تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ویژگی گروهی پرندگان آبی در استخر جونام کشور کره – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ویژگی های گروهی پرندگان آبی در استخر جونام، واقع در شهر چانگوون سی کشور کره
عنوان انگلیسی: Community Characteristics of Waterbirds in Junam Reservoir, Changwon-si, Korea
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6026 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.02Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی و علوم محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله: زیستگاه ها و تنوع زیستی
مجله: مجله طبیعت کره ای - Journal of Korean Nature
دانشگاه: بخش پژوهش و برنامه ریزی، موزه ملی علوم، کره
کلمات کلیدی: گونه های غالب، قشلاق، قوها، غاز، اردک های شناگر، اردک های غواص
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مناطق مورد مطالعه

روش های بررسی

نتایج

پرندگان بررسی شده

پرندگانی که در هر ماه مشاهده می شدند

تغییر جامعه ی پرندگان بوسیله ی گروه ها

قوها

غازها

اردک های شناور

اردک های غواص

گونه های حمایت شده از طرف دولت

مبحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The study was performed for birds living around Junam Reservoir, a representing place for migrant birds in Korea for 10 times from February to December (except November) in 2011. The result states that a total of 11,742 individuals, 102 species, 41 families and 13 orders of birds were found around the reservoir and anseriformes including Anser albifrons (16.42%), Anser fabalis (14.44%), Fulica atra (14.08%), Anas platyrhynchos (10.01%), Anas clypeata (7.70%), Aythya ferina (6.88%) and Anas poecilorhyncha (6.59%) are dominant species. By seasons, winter shows high frequencies of types, number of species, number of individuals and diversity. The result of comparing individuals of swans from 1989 to 2011 shows large fluctuation of individuals, irregular repetition and the number of individuals gradually decreases. The number of geese, dabbling ducks and diving ducks between 1999 and 2011 shows gradual increase. Number of species and individuals of birds in the Junam Reservoir have increased and it is estimated that about between 12,000 and 14,000 individuals of 60~65 species spend winter. The reservoir is important as a habitat for migratory birds, as well as ecological study. It requires administrative supports to provide stable environment for birds to spend winter.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این تحقیق برای بررسی پرندگانی انجام شده است که در اطراف استخر جونام زندگی می کنند، این مکان، محلی برای پرندگان مهاجر در کشور کره از ماه فوریه تا دسامبر سال 2011 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که، مجموعا 11742 مورد، 102 گونه، 41 گروه و 13 دسته از پرندگان در اطراف استخر یافت شدند و غازسانانی که شامل آنسر آلبیفرونز، آنسر فابالیس، فولیکا آترا، آناس پلاتیرینگوس، اناس کلیپتا، آیسیا فرینا، و اناس پوئسیلورینکا، گونه های غالب بودند. در میان فصل ها، در زمستان فراوانی نوع پرندگان، تعداد گونه ها، تعداد هر پرنده، و تنوع و گوناگونی آن ها از بقیه فصول بیشتر اس. نتایج به دست آمده از مقایسه ی تعداد قوها از سال 1989 تا سال 2011، تغییرات زیاد، تکرار نامنظم، و تعداد پرندگان را به صورت کاهشی نشان دادند. تعداد غازها، اردک های شناگر و غواص، بین سال 1999 تا 2011، افزیش تدریجی را نشان دادند. تعداد گونه ها در استخر جونام افزایش پیدا کرد و چنین برآورد شده است که حدودا بین 12000 تا 14000 عدد پرنده از 60 تا 65 گونه زمستان را سپری می کنند. این استخر به عنوان یک زیستگاه برای زندگی پرندگان مهاجر مهم می باشد. این مورد به پشتیبانی های اداری نیاز دارند تا محیط پایداری را برای پرندگان فراهم کنند تا زمستان را سپری نمایند.