ترجمه مقاله ارتباط نظریه حسابداری انتقادی به اثربخشی حسابدهی مالی عمومی در اقتصادهای نوپا

ترجمه مقاله ارتباط نظریه حسابداری انتقادی به اثربخشی حسابدهی مالی عمومی در اقتصادهای نوپا
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط نظریه حسابداری انتقادی (CAT) به اثربخشی حسابدهی مالی عمومی در اقتصادهای نوپا
عنوان انگلیسی
The Relevance of Critical Accounting Theory (CAT) to Effectiveness of Public Financial Accountability in Emerging Economies
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2015
نشریه
cscanada
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f282
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مالی، اقتصاد مالی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
مجله
علوم اجتماعی کانادایی - Canadian Social Science
دانشگاه
حسابداری و امور مالی، دانشگاه لیدز بکت، انگلستان
کلمات کلیدی
مسئوليت، نظریه حسابداری انتقادی (CAT)، پاسخگویی مالی عمومی، تئوری اصلی فرهنگ، حساب کاربری حسابرس
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
1.1 حسابدهی مالی
1.2 فرهنگ
2. چهارچوب نظری
2.1 نظریه مدیر – عامل
2.2 اصول نظریه عاملیت
2.3 نظریه مباشرت
2.4 نظریه حسابداری انتقادی (CAT)
2.5 عقیده نظریه حسابداری انتقادی
3.نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

In the past, researchers of financial accountability have relied on Agency and Stewardship theories to explain the phenomena that may hinder the exchange of financial information in the accountability process. This article examines the relevance of CAT to effective public financial accountability.Public sector in developing countries has accountability mechanism that is based on agency model. Accountability mechanism following the assumptions of principal-agent theory will most likely focus on monitoring procedures in order to reduce information asymmetry. This can enhance the disclosure of information but may result in an information overload problem on the part of the accountors’ and the accountees. Extant literature asserts that the theory is not an appropriate framework for contractual services that are difficult to be measured and observed, and that the theory fail to address the issue of relevance of environment, competition, management capability, and availability or lack of strong incentives, particularly financial, for aligning an agent’s actions. As research in public financial accountability emerged, the issue of the most appropriate theoretical framework to adopt remained unanswered. Critical Accounting Theory (CAT) is gaining wider acceptability among scholars in their quest to address the problem of the conflict of goals between the principal and the agent and the difficulty or the inability of the principal to verify what the agent is doing.Extant literature established the paucity of studies on critical accounting literature that focus on developing countries.This theoretical paper exalts CAT and its relevance to modern day developing societies.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در گذشته، محققان حسابدهی مالی به نظریه های عاملیت و مباشرت تکیه داشتند تا پدیده هایی را توضیح دهند که ممکن است مانع از تبادل اطلاعات مالی در فرآیند حسابدهی شوند. این مقاله ارتباط CAT به حسابدهی مالی عمومی موثر را ارزیابی می کند. بخش عمومی در کشورهای در حال توسعه مکانیسم حسابدهی دارد که براساس مدل عاملیت است. مکانیسم حسابدهی در پی فرضیه های نظریه مدیر – عامل بیشتر بر روی نظارت بر رویه ها تمرکز دارد تا عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد. این امر می تواند افشای اطلاعات را تقویت کند اما ممکن است منجر شود به اضافه بار در طرف حساب کنندگان و حساب شوندگان. ادبیات گسترده تاکید دارد که این نظریه چهارچوب مناسبی برای خدمات پیمانکاری نیست که اندازه گیری و مشاهده آنها دشوار است و اینکه این نظریه نمی تواند مسئله ارتباط محیط، رقابت، قابلیت مدیریت و دسترسی یا فقدان مشوق های قوی مخصوصا مالی را برای همراه کردن اقدامات یک عامل هدف قرار دهد. با ظهور تحقیقات در حسابدهی مالی، مسئله بهترین چهارچوب نظری برای اتخاذ، همچنان بی پاسخ مانده است. نظریه حسابداری انتقادی (CAT) در میان پژوهشگران در تلاش خود برای هدف قرار دادن مسائل تعارض اهداف بین مدیر و عامل و دشواری یا ناتوانی مدیر برای تایید کار عامل، مقبولیت گسترده ای پیدا کرده است. ادبیات موجود، تعداد اندکی از مطالعات بر روی ادبیات حسابداری انتقادی را ایجاد کرده است که بر روی کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد. این مقاله نظری CAT و ارتباط آن با جوامع در حال توسعه امروزی را بررسی می کند.

بدون دیدگاه