تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ایجاد منابع سنتتیک همولوگ و هترولوگ با واحدهای متابولیزه کننده از سوکروز – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ایجاد منابع سنتتیک همولوگ و هترولوگ با استفاده از واحدهای متابولیزه کننده از سوکروز و کاربرد آن در تولید کاروتنوئیدها در اشریشیا کلی نوترکیب
عنوان انگلیسی: Construction of homologous and heterologous synthetic sucrose utilizing modules and their application for carotenoid production in recombinant Escherichia coli
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5804 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.11Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوانفورماتیک و میکروبیولوژی
مجله: فناوری منابع زیستی - Bioresource Technology
دانشگاه: گروه علوم و فناوری مولکولی، کره
کلمات کلیدی: شکر چغندر قند، کاروتنوئیدها، ماژول های مصنوعی، مهندسی متابولیک
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2.روش ها

1.2.سویه های باکتریایی، پلاسمید ها و دستکاری ژنتیکی

2.2. وسترن بلات و SDS-PAGE

3.2.ایجاد ژن های مسیر سوکروزی (استفاده کننده از سوکروز)

4.2.تخمیر سوکروز

5.2.آنالیز و بررسی مصرف سوکروز

6.2.تولید، تخلیص و آنالیز کاروتنوئید¬ها

3.نتایج و بحث

1.3.ایجاد واحد های سوکروزی (استفاده کننده از سوکروز)

2.3.رشد سلولی و استفاده از سوکروز در سویه های ا.کلای K12 بیان کننده واحد های non-PTS

3.3.رشد سلولی و استفاده ار سوکروز در ا.کلای استفاده کننده از سوکروز در مسیر وابسته به PTS

4.3.تولید کاروتنوئید ها توسط سیستم متابولیکی سوکروز در ا.کلای

4. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Sucrose is one of the most promising carbon sources for industrial fermentation. We expressed synthetic modules expressing genes of the PEP-PTS and non-PTS pathways in Escherichia coli K12 for comparison. We selected PEP-PTS pathway genes of Lactobacillus plantarum and Staphylococcus xylosus and non-PTS pathway genes of sucrose-utilizing (Scr+ ) E. coli EC3132. Switchable Scr+ modules expressing E. coli EC3132 non-PTS genes conferred better sucrose-utilizing ability on Scr E. coli K12 than E. coli EC3132. Scr+ modules expressing S. xylosus PEP-PTS genes conferred a sucrose-utilizing ability on E. coli K12. Among L. plantarum PEP-PTS genes, SacALP and SacKLP were functional in E. coli K12. CscAEC–CscBEC– CscKEC (non-PEP-PTS module) or ScrASX–SacALP–SacKLP (PEP-PTS module) was introduced to a diapolycopene-producing E. coli strain. In both Scr+ E. coli K12, the sucrose-utilizing ability of the modules was not affected by diapolycopene formation, indicating that the modular Scr+ systems could be employed for developing sustainable bioprocesses using sucrose.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ساکاروز یکی از منابع کربنی مناسب در فرآیند های تخمیر صنعتی است. ما در این مقاله به بیان و مقایسه واحد های ژنی بیان کننده ژن های دو مسیر PEP-PTS و non-PTS، در ا.کلای K12 می پردازیم. ما در این مقاله موارد روبرو را بررسی نمودیم: 1.مسیر PEP-PTS را در دو باکتری لاکتوباسیلوس پلانتازوم و استافیلوکوکوس گزیلوز و 2. ژن های مسیر non-PTS در ا.کلای استفاده کننده از سوکروز (Scr+) باکتری ا.کلای EC3132.

الحاق واحد های ژنی Scr+ در باکتری ا.کلای Scr- K12 در مقایسه با ا.کلای Scr+ E3132 قابلیت بیشتری در استفاده از سوکروز دارد. واحدهای Scr+ بیان کننده ژن های PEP-PTS در باکتری استافیلوکوکوس زیلوز، قابلیت بیشتری در القای استفاده از سوکروز در مقایسه با ا.کلای K12 دارد. به نظر می رسد در بین ژن های PEP-PTS در باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم، دو ژن SacALP و SacKLP در ا.کلای K12 کارآمد و اجرایی به نظر می رسد. ژن های CscAEC-CscBEC-CscKEC (به عنوان ژن های مسیر non-PEP-PTS) یا ژن های ScrASX-SacALP-SacKLP (در مسیر PEP-PTS) توانایی تولید دی آپولیکوپن (ایزومر باکتریایی لیکوپن) در سویه های ا.کلای دارند. در سویه های ا.کلای K12، قابلیت استفاده از سوکروز به تشکیل دی آپولیکوپن اثری ندارد؛ در نتیجه می توان از سیستم های Scr+، در انواع مختلفی از فرآیند های زیستی استفاده نمود.