دانلود ترجمه مقاله ویژگی های اضطراب در اختلال اضطراب فراگیر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله ویژگی های اضطراب در اختلال اضطراب فراگیر - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ویژگی های اضطراب در اختلال اضطراب ژنرالیزه (فراگیر)
عنوان انگلیسی
Characteristics of worry in Generalized Anxiety Disorder
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2013
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4384
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانپزشکی، روان شناسی عمومی، روان‌سنجی و روانشناسی شناخت
مجله
مجله رفتار درمانی و روانپزشکی تجربی (Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry)
دانشگاه
دانشگاه وسترن استرالیا
کلمات کلیدی
اختلال هیجانی ژنرالیزه(فراگیر)، اختلال پانیک، اضطراب، کنترل توجه، باورهای فراشناختی
فهرست مطالب
۱ مقدمه
۲ روش
۲ ۱ شرکت کنندگان
۲ ۲ مواد
۲ ۲ ۱ پرسش نامه اختلال اضطراب ژنرالیزه(فراگیر)(GAD Q IV)
۲ ۲ ۲ پرسش نامه اضطراب پن استات(PSWQ)
۲ ۲ ۳ نسخه صفت انوانتوری اضطراب حالت صفت(STAI T: Spielberger et al., 1983)
۲ ۲ ۴ انوانتوری افسردگی(BDI:Beck & Steer, 1987)
۲ ۲ ۵ پرسش نامه کنترل توجه (ACQ:Derryberry & Reed, 2002)
۲ ۲ ۶ فرم کوتاه پرسش نامه قطب های اضطراب(WDQ: Stöber & Joormann, 2001)
۲ ۲ ۷ پرسش نامه فرا شناختی(Meta Cognitions Questionnaire 30) (MCQ:Wells &
Cartwright Hatton, 2004)
۲ ۲ ۸ مصاحبه بالینی ساختاری برای اختلالات ((DSM IV Axis I((SCID I
۲ ۳ تکلیف اضطراب
۲ ۴ روش
۳ نتایج
۳ ۱ خصوصیات ژنرالیزه(فراگیر)
۳ ۲ تکلیف اضطراب
۳ ۳ اندازه گیری های پرسش نامه ای مرتبط با اضطراب
۳ ۳ ۱ ACQ
۳ ۳ ۲ WDQ
MCQ 3 3 3
۳ ۴ پرسش نامه های عاطفی
۴ بحث
۴ ۱ اختلاف بین افراد مضطرب دارای و بدون GAD
۴ ۲ اختلافات بین گروه های GAD مربوط به درمان
۴ ۳ تفاوت های بین مراجعه کنندگان با اختلال پانیک و GAD
۴ ۴ محدودیت ها
۵ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background & objectives: Groups of clients and community volunteers with Generalized Anxiety Disorder (GAD) and clients with Panic Disorder were compared to a group with elevated worry but without GAD on a range of measures, to identify individual differences beyond a high propensity to worry.

Method: Participants completed standardised questionnaires and a behavioural worry task that assesses frequency and severity of negative thought intrusions.

Results: Relative to high worriers, clients with GAD had higher scores on trait anxiety, depression, more negative beliefs about worry, a greater range of worry topics, and more frequent and severe negative thought intrusions. Relative to community volunteers with GAD, clients in treatment reported poorer attentional control. Compared to clients with Panic Disorder, clients with GAD had higher trait anxiety, propensity to worry, negative beliefs and a wider range of worry content.

Conclusions: Results confirmed expectations of group differences based on GAD diagnostic criteria, but also revealed other differences in mood, characteristics of worry, and perceived attentional control that may play a role in the decision to seek treatment.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
مقدمه و اهداف: گروه های مراجعه کننده و داوطلبان با اختلال اضطراب ژنرالیزه(فراگیر) (GAD) و  مراجعه کنندگان با  اختلال  هراس با گروه هایی با اضطراب بالا اما بدون GAD در دامنه های اندازه گیری برای شناسایی اختلافات فردی فراتر از تمایل بالا به اضطراب مقایسه شدند.

روش: شرکت کنندگان پرسش نامه های استاندارد  و تکالیف اضطراب رفتاری را  تکمیل کردند که  به ارزیابی  فرکانس و شدت افکار منفی می پرداخت.

نتایج: نسبت به اضطراب بالا،  افراد با GAD   دارای  نمره هیجان، افسردگی، و باور های منفی تری، دامنه بزرگ تری از موضوعات اظطرابی و افکار منفی و شدید   بودند. نسبت به افراد داوطلب با GAD،  مراجعه کنندگان  در تیمار کنترل ضعیف تری را نشان دادند. در مقایسه با مراجعه کنندگان دارای اختلال هراس، افراد با GAD دارای   اضطراب، تمایل به نگرانی، باور های منفی و  طیف وسیعی از موارد  اضطرابی داشتند.

نتایج: نتایج  اختلافات گروهی را بر اساس معیار های تشخیصی GAD نشان داده و در عین حال  دیگر تفاوت های روحیه ای،ویزگی های اضطرابی و کنترل  ذهنیت را اشکار کردند که  نقش مهمی در  تصمیم گیری های درمانی ایفا می کنند.


بدون دیدگاه