دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید افراد یک مطالعه میان فرهنگی

دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید افراد یک مطالعه میان فرهنگی
قیمت خرید این محصول
۲۰,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مطالعه میان فرهنگی تجارت الکترونیکی – کشف عوامل تاثیر گذار بر خرید افراد
عنوان انگلیسی
A cross-cultural study of E-commerce – exploring factors that influence individuals to buy
صفحات مقاله فارسی
56
صفحات مقاله انگلیسی
21
سال انتشار
2005
نشریه
essay
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3228
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی، تجارت الکترونیک و پژوهشگری‌ اجتماعی
مجله
تجارت الکترونیک و ارزشهای فرهنگی
دانشگاه
دانشکده علوم رفتاری، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه توئنته
کلمات کلیدی
تجارت الکترونیکی، میان فرهنگی، عوامل
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ عوامل تعیین کننده کاربرد تجارت الکترونیکی

۱ ۲ عوامل تاثیرگذارمثبت بر خرید آن لاین
۲ ۲ عوامل تاثیر گذار منفی بر خرید آن لاین
۳ ۲ مطالعات مقطعی

۳ فرهنگ

۱ ۳ مفهوم و معنای فرهنگ
۲ ۳ ابعاد ارزش های فرهنگی
۱ ۲ ۳ فاصله قدرت (PDI)
۲ ۲ ۳ اجتناب از نامعلومی (UAI)
۳ ۲ ۳ فرد گرایی- جمع گرایی (IDV)
کشورهایی با IDV پائین
کشورهایی با IDV بالا
۴ ۲ ۳ نرینگی – مادینگی (MAS)
کشورهایی با MAS پائین
۵ ۲ ۳ گرایش بلند مدت در برابر گرایش کوتاه مدت (LTO)
۳ ۳ استفاده از ابعاد نام برده شده در مطالعات مقطعی
۴ ۳ فرضیات

۴ روش

۱ ۴ شرکت کنندگان
۲ ۴ پرسش نامه
۳ ۴ جمع آوری و تحلیل داده ها

۵ دستاوردها

۱ ۵ ارزش های فرهنگی
۱ ۲ ۵ اجتناب از نامعلومی ( UAI)
۲ ۲ ۵ فردگرایی – جمع گرایی ( IDV)
۳ ۲ ۵ شاخص های ملی در برابر شاخص های فردی
H – شاخص بالا
۳ ۵ فرضیات
۱ ۳ ۵ هدف استفاده از اینترنت
۲ ۳ ۵ خرید آن لاین
۳ ۳ ۵ استفاده از اینترنت و خرید آن لاین
۵ ۳ ۵ مهمترین مشخصات
۶ ۳ ۵ عوامل تاثیر گذار منفی بر خرید آن لاین
۷ ۳ ۵ نگرانی های امنیتی
۸ ۳ ۵ تضمین حریم
۹ ۳ ۵ استفاده از کارت اعتباری

۶ بحث

۱ ۶ نتایج
۲ ۶ تحلیل چارچوب نظری
۳ ۶ محدودیت های مطالعه
۴ ۶ توصیه هایی برای تحقیق آتی

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This is a cross-cultural study that aims to investigate the factors that influence individuals to buy through the Internet or to avoid e-commerce and whether these factors play the same role in different cultures. The original sample consisted of 103 international students from 35 different nationalities studying in the east of The Netherlands. Based on the cultural dimensions of Hofstede, participants were classified as low or high UAI (Uncertainty Avoidance) and as low or high IDV (Individualism - Collectivism). The final sample consisted of 24 low and 28 high UAI participants and 26 low and 24 high IDV participants. The outcome is that ‘better prices’ is the main factor influencing e-commerce adoption for all cultures. However, there is disagreement regarding to the second most mentioned factor. For low UAI and high IDV is ‘availability’, whereas for low IDV and high UAI is ‘convenience’. Conversely, there is agreement related to factors influencing individuals to avoid e-commerce: worries about privacy/security on the Internet. Moreover, offering privacy guarantees on the Internet is very important for all individuals independent of their cultural values. It is remarkable that cultures adopt e-commerce influenced by different factors but avoid e-commerce influenced by the same kind of factors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف از این مطالعه میان فرهنگی تحقیق و پژوهش در مورد عوامل تاثیر گذار بر خرید افراد از طریق اینترنت یا امتناع از تجارت الکترونیکی و نقش این عوامل در فرهنگ های مختلف می باشد. نمونه اصلی از 130 دانشجوی بین المللی از 35 مختلف مشغول مطالعه در شرق هلند تشکیل می شد. بر اساس ابعاد فرهنگی ها فستد، شرکت کنندگان به دو گروه UAI بالا ( اجتناب از عدم قطعیت) و IDV پائین یا بالا ( فرد گرایی- جمع گرایی) طبقه بندی شدند. نمونه از 24 شرکت کننده با UAI پائین و 28 شرکت کننده با UAI بالا و 26 شرکت کننده با IDV پائین و 24 شرکت کننده با IDV بالا تشکیل می شد. نتیجه آن است که عامل اصلی تاثیر گذار بر اقتباس تجارت الکترونیکی در کل فرهنگ ها، بهتر بودن قیمت ها بود. اما در مورد دومین عامل عنوان شده مخالفت هایی وجود دارد. برای UAI و IDV بالا، عامل اصلی موجودیت و دسترس پذیری است، در صورتی که برای IDV پائین و UAI بالا، سهدلت و راحتی است. برعکس، در زمینه عوامل تاثیر گذار بر افراد جهت اجتتناب و پرهیز از تجارت الکترونیکی موافقت هایی انجام گرفته است.نگرانی در مورد PRIVADY امنیت در اینترنت. به علاوه، PRIVACY در اینترنت نقش بسیار مهمی در کل افراد ایفا کرده، و مستقل از ارزش های فرهنگی عمل می کند. شایان توجه است که فرهنگ هایی که از تجارت الکترونیکی استفاده می کنند متاثر از عوامل مختلفی واقع می شوند اما اجتناب از تجارت الکترونیکی متاثر از این عوامل واقع می شود.

بدون دیدگاه