ترجمه مقاله تاثیرات تحت حاد دیازینون بر شاخص بیوشیمیایی و بیومارکرهای خاص در موش صحرایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیرات تحت حاد دیازینون بر شاخص بیوشیمیایی و بیومارکرهای خاص در موش صحرایی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیرات تحت حاد دیازینون بر شاخص های بیوشیمیایی و بیومارکرهای خاص در موش های صحرایی: اثرات حفاظتی کروسین و سافرانال
عنوان انگلیسی
Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranal
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6543
رشته های مرتبط با این مقاله
داروسازی، شیمی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
سم شناسی، داروشناسی، شیمی دارویی و آفت کش ها
مجله
سم شناسی شیمیایی و محصولات غذایی - Food and Chemical Toxicology
دانشگاه
مرکز تحقیقات دارویی، گروه سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
کلمات کلیدی
Crocus sativus، سافرون، کروسین، سافرانال، دیازینون، عوامل ارگانوفسفر
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روشها
1. 2 حیوانات
2. 2 مواد شیمیایی
3. 2 زمان بندی تیمار حیوانات
1. 3. 2 گروه 1: گروه کنترل
2. 3. 2 گروه 2: گروه تیمار شده با دیازینون
3. 3. 2 گروه 3: گروه تیمار شده با ویتامین E
4. 3. 2 گروه 4: گروه تیمار شده با ویتامین E + دیازینون
5. 3. 2 گروه 5، 6 و 7: گروه تیمار شده با کروسین+ دیازینون
6. 3. 2 گروه 8 و 9 و 10: گروههای تیمار شده با کروسین
7. 3. 2 گروه 11، 12 و 13: گروههای تیمار شده با سافرانال+ دیازینون
8. 3. 2 گروه 14، 15 و 16: گروههای تیمار شده باسافرانال
4. 2 نمونه گیری خون
5. 2 ارزیابی بیومارکرهای بیوشیمیایی و خاص
6. 2 آنالیز آماری
3. نتایج
1. 3 تغییرات در سطح آنزیم ها
2. 3 تغییرات در شاخص های بیوشیمیایی
3. 3 تغییرات در بیومارکرهای خاص
4. بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In this study, the effects of crocin and safranal were studied against sub-acute toxicity of diazinon (DZN) on specific biomarkers, biochemical indices and enzymes levels in rats. Vitamin E (200 IU/kg), safranal at doses 0.025, 0.05 and 0.1 ml/kg and crocin at doses 50, 100 and 200 mg/kg were injected intraperitoneally three times per week alone or with DZN (20 mg/kg/day, orally) for 4 weeks. The parameters were evaluated at the end of 4 weeks. Diazinon did not change serum urea, creatinine, cholesterol, triglyceride, total and direct bilirubin levels. Total protein and albumin concentrations were decreased by diazinon. Crocin, safranal and vitamin E prevented the effect of diazinon on some biochemical indices and enzymes levels

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
دراین مطالعه، اثرات کروسین و سافرانال در برابر سمیت تحت حاد دیازینون (DZN) بر بیومارکرهای خاص، شاخص های بیوشیمیایی و سطح آنزیم ها در موشهای صحرایی موردمطالعه قرار گرفت. ویتامین E ، سافرانال با دوزهای 0.025، 0.05 و 0.1ml/kg و کروسین در دوزهای 50، 100 و 200mg/kg سه بار درهفته تنهایی و به صورت داخل صفاقی و به مدت 4 هفته به همراه DZN ( 20mg/kg/day، به صورت دهانی) تزریق گردید. پارامترها در پایان 4 هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند. دیازینون سطح اوره سرم، کراتینین، کلسترول، تری گلیسرید، و سطح بیلی روبین کل و مستقیم را تغییر نداد. غلظت کل پروتئین و آلبومین با دیازینون کاهش یافت. کروسین ، سافرانال و ویتامین E مانع اثرگذاری دیازینون بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی و سطح آنزیم ها شدند.

بدون دیدگاه