ترجمه مقاله تعیین آزمایشی ویسکوزیته محیط (سیال) ماشینکاری جریان ساینده

ترجمه مقاله تعیین آزمایشی ویسکوزیته محیط (سیال) ماشینکاری جریان ساینده
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تعیین آزمایشی ویسکوزیته محیط (سیال) ماشینکاری جریان ساینده
عنوان انگلیسی
Experimental determination of viscosity of abrasive flow machining media
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2005
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F771
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله
ساخت و تولید، مکانیک سیالات و طراحی کاربردی
مجله
مجله بین المللی فناوری و مدیریت تولید - International Journal of Manufacturing Technology and Management
دانشگاه
گروه مهندسی مکانیک، موسسه فناوری، کانپور، هند
کلمات کلیدی
سیالات AFM، مدول حجمی، وادادگی خزش، جامد کلوین، ویسکوزیته
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2-مدل ویسکو الاستیک
3-ابزار آزمایش
4-روش آزمایشی
5-نتایج و بحث
5-1 اثر طول نمونه و بار اولیه
5-2 نقاط داده کاهشی
5-3 تکرار پذیری آزمایشات
5-4 اثر غلظت ذرات ساینده
5-5 اثر دما
6- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Abrasive flow machining (AFM) is a non-traditional process used to de-burr, radius, polish and remove recast layers of the components in a wide range of applications. The material removal in abrasive flow machining takes place by flowing the media, mixed with abrasives, across the surface to be machined. The media is the key element in the process because of its ability to precisely abrade the selected areas along its flow path. From the review of literature, it was found that there is a need to know the viscosity of the media, since it has a significant effect on the process performance parameters. In the present work, a viscometer set-up has been fabricated based on the principle of visco-elasticity. The creep compliance and the bulk modulus have been determined and the viscosity of the abrasive media has been subsequently calculated. Measurements have been conducted for obtaining viscosity along with an assessment of specimen length and initial load, the influence of reduced data points and the repeatability of the experiments. Besides this, experiments have been conducted at varying concentration and temperature of the abrasive media. Experiments show that the viscosity of the media increases with the percentage concentration of abrasives and decreases with temperature. Viscosities at different concentration of the abrasives were compared with the values obtained from a capillary viscometer and the comparison was found to be good.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ماشین کاری جریان ساینده(AFM) یک فرایند جدید برای پلیسه گیری، هموار سازی، صیقل دهی و حذف لایه های ریکست( لایه های دوباره منجمد شده) ترکیبات و اجزاء در طیف وسیعی از زمینه ها می باشد. حذف مواد در ماشین کاری جریان ساینده از طریق یک جریان دارای ذرات ساینده در سطحی که قرار است ماشینکاری شود، اتفاق می افتد. سیال، یک مولفه کلیدی در فرایند به دلیل توانایی آن برای سایش مناطق تعیین شده و منتخب در امتداد مسیر جریان آن است. مرور منابع نشان داد که بایستی ویسکوزیته سیال مشخص باشد زیرا اثر معنی داری بر روی پارامتر های عملکرد فرایند دارد. در این مطالعه، یک دستگاه ویسکومتر بر اساس اصول ویسکوالاستیسیته ساخته شده است.وادادگی خزش و مدول حجمی تعیین شده است و ویسکوزیته سیال ساینده محاسبه شده است. اندازه گیری هایی برای بدست آوردن ویسکوزیته همراه با ارزیابی طول نمونه و بار اولیه، اثر نقاط داده های کاهش یافته و تکرارپذیری آزمایشات انجام شده است. علاوه بر این، آزمایشاتی در غلظت ها و دما های مختلف سیال ساینده انجام شده است.آزمایشات نشان می دهد که ویسکوزیته سیال با افزایش درصد غلظت ساینده افزایش و با افزایش دما، کاهش می یابد. ویسکوزیته ها در یک غلظت متفاوت مواد ساینده با مقادیر بدست آمده از یک ویسکومتر شیشه ای( مویینه) مقایسه شده و نتایج مقایسه نیز خوب بود.

بدون دیدگاه