تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کشف رفتار دلبستگی مشتریان برای حفظ صنعت خرده فروشی در مالزی – نشریه امرالد

عنوان فارسی: کشف رفتار دلبستگی مشتریان برای حفظ صنعت خرده فروشی در مالزی
عنوان انگلیسی: Exploring customer attachment behaviour to sustain the retail industry in Malaysia
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2013 نشریه : امرالد - Emerald
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9370
محتوای فایل : zip حجم فایل : 657.64Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازرگانی، بازاریابی و مدیریت کسب و کار
مجله: مجله جهانی کارآفرینی، مدیریت و توسعه پایدار
دانشگاه: دانشکده مدیریت کسب و کار، دانشگاه تکنولوژی مارا، مالزی
کلمات کلیدی: بازاریابی، کسب و کار
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1108/WJEMSD-08-2013-0044
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات و توسعه فرضیات

3. روش تحقیق و تحلیل داده ها

4. نتایج

5. بحث و نتیجه گیری

6. کارها، محدودیت و جهات تحقیق آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Purpose – The effectiveness of customer experience management to current market growth and perhaps business sustainability has drawn the attention of practitioners and academicians. This paper aims to address the gap by empirically investigating the effect of service encounter, trustworthy promotion and customer attachment behaviour with the moderating influence of customer emotional experience and commitment. Design/methodology/approach – The study has used a survey approach with a self-administered questionnaire distributed in a retail store intercept: a drop off and collect technique. A hypothesized model was developed, analyzed and tested rigorously using the structural equation modelling procedure. Findings – The findings reveal that customer emotional experience has positive significant effects on customer attachment behaviour, but not commitment. However, consumers in general will look for the trustworthiness of promotional activities when purchasing both local and international products. Originality/value – The novelty of this study is the contribution of original knowledge through the development of new findings from a new invention, using the practical tool of comprehensive customer emotion experience, with new dimensions, scale and model. These findings have important implications for future research directions and management of the local or international retail industry.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف- اثربخشی مدیریت تجربه مشتریان برای رشد فعلی بازار و شاید پایداری کسب و کار مورد توجه دست اندرکاران و اعضای آکادمی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی شکاف با پژوهش تجربی اثر مواجهه و رویارویی با خدمات، تبلیغات مطمئن ورفتار دلبستگی مشتریان با تاثیر تعدیل کننده تجربه عاطفی و تعهد مشتریان می باشد.

طرح/ روش/شیوه- این مطالعه از شیوه بررسی با پرسشنامه خود مدیریت شده استفاده کرده است که در تقاطع فروشگاه خرده فروشی توزیع گردید: تکنیک حذف و جمع آوری. مدل فرضی توسعه، تحلیل و با استفاده از روش مدلسازی معادله ساختاری تست گردید.

یافته ها- یافته های بدست آمده نشان می دهد که تجربه عاطفی مشتریان اثرات معنادارمثبتی بر رفتار دلبستگی مشتریان اعمال می نماید اما این مسئله در مورد تعهد صدق نمی کند. اما مصرف کنندگان به طور کلی در هنگام خرید محصولات محلی و بین المللی، درجستجوی قابلیت اعتماد بودن فعالیتهای تبلیغاتی می باشند.

اصالت/ ارزش- تازگی و جدید بودن این مطالعه، سهم و کمک دانش اصلی از طریق توسعه یافته های جدید از اختراع جدید با استفاده از ابزار عملی تجربه عاطفی مشتریان، با ابعاد، مقیاس و مدل جدیدمی باشد. یافته های بدست آمده برای جهات تحقیق آتی ومدیریت صنعت خرده فروشی محلی یا بین المللی بسیار معنادار می باشند.