ترجمه مقاله تحلیل عوامل مهم موثر بر اعتماد در پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل عوامل مهم موثر بر اعتماد در پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تحلیل عوامل مهم موثر بر اعتماد در پذیرش دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان: یک مرور سیستماتیک و یک چارچوب مفهومی
عنوان انگلیسی
Analysing the critical factors influencing trust in e-government adoption from citizens’ perspective: A systematic review and a conceptual framework
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9076
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و مدیریت کسب و کار
مجله
بررسی کسب و کار بین المللی - International Business Review
دانشگاه
دانشکده تجارت، هنر و علوم اجتماعی، دانشکده بازرگانی برونل، دانشگاه برونل لندن، انگلستان
کلمات کلیدی
دولت الکترونیک، پذیرش، اعتماد شهروندان، عوامل موثر بر موفقیت
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
2- پیش زمینه
2-1 تعریف اعتماد
2-2 انواع اعتماد
3- روش شناسی مرور سیستماتیک
3-1 برنامه ریزی و طراحی مرور مقالات
3-2 انجام مرور
3-3 گزارش داده ها
4- تحلیل داده ها
4-1 عوامل موثر بر اعتماد به دولت الکترونیک
4-2 مبانی نظری
4-3 رویکرد های تحقیقاتی
5- یافته ها
5-1 عوامل فنی
5-2 عوامل مربوط به سازمان های دولتی
5-3 ریسک ادراک شده
5-4 ابعاد شهروندان
6- چارچوب مفهومی و فرضیات
6-1 عوامل موثر بر اعتماد
6-2 باور شهروندان
7-پیامد ها و اهمیت تحقیق
8-نتیجه گیری
8-1 جمع بندی تحقیق
8-2 اهمیت تحقیق
8-3 محدودیت ها و مسیر های تحقیقاتی آینده
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Although the success adoption of e-government contingent upon citizens' trust and their willingness to use it, little consideration has been paid to explore the adoption of e-government from citizens' trust perspective. This paper provides a critical and systematic review of the current literature on citizens’ trust in e-government, with a particular focus on the most critical factors influencing citizens’ trust in respect of the adoption of e-government. The extant literature was identified through six electronic databases, from 2000 to 2014. Academic articles were reviewed if they contained a relevant discussion of the antecedents or factors influencing citizens’ trust in e-government adoption. The findings of this review reveal that several studies have been conducted in the area of trust in e-government (particularly trust in government and trust in the internet) with limited consideration paid to citizen’s aspects of trust (such as personality, culture, gender, experience, education level, beliefs and value of systems). Based on the findings of the critical review, a conceptual framework is proposed by developing further the updated DeLone and McLean IS Success Model, which presents the antecedents of trust in e-government adoption.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اگرچه پذیرش موفق دولت الکترونیک منوط به اعتماد شهروندان و تمایل آن ها برای استفاده از آن است، توجه اندکی به کشف و بررسی پذیرش دولت الکترونیک ازدیدگاه اعتماد شهروندان معطوف شده است. این مقاله یک مرور منابع سیستماتیک و نقادانه بر روی اعتماد شهروندان از حیث پذیرش دولت الکترونیک ارایه می دهد. منابع و مطالعات موجود از طریق شش دیتابیس الکترونیکی از 2000 تا 2014 شناسایی شدند. مقاله های دانشگاهی در صورتی که دارای یک بحث مرتبط با عوامل موثر بر اعتماد شهر وندان به پذیرش دولت الکترونیک بودند مرور و ارزیابی شدند.یافته های این مرور منابع نشان می دهد که چندین مطالعه در زمینه اعتماد به دولت الکترونیک( به ویژه اعتماد به دولت و اعتماد به اینترنت) با توجه محدود به ابعاد اعتماد شهروندان( نظیر شخصیت، فرهنگ، جنسیت، تجربه،سطح تحصیلات، باور ها و ارزش سیستم ها) صورت گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه، یک چارچوب مفهومی با توسعه بیشتر مدل موفقیت DeLoneو McLean IS پیشنهاد می شود که عوامل موثر بر اعتماد به پذیرش دولت الکترونیک را ارایه می کند.

بدون دیدگاه