تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ادراک مشتری نسبت به ترکیب بازاریابی خدمات و تعدد استفاده از خدمات اتومبیلی مرسدس بنز

عنوان فارسی: ادراک مشتری نسبت به ترکیب بازاریابی خدمات و تعدد استفاده از خدمات اتومبیلی مرسدس بنز، تایلند
عنوان انگلیسی: Customers’ Perception towards the Service Marketing Mix and Frequency of Use of Mercedes Benz Automobile Service, Thailand
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 3 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2014 نشریه : Zenodo
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع ارائه مقاله : ژورنال
کد محصول : F1634 وضعیت ترجمه : ترجمه شده و آماده دانلود
محتوای فایل : zip حجم فایل : 411.24Kb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، مدیریت بازرگانی، بازاریابی
مجله: مجله بین المللی اقتصاد و مهندسی مدیریت - International Journal of Economics and Management Engineering
دانشگاه: دانشکده علوم مدیریت، دانشگاه Suan Sunhaha Rajabhat، بانکوک، تایلند
کلمات کلیدی: ترکیب بازاریابی خدمات، رفتار، مرکز خدمات خودروی مرسدس بنز
کلمات کلیدی انگلیسی: Service Marketing Mix - Behavior - Mercedes Auto Service Centre
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
ضمیمه: ندارد
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.5281/zenodo.1337309
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و به صورت ناقص انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

I مقدمه

II بازنگری نوشته ها

III روش شناسی

IV یافته ها

V بحث

VI توصیه ها

VII مطالعات آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This research paper is aimed to examine a relationship between the service marketing mix and customers’ frequency of use of service at Mercedes Benz Auto Repair Centres under Thonburi Group, Thailand. Based on 2,267 customers who used the service of Thonburi Group’s Auto Repair Centres as the population, the sampling of this research was a total of 340 samples, by use of Probability Sampling Technique. Systematic Random Sampling was applied by use of questionnaire in collecting the data at Thonburi Group’s Auto Repair Centres. Mean and Pearson’s basic statistical correlations were utilized in analyzing the data. The study discovered a medium level of customers’ perception towards product and service of Thonburi Group’s Auto Repair Centres, price, place or distribution channel and promotion. People who provided service were perceived also at a medium level, whereas the physical evidence and service process were perceived at a high level. Furthermore, there appeared a correlation between the physical evidence and service process, and customers’ frequency of use of automobile service per year.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مقاله, بررسی رابطه بین ترکیب بازاریابی خدمات و تعدد استفاده از خدمات توسط مشتریان در مراکز تعمیر خودروی مرسدس بنز تحت گروه Thonburi می باشد. بر اساس 2267 مشتریانی که از خدمات مراکز تعمیر خودروی گروه Thonburi به عنوان جمعیت آماری استفاده می کردند، نمونه گیری از این تحقیق, در مجموع 340 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی بود. نمونه گیری تصادفی نظام مند با استفاده از پرسشنامه در جمع آوری داده ها در مراکز تعمیر خودروی گروه Thonburi اعمال شد. میانگین و همبستگی آماری پایه پیرسون در تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه, سطح متوسطی از ادراک مشتریان نسبت به محصول و خدمات مراکز تعمیر خودروی گروه Thonburi، قیمت، محل و یا کانال توزیع و تبلیغات را کشف کرد. ادراک افرادی که خدمات را ارائه نمودند, نیز در سطح متوسط کشف شد، در حالی که شواهد فیزیکی و فرآیند خدمات در سطح بالا درک شد. علاوه بر این، بین شواهد فیزیکی و فرآیند خدمات و تعدد استفاده مشتریان از خدمات اتومبیل در سال، همبستگی وجود داشت.