ترجمه مقاله تحلیل و تشخیص خطای مدار اتصال کوتاه حلقه داخلی از طریق خود راه اندازی گسترش یافته - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل و تشخیص خطای مدار اتصال کوتاه حلقه داخلی از طریق خود راه اندازی گسترش یافته - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل و تشخیص خطای مدار اتصال کوتاه حلقه داخلی از طریق خود-راه اندازی گسترش یافته
عنوان انگلیسی
Analysis and Detection of Inter Turn Short Circuit Fault through Extended SelfCommissioning
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
9470
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت و مدارهای مجتمع الکترونیک
مجله
نتایج بدست آمده در حوزه کاربردهای صنعت - Transactions on Industry Applications
دانشگاه
گروه مهندسی برق، دانشگاه تگزاس دالاس
کلمات کلیدی
خطای گریز از مرکز، پارامتر الکتریکی، خطای مداری اتصال کوتاه حلقه داخلی، اشباع مغناطیسی، ماشین های سنکرون مغناطیس دائم (PMSMs)
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1109/TIA.2016.2626264
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- تحلیل PMSMS دارای خطای مدار اتصال کوتاه حلقه داخلی
الف. تحلیل امپدانس سیم پیچ استاتور
ب. تحلیل امپدانس محور d
3- تشخیص خطای مدار اتصال کوتاه حلقه داخلی در PMSMS
الف. اثرات اشباع ناشی از PMs در تشخیص و طبقه بندی
ب. تحلیل خطای مدار اتصال کوتاه و خطای گریز از مرکز استاتیک
4- نتایج تجربی
الف. محیط آزمایشی
ب. نتایج تجربی
5- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper presents a comprehensive analysis of PMSM stator winding impedance variation in inter turn short circuit and eccentricity faults. The phase impedances are monitored through an extended self-commissioning procedure at standstill mode before or after operation, and hence agnostic to well-known issues caused by transients, load/speed level or controller coefficient dependency. Moreover, the effect of stator iron core saturation on the electric parameters analyzed in depth. In order to distinguish the inter turn shorts from the eccentricity fault which exhibits similar behaviors, a classification algorithm based on the saturation effect is introduced and analyzed on the machines with different pole-slot combinations. Both 2-D FEA simulation and experimental test results are provided to show the efficacy of this analysis.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله تحلیلی جامع از تغییر آمپدانس سیم پیچ استاتور PMSM در خطاهای مدار اتصال کوتاه حلقه داخلی و گریز از مرکز ارائه می کند. امپدانس های فاز با روش خود-راه اندازی گسترش یافته (Extended Self-Commissioning) در حالت ثابت قبل و بعد از عمل نظارت می شوند و از این رو آگاهی از مسائل شناخته شده ناشی از ناپایداری ها، بار/سرعت یا وابستگی ضریب کنترل گر است. علاوه بر این، تأثیر اشباع هستۀ آهن استاتور بر پارامترهای الکتریکی عمیقاً تحلیل شد. برای تشخیص خطای مدار اتصال کوتاه حلقه داخلی از خطای گریز از مرکز که رفتارهای مشابهی را نشان می دهند، یک الگوریتم طبقه بندی بر مبنای اثر اشباع معرفی شد و در ماشین های دارای ترکیبات اسلات قطبی مختلف تحلیل شد. شبیه سازی FEA دو بعدی و نتایج آزمایش تجربی هر دو برای نشان داده کارآمدی این تحلیل ارائه شده اند.

بدون دیدگاه