجه حرارت و زمان استخراج و حجم حلال استخراج در مرحله DLLME به عنوان پارامترهای موثر روی کارایی استخراج بهینه سازی گردید. انحراف استاندارد نسبی (RSD) یک روزه به میزان 4 الی 7 درصد و 6 الی 8 درصد برای به ترتیب دیازینون و پاراتیون بدست آمد. نیز RSDهای یک روزه برای دیازینون و پاراتیون به ترتیب 7 الی 9 درصد و 8 الی 10 درصد بود. محدوده های کمیت و شناسایی برای دیازینون به اندازه 0.015 و 0.005 μg L−1 و برای پاراتیون به اندازه 0.020 و 0.007 μg L−1 بدست آمدند. یک دامنه خطی خوب r2 ˃ 0.993 در دامنه 0.015–3.000 و 0.020–3.000 μg L−1 برای دیازینون و پاراتیون به ترتیب بدست آمد. عوامل غنی کنننده بالا به شکل 3150 و 2965 به ترتیب برای دیازینون و پاراتیون بدست آمد. این روش حساسیت بالایی را با مقادیر بازیابی خوبی (بین 87 و 99 درصد) برای استخراج مواد آنالیز شده هدف در نمونه های واقعی نشان داده است. درکل، نتایج نشان داده است که روش DLLME-SPME کارایی استخراج بهتری نسبت به DLLME و SPME به تنهایی دارد.

بدون دیدگاه