تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین مصرف ماهی و صدف و خطر پوکی استخوان در مردان و زنان پس از یائسگی – نشریه MDPI

عنوان فارسی: رابطه بین مصرف ماهی و صدف و خطر پوکی استخوان در مردان و زنان پس از یائسگی با سن 50 سال یا بیشتر
عنوان انگلیسی: The Association between the Consumption of Fish/Shellfish and the Risk of Osteoporosis in Men and Postmenopausal Women Aged 50 Years or Older
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2016 نشریه : MDPI
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F941 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.81Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم تغذیه
مجله: مواد مغذی - Nutrients
دانشگاه: گروه غذا و تغذیه، دانشگاه هانیانگ، کره
کلمات کلیدی: ماهی و صدف، اسیدهای چرب اشباع نشده N، تراکم مواد مع نی استخوان، پوکی استخوان، سالمندان، KNHANES
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد  و روش ها

شرکت کننده ها

مصرف رژیم غذایی

وزن استخوان

عوامل خطر

تحلیل آماری

نتایج

ویژگی های  شرکت کننده ها

رابطه بین مصرف ماهی و صدف و BMD

رابطه بین مصرف ماهی و صدف و خطر  پوکی استخوان

بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Fish rich in n-3 polyunsaturated fatty acids have been suggested to have a favorable effect on bone health, but previous epidemiologic studies have shown inconsistent results. The purpose of the present study was to investigate the hypothesis that the consumption of fish and shellfish is positively associated with bone mass and negatively associated with the risk of osteoporosis in Koreans and Americans. Men and postmenopausal women ě50 years old from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2008–2011 (n = 7154) and the National Health and Nutrition Examination Survey 2007–2010 (n = 2658) were included. There was a positive correlation between the consumption of fish and shellfish and bone mineral density (BMD) of the total femur, femoral neck, and lumbar spine in Koreans. Consistently, multivariate logistic regression analysis showed a significant association between intake of fish and shellfish and the risk of osteoporosis in Koreans but not in Americans. Consumption of fish and shellfish was 4–5 times higher in Koreans than Americans in the present study. In conclusion, intake of fish and shellfish was associated with BMD and the risk of osteoporosis in Koreans but not in Americans, suggesting that a minimum intake level of fish and shellfish might be recommended to protect against bone loss and osteoporosis.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ماهی غنی از اسید های چرب پلی اشباع نشده n-3 می تواند اثر مطلوبی بر روی سلامتی استخوانی داشته باشد، با این حال مطالعات اپیدمولوژیک قبلی یک سری نتایج متناقض را نشان داده است. هدف این مطالعه بررسی این فرض است که مصرف ماهی و صدف ارتباط نثبتی با وزن استخوان و ارتباط منفی با خطر پوکی استخوان در کره ای ها و امریکایی ها دارد. مردان و زنان یائسه بالای 50 سال از نظرسنجی وضعیت سلامت و بهداشت کره 2008-2011 (به تعداد 7154 نفر) ونظر سنجی وضعیت سلامت و بهداشت کره(2685 نفر) انتخاب شدند. همبستگی مثبتی بین مصرف ماهی و صدف و تراکم مواد معدنی استخوان فرمر کل، گردنفمور،ستونفقراتکمری مشاهده شد. در عین حال، تحلیل رکرسیون لجستیک چند متغیره، یک رابطه معنی دار را بین مصرف ماهی و صدف و خطر پوکی استخوان در کره ای ها نشان داد. مصرف ماهی و صدف4-5 برابر در کره های ها بیش از امریکایی ها در این مطالعه بود. به طور کلی مصرف ماهی و صدف با BMD و خطر پوکی استخوان در کره ای ها ارتباط داشت این نشان می دهد که سطح مصرف ماهی و صدف موجب حفاظت از از بین رفتن استخوان و پوکی استخوان می شود.