تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رفتار خوردگی فولادهای در معرض یون های کلرید و سولفید – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رفتار خوردگی فولادهای در معرض یون های کلرید و سولفید موجود در منافذ بتن شبیه سازی شده
عنوان انگلیسی: Corrosion behavior of steel submitted to chloride and sulphate ions in simulated concrete pore solution
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6461 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.04Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی مواد و مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: خوردگی و حفاظت از مواد، مدیریت ساخت و شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مجله: مصالح ساختمانی و ساخت و ساز - Construction and Building Materials
دانشگاه: دانشکده مهندسی و علوم مواد، دانشگاه Southeast، نانجینگ چین
کلمات کلیدی: خوردگی فولاد، مقدار آستانه کلرید، یون سولفات، روش الکتروشیمیایی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. برنامه تجربی(آزمایشی)

2.1. آماده سازی نمونه و قرار گرفتن در معرض شرایط

2.2. تکنیک های الکتروشیمیایی

3. نتایج و بحث

3.1. رفتار خوردگی در شرایط آلوده شده به کلرید

3.2. رفتار خوردگی در شرایط آلوده به یون سولفات

3.3. رفتار خوردگی در شرایط آلوده به ترکیبات سولفات کلرید

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Electrochemical measurements of open circuit potential, linear polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) were utilized to investigate the corrosion behavior and chloride threshold value (CTV) of reinforcing steels submitted to chloride and sulphate attack in simulated concrete pore solution in this study. Determination of corrosion initiation was made by combining half-cell potential (Ecorr) with corrosion current density (Icorr) as well as EIS curves. Results showed that electrochemical measurements were effective in detecting corrosion behavior of steels. CTV of steels was 0.5–0.6 mol/L in simulated concrete pore solution contaminated by chloride ions while threshold value of steels submitted to sulphate ions was 0.2–0.3 mol/L. The concomitant presence of chloride and sulphate ions led to higher corrosion current density which indicated sulphate ions accelerated the corrosion of reinforcing steels in simulated concrete pore solution.

نمونه متن ترجمه

چکیده

از اندازه گیری الکتروشیمیایی پتانسیل مدار باز، قطبش خطی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) برای بررسی رفتار خورنده مقدار آستانه کلرید (CTV) موجود در فولاد تقویت کننده در معرض حمله کلر و سولفات در شبیه سازی منافذ بتن ارائه شده در این مطالعه استفاده شد. شروع خوردگی را می توان با استفاده از ترکیب بالقوه نیم پیل (Ecorr) با چگالی جریان خوردگی (Icorr) و هم چنین منحنی EIS تعیین نمود. نتایج نشان دادند که اندازه گیری الکتروشیمیایی در تشخیص رفتار خوردگی فولاد موثر بودند. CTV فولادها برابر 0.5-0.6 mol/L در محلول منافذ بتن شبیه سازی شده آلوده به یون های کلرید بود در حالی که مقدار آستانه فولادهای در معرض یون سولفات برابر 0.2-0.3 mol/L بود. حضور همزمان یون های کلرید و سولفات باعث چگالی جریان خوردگی بیشتری می شود که این خود نشان می دهد یون های سولفات موجب تسریع در روند خوردگی فولاد تقویت کننده واقع در شبیه سازی منافذ بتن می شود.