تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیرات تحت حاد دیازینون بر شاخص بیوشیمیایی و بیومارکرهای خاص در موش صحرایی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیرات تحت حاد دیازینون بر شاخص های بیوشیمیایی و بیومارکرهای خاص در موش های صحرایی: اثرات حفاظتی کروسین و سافرانال
عنوان انگلیسی: Sub-acute effects of diazinon on biochemical indices and specific biomarkers in rats: Protective effects of crocin and safranal
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2010 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6543 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 806.79Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: داروسازی، شیمی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: سم شناسی، داروشناسی، شیمی دارویی و آفت کش ها
مجله: سم شناسی شیمیایی و محصولات غذایی - Food and Chemical Toxicology
دانشگاه: مرکز تحقیقات دارویی، گروه سم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
کلمات کلیدی: Crocus sativus، سافرون، کروسین، سافرانال، دیازینون، عوامل ارگانوفسفر
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روشها

1. 2 حیوانات

2. 2 مواد شیمیایی

3. 2 زمان بندی تیمار حیوانات

1. 3. 2 گروه 1: گروه کنترل

2. 3. 2 گروه 2: گروه تیمار شده با دیازینون

3. 3. 2 گروه 3: گروه تیمار شده با ویتامین E

4. 3. 2 گروه 4: گروه تیمار شده با ویتامین E + دیازینون

5. 3. 2 گروه 5، 6 و 7: گروه تیمار شده با کروسین+ دیازینون

6. 3. 2 گروه 8 و 9 و 10: گروههای تیمار شده با کروسین

7. 3. 2 گروه 11، 12 و 13: گروههای تیمار شده با سافرانال+ دیازینون

8. 3. 2 گروه 14، 15 و 16: گروههای تیمار شده باسافرانال

4. 2 نمونه گیری خون

5. 2 ارزیابی بیومارکرهای بیوشیمیایی و خاص

6. 2 آنالیز آماری

3. نتایج

1. 3 تغییرات در سطح آنزیم ها

2. 3 تغییرات در شاخص های بیوشیمیایی

3. 3 تغییرات در بیومارکرهای خاص

4. بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this study, the effects of crocin and safranal were studied against sub-acute toxicity of diazinon (DZN) on specific biomarkers, biochemical indices and enzymes levels in rats. Vitamin E (200 IU/kg), safranal at doses 0.025, 0.05 and 0.1 ml/kg and crocin at doses 50, 100 and 200 mg/kg were injected intraperitoneally three times per week alone or with DZN (20 mg/kg/day, orally) for 4 weeks. The parameters were evaluated at the end of 4 weeks. Diazinon did not change serum urea, creatinine, cholesterol, triglyceride, total and direct bilirubin levels. Total protein and albumin concentrations were decreased by diazinon. Crocin, safranal and vitamin E prevented the effect of diazinon on some biochemical indices and enzymes levels

نمونه متن ترجمه

چکیده

دراین مطالعه، اثرات کروسین و سافرانال در برابر سمیت تحت حاد دیازینون (DZN) بر بیومارکرهای خاص، شاخص های بیوشیمیایی و سطح آنزیم ها در موشهای صحرایی موردمطالعه قرار گرفت. ویتامین E ، سافرانال با دوزهای 0.025، 0.05 و 0.1ml/kg و کروسین در دوزهای 50، 100 و 200mg/kg سه بار درهفته تنهایی و به صورت داخل صفاقی و به مدت 4 هفته به همراه DZN ( 20mg/kg/day، به صورت دهانی) تزریق گردید. پارامترها در پایان 4 هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند. دیازینون سطح اوره سرم، کراتینین، کلسترول، تری گلیسرید، و سطح بیلی روبین کل و مستقیم را تغییر نداد. غلظت کل پروتئین و آلبومین با دیازینون کاهش یافت. کروسین ، سافرانال و ویتامین E مانع اثرگذاری دیازینون بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی و سطح آنزیم ها شدند.