تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رفتار خزشی یک خاک رسی دست نخورده فوق تحکیم یافته بصورت کند

عنوان فارسی: رفتار خزشی یک خاک رسی دست نخورده فوق تحکیم یافته بصورت کند
عنوان انگلیسی: Creep behaviour of an undisturbed lightly overconsolidated clay
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 29
سال انتشار : 1978 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 5873
محتوای فایل : zip حجم فایل : 6.67Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و مدیریت ساخت
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه Laval، کانادا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

جوانب عمومی دانش کنونی در ارتباط با پدیده‌های وابسته به زمان در رس‌ها

شیوه آزمایشگاهی

شرایط تنش بررسی شده

افزایش کرنش‌های حجمی با زمان

آزمایشات زهکشی شده تحت شرایط تنشی مختلف

افزایش کرنش‌های محوری و برشی با زمان

کرنش‌های محوری در آزمایشات زهکشی شده در شرایط تنشی مختلف

کرنش‌های برشی در آزمایشات زهکشی شده و زهکشی نشده

رفتار خزشی تعمیم یافته برای رس فوق تحکیم یافته سنت آلبان

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

To fill an important gap in the knowledge of creep phenomena, the creep behaviour of the intact, overconsolidated Saint-Alban clay has been investigated by means of drained and undrained triaxial tests as well as of odometer tests. Creep deformations can be broken into volumetric and shear components. The development with time of both volumetric and shear strains can be represented by means of the phenomenological equation proposed by Singh and Mitchell in 1968. However, the stress function in that equation must be defined separately for each strain component and by reference to the limit state of the clay. Ageneral model of the time dependent behaviour of clays might be obtained by combining the concepts of limit state and isotaches, as implied in the YLIGHT model proposed by Tavenas and Leroueil in 1977 but the effect of overconsolidation on the shape of the isotaches requiresfurther investigation.

نمونه متن ترجمه

چکیده

جهت پر کردن یک خلأ مهم در دانش پدیده‌های خزشی، رفتار خزشی رس دست نخورده فوق تحکیم یافته سنت آلبان بوسیله آزمایشات زهکشی شده و زهکشی نشده و نیز آزمایشات مسافت سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرشکل های خزشی را می‌توان به دو مؤلفه حجمی و برشی تجزیه کرد. پیشرفت با زمان برای کرنش‌های حجمی و برشی را می‌توان بوسیله معادله پدیده شناسی که سینگ و میشل در سال 1968 پیشنهاد کردند، بیان کرد. با این حال، تابع تنش در این معادله باید بطور جداگانه برای هر مؤلفه کرنش و با رجوع به حالت حدی رس تعریف شود. یک مدل عمومی رفتار وابسته به زمان برای رس‌ها را می‌توان با ترکیب مفاهیم حالت حدی و ایزوتاک ها بدست آورد، همان طور که مدل YLIGHT پیشنهادی تاوناس و لروئیل در سال 1977 نیز به آن اشاره دارد. اما اثر فوق تحکیم بر شکل ایزوتاک مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر است.