ترجمه مقاله ارزیابی مخلوط اصلاح شده سیمان با امولسیون قیر کند گیر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی مخلوط اصلاح شده سیمان با امولسیون قیر کند گیر - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی مخلوط اصلاح شده سیمان با امولسیون قیر کند گیر به عنوان مواد لایه اساسی آسفالت های جاده
عنوان انگلیسی
Evaluation of cement-treated mixtures with slow setting bitumen emulsion as base course material for road pavements
صفحات مقاله فارسی
36
صفحات مقاله انگلیسی
14
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5103
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، خاک و پی، مهندسی راه و ترابری و مدیریت ساخت
مجله
مواد ساختمانی و ساخت و ساز (Construction and Building Materials)
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران و سازه، دانشگاه Kebangsaan مالزی
کلمات کلیدی
امولسیون قیر، سیمان پورتلند، خزش دینامیکی، مخلوط، جذب آب، مدل
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
2. الزامات استاندارد برای استفاده مصالح – خاک در جه بندی شده در بستر های بزرگراه ها
3. الزامات مقاومتی برای مواد بستر جاده تثبت شده
4. مواد و روش ها
4.1. مصالح
4.2. سیمان پورتلند
4.3. آب
4.4. امولسیون قیر
5. روش های تجربی
5.1. رابطه چگالی خشکی – میزان رطوبت مخلوط ها
5.2. مقاومت فشاری ساده (UCS)
5.3. مقاومت خمشی (FS)
5.4. نسبت مقاومت کالیفرنیا (CBR)
5.5. خیس کردن و خشک کردن
5.6. خزش دینامیکی
5.7. آزمون رد چرخ
6. نتایج و بحث
6.1. تاثیر بر فشرده سازی
6.2. تاثیر مقاومت فشاری
6.3. تاثیر میزان سیمان، میزان آب، چگالی خشکی، و میزان امولسیون قیر بر مقاومت فشاری ساده (UCS)
6.4. تاثیر زمان گیرش
.5. تاثیر ضریب گسیختگی
6.6 تاثیر نسبت مقاومت کالیفرنیا (CBR)
6.7. دوام مصالح – خاک تثبیت شده
6.7.1. خزش دینامیکی (DC)
6.7.2. آزمون های رد چرخ (WT)
6.7.3. رفتار تغییر شکل دائمی سه مرحله ای
7. نتیجه گیری و توصیه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract This study investigated the effects of the addition of a bitumen emulsion and Portland cement on the long-term performance of road base. The specimens stabilized with Portland cement (0–6%), bitumen emulsion (0–6%) and Portland cement–bitumen emulsion mixture were subjected to different stress sequences in order to study the unconfined compressive strength (UCS), flexural strength (FS), wetting and drying (WD), soaked and unsoaked California bearing ratio (CBR), dynamic creep (DC), and wheel-tracking (WT) characteristics of 7-day-cured specimens. The results of UCS, FS and CBR tests revealed that the additives significantly improved the strength of the mixture. The WD cycling tests showed that the addition of a 4% Portland cement–3% bitumen emulsion mixture resulted in a 179.4% reduction in water absorption, a volume change of 256.3%, and a weight change of 211.95% as compared to the sample with 4% cement after 12 WD cycles. The permanent strain behavior of the samples was assessed by the Zhou three-stage model. The results of DC and WT tests showed that the permanent deformation characteristics were considerably improved by the addition of a 4% Portland cement–3% bitumen emulsion mixture, which resulted in reduction of permanent strain of the mixture. Therefore, this research presents an environmentally friendly additive with outstanding engineering properties for use in road bases.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این تحقیق تاثیرات افزودن امولسیون قیر و سیمان پورتلند بر عملکرد بلند مدت بستر جاده را بررسی می کند. نمونه های تثبیت شده با سیمان پورتلند (0-6%)، امولسیون قیر (0-6%)، و مخلوط سیمان پورتلند- امولسیون قیر در معرض تنش های مختلف پیاپی قرار گرفتند تا ویژگی های مقاومت فشاری ساده (UCS)، مقاومت خمشی (FS)، خشک شدن و خیس شدن (WD)، نسبت مقاومت کالیفرنیا (CBR) خیس شده و خیس نشده، خزش دینامیکی (DC)، و رد چرخ (WT) از نمونه هایی با 7 روز زمان گیرش مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمون های UCS، FS، و CBR آشکار ساخت که مواد افزودنی بطور قابل توجهی مقاومت مخلوط را افزایش می دهد. آزمون های چرخه WD نشان داد که افزودن مخلوط 4% سیمان پورتلند – 3% امولسیون قیر، در مقایسه با نمونه ای تنها با 4% سیمان، منجر به 179.4% کاهش جذب آب، تغییرات حجمی 256.3%، و تغییرات وزنی 211.95%، بعد از 12 بار چرخه WD، می شود. رفتار تغییر شکل نسبی دائمی نمونه ها توسط مدل سه مرحله ای Zhou سنجیده شد. نتایج آزمون های DC و WT نشان داد که ویژگی های تغییر شکل دائمی بطور قابل توجهی با افزودن مخلوط 4% سیمان پورتلند – 3% امولسیون قیر بهبود می یابد، که منجر به کاهش تغییر شکل نسبی مخلوط می شود. بنابراین، این تحقیق یک مواد افزودنی سازگار با محیط زیست با ویژیگی های مهندسی غالب را برای بسترهای جاده ارائه می دهد.

بدون دیدگاه