ترجمه مقاله ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60

ترجمه مقاله ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارتباط بالینی آنتی Ro52 مثبت بدون اتو آنتی بادی های Ro60: بیماری های بافت های همبند متمایز نشده
عنوان انگلیسی
Clinical associations of the positive anti Ro52 without Ro60 autoantibodies: undifferentiated connective tissue diseases
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2017
نشریه
Bmj
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده و pdf
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
نوع ارائه مقاله
ژورنال
پایگاه
اسکوپوس
شناسه ISSN مجله
1472-4146
کد محصول
9607
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد ☓
پرسشنامه
ندارد ☓
متغیر
ندارد ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
آسیب شناسی پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی
مجله
مجله آسیب شناسی بالینی - Journal of Clinical Pathology
دانشگاه
گروه ایمونولوژی، بیمارستان دانشگاه ملکه الیزابت، انگلستان
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1136/jclinpath-2015-203587
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
آنتی بادی های ضد Ro52
روش
جمعیت مورد مطالعه
معیار های شمول
معیار عدم شمول
روش های آزمایش
نتایج
شناسایی ENA معمولا در طول سال های متمادی، پایدار میباشد
بیماری های خود ایمنی یافته شده در بیماران با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60-
تغییرات در شناسایی آنتی بادی های آنتی ENA با استفاده از آزمایش های روتین ایمونولوژی
اهمیت بالینی آنتی بادی های آنتی Ro52
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Aims Autoantibodies targeting Ro52 and Ro60 antigens are historically reported as anti SSA/Ro. In general anti SSA/Ro results are either anti Ro52+Ro60+ or anti Ro52−Ro60+ antibodies. Anti Ro52 without anti Ro60 (Ro52+ Ro60−) antibodies are often not reported routinely. This study intends to review the potential significance of these autoantibodies in the management of connective tissue diseases.

Method A retrospective survey of Ro52+Ro60− was carried out as part of the service evaluation of extractable nuclear antigen antibodies (ENA) reporting from the immunology laboratory, the NHS Greater Glasgow and Clyde (GGC), UK. The clinical documents and laboratory results of 97 patients with Ro52+Ro60− and 100 patients with Ro52+Ro60+ were reviewed.

Results Seventy-one patients (73%) with anti Ro52+Ro60− antibodies have been diagnosed with autoimmune conditions including undifferentiated connective tissue diseases (n=14, 14%), systemic lupus erythematosus (n=10, 10%), Sjögren's syndrome (n=10, 10%) and rheumatoid arthritis (n=13, 13%). Twenty-three patients (24%) with anti Ro52+Ro60− antibodies have no autoimmune features but were found to have significant clinical conditions including malignancies. In contrast, 87 patients (87%) with anti Ro52+Ro60+ antibodies have autoimmune conditions including Sjögren's syndrome (n=34, 34%), systemic lupus erythematosus (SLE; n=23, 23%), undifferentiated connective tissue diseases (n=12, 12%) and rheumatoid arthritis (n=6, 6%).

Conclusion Anti Ro52 without anti Ro60 (Ro52+Ro60−) antibodies should be reported. In the majority of patients these autoantibodies were associated with various autoimmune diseases. Anti Ro52+Ro60− antibodies were also found in patients with significant clinical conditions including malignancies even though there was no suggestion of autoimmunity at the time of testing.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
اهداف : انتی بادی هایی که آنتی ژن های Ro52 و Ro60 را مورد هدف قرار میدهند، از قبل به عنوان آنتی SSA/Ro گزارش شده اند. به صورت عمومی نتایج آنتی SSA/Ro ها معمولا یا به صورت Ro52+Ro60+ یا به صورت آنتی بادی های Ro52−Ro60+ میباشد. آنتی بادی های آنتی Ro52 ها بدون آنتی Ro60 (Ro52+ Ro60−) ها معمولا به صورت روتین گزارش نمیشوند. این مطالعه قصد دارد تا اهمیت احتمالی این اتو آنتی بادی ها را در مدیریت بیماری های بافت های همبند مورد بررسی قرار دهد.
روش ها : یک تحقیق گذشته نگر بر روی Ro52+Ro60− به عنوان بخشی از ارزیابی خدمات آنتی بادی های آنتی ژن های هسته ای قابل استخراج (ENA) گزارش شده از آزمایشگاه ایمونولوژی، NHS Greater Glasgow and Clyde (GGC), UK، انجام شده است. اسناد بالینی و نتایج آزمایشگاهی مرتبط با 97 بیمار با Ro52+Ro60− و 100 بیمار با Ro52+Ro60+ مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج : هفتاد و یک بیمار (73%) با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− همراه با مشکلات خود ایمنی، شامل بیماری های بافت های همبند متمایز نشده ( n=14,14%) ، لوپوس اریتماتوی سیستمیک (n=10,10%) ، سندرم شوگرن (n=10,10%) و آرتریت روماتوئید (n=13,13%) گزارش شدند. بیست و سه بیمار (24%) به آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− هیچ ویژگی خود ایمنی نداشتند اما شرایط بالینی محسوس شامل بد خیمی های مختلف داشتند. در مقابل، 87 بیمار (87%) با آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− دارای شرایط خود ایمنی شامل سندرم شوگرن (n=34,34%) ، لوپوس اریتماتوی سیستمیک ( SLE,n=23,23%) ، بیماری های بافت های همبند متمایز نشده (n=12,12%) و روماتید آرتروئید (n=6,6%) بودند.
جمع بندی : آنتی بادی های آنتی Ro52 بدون آنتی Ro60 (Ro52+Ro60−) باید گزارش شود. در بیشتر بیماران این اتو آنتی بادی ها مرتبط با بیماری های مختلف خود ایمنی میباشد. آنتی بادی های آنتی Ro52+Ro60− همچنین در مطالعه ی بیماران با شرایط بالینی حاد مانند بد خیمی ها هم یافته شد، با وجود این که نشانه ای از بیماری های خود ایمنی در زمان تست این بیماران وجود نداشت.

بدون دیدگاه