تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی تجربی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی: یک بررسی تجربی
عنوان انگلیسی: Critical success factors for World Bank projects: An empirical investigation
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 29
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4764 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 441.26Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد پولی و مدیریت مالی
مجله: مجله بین المللی مدیریت پروژه
دانشگاه: دانشگاه du Québec en Outaouais، کبک، کانادا
کلمات کلیدی: موفقیت پروژه؛ عوامل کلیدی موفقیت؛ پروژه های جهانی توسعه؛ بانک جهانی؛ نظارت بر پروژه
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت پاورقی: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مرور منابع

1.2. نظارت بر پروژه های بانک جهانی

2.2. معیارهای موفقیت پروژه های بانک جهانی

3.2. عوامل کلیدی موفقیت پروژه های بانک جهانی

3. مدل و طراحی پژوهش

1.3. مدل پژوهش: رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت پروژه های بانک جهانی و موفقیت پروژه

2.3. طراحی پژوهش: جمع آوری داده ها

4. معیارها

1.4. عوامل کلیدی موفقیت

2.4. متغیر موفقیت پروژه

3.4. متغیرهای کنترل

5. داده ها و استراتژی آماری

6. نتایج

1.6. تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی عوامل موفقیت

2.6. آمار توصیفی معیارهای ترکیبی CSF ها و موفقیت پروژه

3.6. تحلیل همبستگی و رگرسیون

7. بحث

1.7. مزایای این پژوهش

2.7. دستاوردها

8. چشم انداز

9. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper analyzes the results of a survey that aims to explore World Bank project success factors and specifically the relationship between critical success factors (CSFs) and project success as perceived by World Bank Task Team Leaders (project supervisors). The exploratory factor analysis highlights a specific set of five CSFs: monitoring, coordination, design, training, and institutional environment. The regression analysis shows that there is a statistically significant and positive relationship between each of the five CSFs and project success. Consistent with theory and practice, the most prominent CSFs for project supervisors are design and monitoring. The findings contribute to the project CSF literature by conceptualizing project supervision as a multidimensional construct and by confirming supervision as a generic CSF for World Bank projects. The World Bank project supervisors and managers should strengthen project design and monitoring and thus improve project implementation as well as the chances for project success.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به تحلیل نتایج پیمایشی می پردازد که هدف آن بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی و به خصوص رابطه بین عوامل کلیدی موفقیت (CSF ها) و موفقیت پروژه از نظر مدیران کارگروه های بانک جهانی (ناظران پروژه) است. تحلیل عاملی اکتشافی مجموعه خاصی متشکل از پنج CSF را مشخص کرد: پایش، هماهنگی، طراحی، آموزش، و محیط سازمانی. تحلیل رگرسیون نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین هر یک از پنج CSF و موفقیت پروژه وجود دارد. مطابق با منابع نظری و عملی، از نظر ناظران طراحی و پایش مهم ترین CSF ها هستند. یافته های این مقاله با تعریف نظارت پروژه به عنوان مفهومی چندبُعدی و تأیید نظارت به عنوان یک CSF عمومی برای پروژه های بانک جهانی به منابع CSF پروژه کمک می کنند. ناظران و مدیران پروژه های بانک جهانی باید طراحی و پایش پروژه ها را تقویت کنند و در نتیجه پیاده سازی پروژه و امکان موفقیت پروژه را افزایش بدهند.