تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر حاکمیت و ویژگی شرکت بر عملکرد شرکت و مدیریت ریسک به عنوان متغیر مداخله گر – نشریه الزویر

عنوان فارسی: اثر حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکت و مدیریت ریسک به عنوان متغیر مداخله گر
عنوان انگلیسی: the effect of corporate governance and firm characteristics on firm performance and risk management as an intervening variable
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4797 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 296.83Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابداری خدمات عمومی، حسابداری مالی و مدیریت مالی
مجله: اقتصاد و امور مالی
دانشگاه: دپارتمان حسابداری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه Riau
کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، ویژگی های شرکتی، کمیته مدیریت ریسک، عملکرد شرکتی
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2. توسعه فرضیه

2.1. حاکمیت شرکتی و کمیته مدیریت ریسک (RMC)

2.2. ویژگی های شرکتی و کمیته مدیریت ریسک (RMC)

2.3. وجود کمیته مدیریت ریسک (RMC) و عملکرد شرکت

2.4. حاکمیت شرکتی، کمیته مدیریت ریسک (RMC) و عملکرد شرکت

2.5. ویژگی های شرکتی، کمیته مدیریت ریسک (RMC) و عملکرد شرکتی

3. روش تحقیق

3.1. جمعیت آماری، نمونه ها و جمع آوری داده ها

3.2. متغیرها و سنجش ها

3.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها

4. نتایج و بحث

4.1. ارزیابی سنجش ها و مدل ساختاری

4.2. آزمودن فرضیه ها

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance and firm characteristics on the existence of Risk Management Committee and the effect of the existence of the Risk Management Committee on firm performance. In addition, this study also examines the intervening role of Risk Management Committee on the relationship between corporate governance and firm characteristics and firm performance.The population in this study were non-financial companies listed in Indonesian Stock Exchange for the 2013 financial year and purposive sampling is used as sampling method. Data for this study were taken from company's annual report. The hypotheses were tested by using Partial Least Squre (PLS). The result proved that corporate governance and firm characteristics affect the existence of Risk Management Committee, and the existence of Risk Management Committee affects firm performance. The result also proved that Risk Management Committee act as an intervening variable among corporate governance and firm characteristics on firm performance.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مطالعه بررسی اثر حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی بر وجود کمیته مدیریت ریسک و تاثیر وجود کمیته مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت است. علاوه براین، این مطالعه همچنین به بررسی نقش مداخله گر کمیته مدیریت ریسک بر روابط بین حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی و عملکرد شرکتی می پردازد. جمعیت آماری این مطالعه، کمپانی های غیر مالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار کشور اندونزی در سال مالی 2013 بودند و نمونه گیری هدفمند به عنوان روش نمونه گیری استفاده شد. داده های این مطالعه از گزارش سالانه کمپانی گرفته شده است. فرضیه ها با استفاده از Partial Least Square (PLS) مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج ثابت کردند که حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی بر وجود کمیته مدیریت ریسک تاثیر دارند، و وجود کمیته ریسک بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد. نتایج همچنین تایید کردند که کمیته مدیریت ریسک همانند یک متغیر مداخله گر میان حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکتی عمل می کند.