تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله راهبردهای بازاریابی دیجیتال، انتقادهای آنلاین و عملکرد هتل – نشریه الزویر

عنوان فارسی: راهبردهای بازاریابی دیجیتال، انتقادهای آنلاین و عملکرد هتل
عنوان انگلیسی: Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1131
محتوای فایل : zip حجم فایل : 824.05Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: بازاریابی، مدیریت استراتژیک و مدیریت هتلداری
مجله: مجله بین المللی مدیریت مهمانداری - International Journal of Hospitality Management
دانشگاه: دانشگاه آنتورپ، دانشکده اقتصاد کاربردی، گروه بازاریابی، بلژیک
کلمات کلیدی: راهبردهای بازاریابی دیجیتال در هتلداری، حجم و ظرفیت انتقاد های آنلاین، عملکرد هتل، اشغال اتاق، درآمد به ازای اتاق موجود
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.01.003
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- هدف و اثرگذاری مطالعه

3- مرور بر ادبیات، سوالات تحقیق و فرضیه ها

1-3 تاثیر حجم و ظرفیت انتقاد آنلاین بر عملکرد هتل

2-3 راهبردهای بازاریابی دیجیتال، انتقادات آنلاین و عملکرد هتل

3-3 آیا این مکانیسم کارکرد مختلفی با انواع مختلف هتل ها دارد؟

4- روش

1-4 روند و نمونه

2-4 اندازه گیری ها

5- تحلیل ها و نتایج

6- نتایج و بحث

7- مفاهیم مدیریتی

8- محدودیت ها و تحقیقات آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

We investigate to what extent digital marketing strategies (such as having a digital marketing plan, responsiveness to guest reviews, and monitoring and tracking online review information) influence hotel room occupancy and RevPar directly, and indirectly through the mediating effect of the volume and valence of online reviews they lead to, and to what extent this mechanism is different for different types of hotels in terms of star rating and independent versus chain hotels. The research was carried out in 132 Belgian hotels. The results indicate that review volume drives room occupancy and review valence impacts RevPar. Digital marketing strategies and tactics affect both the volume and valence of online reviews and, indirectly, hotel performance. This is more outspoken in chain hotels than in independent hotels, and in higher-star hotels than in lower-tier hotels.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله به بررسی میزان اثرگذاری راهبردهای بازاریابی دیجیتال ( همانند داشتن برنامه بازاریابی دیجیتال، پاسخگویی به انتقادهای مهمان، و نظارت و پیگیری اطلاعات و انتقادهای آنلاین) بر اشغال اتاق در هتل و به طور مستقیم بر درآمد به ازای اتاق موجود و به طور غیر مستقیم بر حجم و ظرفیت انتقادهای آنلاین و میزان تفاوت این مکانیسم با انواع هتل های مختلف به لحاظ رده بندی ستاره و هتل های مستقل و زنجیره ای می پردازیم. پژوهش در 132 هتل بلژیک انجام گردید. نتایج نشان می دهند که حجم انتقاد اشغال اتاق را افزایش می دهد و ظرفیت انتقاد های آنلاین به طور غیر مستقیم بر درآمد به ازای اتاق موجود تاثیر می گذارد. تاکتیک ها و راهبردهای بازریابی دیجیتال بر حجم و ظرفیت انتقادهای آنلاین و به طور غیر مستقیم بر عملکرد هتل تاثیر می گذارد. این مسئله در هتل های زنجیره ای نسبت به هتل های مستقل، و در هتل های ستاره بالا نسبت به هتل های رده پایین تر بارز تر است.